ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ma*, -ma-

ma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ma (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mummy, mom
MA (n.) ปริญญาโท
Mab (n.) เทพเจ้าแห่งไฟ
Mac (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
macadam (n.) ถนนโรยด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamia (n.) ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamia nut (n.) ถั่วออสเตรเลีย Syn. macadamia
macadamization (n.) การโรยถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamize (vt.) ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ Syn. tarmac, pave
Macanese (n.) ชาวมาเก๊า
Macao (n.) มาเก๊า
macaroni (n.) มะกะโรนี Syn. pasta, spaghetti
macaroon (n.) ขนมคุกกี้ชนิดหนึ่ง
Macassar (n.) น้ำมันใส่ผมให้เรียบ Syn. Makassar
Macaulay (n.) นักเขียนนวนิยายอังกฤษ
macaw (n.) นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม
Macbeth (n.) แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์
mace (n.) คทา Syn. baton, scepter, wand
mace (n.) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
macebearer (n.) ผู้ถือคทาในพิธี Syn. mace, macer
Macedonia (n.) ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
Macedonian (n.) ชาวมาเซอะโดเนีย
macer (n.) ผู้ถือคทาในพิธี Syn. mace
macerate (vi.) เปื่อย See also: ยุ่ย Syn. macerate, marinate
macerate (vt.) ทำให้เปื่อย See also: ทำให้ยุ่ย, เคี่ยวจนเปื่อย Syn. steep
macerater (n.) คนหรือสิ่งที่ทำให้เปื่อยยุ่ย
maceration (n.) การทำให้เปื่อยยุ่ย
macerative (adj.) ซึ่งทำให้เปื่อยยุ่ย
Mach (n.) หน่วยวัดความเร็วของเครื่องบิน
Mach number (n.) อัตราความเร็วของวัตถุต่อความเร็วของเสียง Syn. Mach
machete (n.) มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ
Machiavelli (n.) รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527
Machiavellian (adj.) ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. cunning
Machiavellianism (n.) การยึดหลักการของ Machiavelli
Machiavellism (n.) การยึดหลักการของ Machiavelli
machin-gun (vt.) ยิงด้วยปืนกล
machinable (adj.) ซึ่งทำงานด้วยเครื่องจักร
machinate (vi.) วางแผนการ
machinate (vt.) วางแผนการ
English-Thai: HOPE Dictionary
ma(มา) n. แม่,abbr. manmal
ma'am(แมม,มาม) n. =madam,แหม่ม,คำเรียกทักทายราชินีหรือเจ้าหญิงอังกฤษ
macแมคหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แมคอินทอชของตระกูลแอปเปิล
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
machete(มะชีท) n. มีดขนาดใหญ่
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,
machinist(มะชีน'นิสทฺ) n. ช่างเครื่อง
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.
machree(มะครี') n. ที่รัก,ผู้เป็นที่รัก
mackerel(แมค'เคอเริล) n. ปลาว่ายเร็วชนิดหนึ่งที่มนุษย์นิยมกินเป็นอาหาร
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
macrocephalus(แมคโรเซฟ'ฟะลัส) n. บุคคลที่มีหัวใหญ่หรือยาวผิดปกติ,กะโหลกที่ใหญ่หรือยาวผิดปกติ pl. macrocephali
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล,จักรวาล,สิ่งที่ซับซ้อน,ส่วนทั้งหมด
macrocyte(แมค'ระไซทฺ) n. เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macrophage(แมค'ระเฟจ) n. phagocyte (ดู) ขนาดใหญ่.
macroscopic(แมคระสคอพ'พิค) adj. ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า.
macula(แมค'คิวละ) n. จุดด่าง,จุดด่างบนผิวหนัง,ส่วนที่หนาขื้น, See also: macular adj. pl. maculae
maculate(แมค'คิวเลท) vt. ทำให้เป็นจุดหรือด่าง
macule(แมค'คิวลื) n. จุด,ด่าง,จุดด่างบนผิวหนัง,รอยเปื้อน
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
macaroni(n) เส้นมักกะโรนี
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
machinist(n) คนคุมเครื่อง,ช่างเครื่อง,คนใช้เครื่อง
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
mackintosh(n) เสื้อฝน
macron(n) ขีดขวางบนสระเพื่อบอกว่าเป็นสระเสียงยาว
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madden(vt) ทำให้เป็นบ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้ฉุน,ทำให้โกรธ
made(vt) pt และ pp ของ make
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า
madman(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ,คนสติฟั่นเฟือน
madness(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต
madrigal(n) บทเพลง,เพลงประสานเสียง
maelstrom(n) น้ำวนใหญ่
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
maggot(n) ตัวหนอน,ตัวอ่อนของแมลง
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
magnesia(n) ผงขาวชนิดหนึ่ง
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก
magnetism(n) อำนาจแม่เหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine languageภาษาเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
macrame๑. งานถักปม๒. ชายครุยถักปม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
macroแมโคร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macroscopic-เห็นได้ด้วยตาเปล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculate; blotchedเป็นแต้ม, เป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
madrigalเพลงแมดริกัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
magazineนิตยสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magmaหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Magna Cartaมหากฎบัตร, แมกนาคาร์ตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic diskจานแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic drumดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ drum ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic tapeแถบแม่เหล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
magnetiteแมกนีไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnitudeขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mabamมาแบม [การแพทย์]
