ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monstrous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monstrous*, -monstrous-

monstrous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monstrous (adj.) ชั่วร้าย See also: โหดร้าย, ป่าเถื่อน, เลวทราม Syn. beastly, brutal, cruel Ops. kindly
monstrously (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างอสุรกาย
monstrousness (n.) ความน่าเกลียดน่ากลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
English-Thai: Nontri Dictionary
monstrous(adj) ใหญ่โต,น่ากลัว,โหดร้าย,มหึมา,ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่
So there I was at the mercy of three monstrous trolls.ในที่สุดข้า ตกอยู่ในกำมือภูติยักษ์ 3 ตน
A monstrous creature. It is a terrible crime to slay a unicorn.สัตว์มหาประลัย มันโหดเหี้ยมมาก ที่จะฆ่ายูนิคอร์นซักตัวหนึ่ง
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา
A monstrous toad has settled in its roots and won't let the tree thrive.ปีศาจคางคก อาศัยอยู่ในราก และทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้.
Laverton Fair. Vastly entertaining. Monstrous good idea, Jane.ลาเวอร์ตัน แฟร์ สนุกจังเลย คิดได้เก่งจริงๆ เลยเจน
And for once in your monstrous life, for you to think about someone else.และคุณจะให้ ทุกๆอย่างที่เค้าต้องการ โอ้ พระเจ้า เจ็บจะตายอยู่แล้ว
Continue your attack. You must destroy this monstrous ship!โจมตีต่อไป ท่านต้องทำลายไอ้ยานปิศาจนี่ซะ
Dae-woong saw the monstrous side of me.ฉัน... ให้แดวุงเห็นด้านที่น่ากลัวของฉัน
And then there's the Monstrous Nightmare.จากนั้นก็เจ้า พญาเพลิงพิฆาต

monstrous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光怪陆离[guāng guài lù lí, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧˊ, 光怪陆离 / 光怪陸離] monstrous and multicolored; grotesque and variegated
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
怪物似[guài wù sì, ㄍㄨㄞˋ ˋ ㄙˋ, 怪物似] monstrous

monstrous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre

monstrous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeheuerlichkeit {f}monstrousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monstrous
Back to top