Mac Callum Patchแผ่นแมคแคลลัม [การแพทย์]
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Machine-tool industryอุตสาหกรรมเครื่องมือกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macrameเมคราเม่ [TU Subject Heading]
Macro มาโคร [คอมพิวเตอร์]
Macrocytesเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่, เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macroeconomicsเศรษฐศาสตร์มหภาค [TU Subject Heading]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macrophagesมาโครฟาจ; แมโครฟาจ, เซลล์; แม๊คโครเฟจย์; เซลล์ทำลายจุลชีพ; โมโนซัยต์ในเนื้อเยื่อ; แมคโครฟาจ; มาโครเฟจ [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Maculaบริเวณมาคูลา, แมคูลา, มาคุลา [การแพทย์]
Macule-Utriculiขนสำหรับรับความรู้สึก [การแพทย์]
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Made, Customedที่สั่งทำ [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Mafiaมาเฟีย [TU Subject Heading]
Magakaryocytesเมกาคาริโอซัยท์ [การแพทย์]
Magazineนิตยสาร, นิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีนนิตยสาร (Magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง
Magentaสีม่วงแดง [การแพทย์]
Maggotsหนอนแมลงวัน [การแพทย์]
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
magnaliumแมกเนเลียม, โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอะลูมิเนียม โดยมีแมกนีเซียมผสมอยู่ประมาณ 5 - 30% มีสมบัติแข็งและเบา ใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องบิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnesiaแมกนีเซีย [การแพทย์]
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Sulfateแมกนีเซียม ซัลเฟต, สาร; แมกนีเซียมซัลเฟต; ดีเกลือ; เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต; ยาระบายพวกดีเกลือ; แมกนีเซียมซัลเฟต [การแพทย์]
Magnet, Signalเครื่องทำเครื่องหมาย [การแพทย์]
Magnetic disk จานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสม (n.) Macaca fascicularis Syn. ลิงแสม
ถนนลาดยาง (n.) macadamized road See also: paved road, pavement
มะกะโรนี (n.) macaroni
เครื่องจักร (n.) machine See also: machinery, engine
ปืนกล (n.) machine gun
ภาษาเครื่อง (n.) machine language
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (n.) machine translation Syn. การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การแปลภาษาด้วยเครื่อง (n.) machine translation
เครื่องแปลภาษา (n.) machine translation system
เครื่อง (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก
เครื่องกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
เครื่องกลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล
เครื่องจักร (n.) machinery See also: engine, machine, motor Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor
ภาคใหญ่ (n.) macro See also: large scale, overall Ops. จุลภาค
ปลาทู (n.) mackerel
มหัพภาค (n.) macro See also: large scale, overall Syn. ภาคใหญ่ Ops. จุลภาค
คำสั่งมาโคร (n.) macro instruction
ก้ามกราม (n.) Macrobrachium carcinus See also: large sized prawn Syn. กุ้งก้ามกราม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I come in?ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
May I have your name?ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
May I have a menu?ขอเมนูหน่อยได้ไหม?
May I have you order, sir?คุณจะสั่ง(อาหาร)แล้วหรือยังครับ?
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
May I ask you a question?ขอฉันถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม?
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
May I take your order?คุณจะสั่งอะไรดี?
May I have some more butter, please?ผมขอเนยเพิ่มอีกหน่อยครับ
Maybe I'll see you around?อาจได้พบคุณอีกบ่อยๆ นะ
May I know the purpose of this visit?ขอทราบวัตถุประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ได้ไหม?
Maybe we can go out for coffee sometimeพวกเราอาจออกไปทานกาแฟกันบ้างบางครั้งนะ
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Make that the first thing on your listทำให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องแรกในรายการของคุณ
May be he's just using you!บางทีเขาอาจจะแค่ใช้เธอ
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You need to make this callคุณต้องโทรเบอร์นี้
You've been here many daysคุณอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว
We both may be in dangerพวกเราทั้งสองอาจตกอยู่ในอันตราย
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
It doesn't make senseมันฟังไม่ขึ้นเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soon, Kali Ma will rule the world.เร็ว ๆ นี้กาลี Ma จะครองโลก
One day when you and Ma were out, I got a big bowl of boiling water... whacked a big drop of Vick and put the towel over my head.วันหนึ่งเมื่อคุณและมาได้ออก ฉันได้ชามใหญ่ของน้ำเดื? อิดโรยแบบเลื่อนขนาดใหญ่ของ Vick และวางผ้าขนหนูบนหัวขอ?
Even if you do, sure I can look after Ma all right.แม้ว่าคุณจะทำแน่ใจว่าฉันสามารถ ดูแลมะสิทธิทั้งหมด
For months I kept expecting Ma to beg me to play chess again, but she never mentioned it, as if I had never played at all.เป็นเวลาหลายเดือนที่ฉันคอย ให้แม่มาขอร้องให้ฉันเล่นหมากรุกอีก แต่เธอไม่เคยพูดขึ้นมาเลย ราวกับว่าฉันไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนเลย
It began at the Jericho Mine, Jericho City, Tennessee, in the year 1935, the day after Ma died.เริมต้นที่เหมืองเจอริโค เมืองเจอริโค รัฐเทนเนสซี ในปี 1935, วันนั้น หลังจากที่แม่ผมตาย
Called his ma by name.เรียกชื่อแม่ของเขาเลยนะ หนึ่งในนั้นพูด เราจะ...
Please, ma chérie, I have told you. We are all victims of causality.โถที่รัก อย่างที่ผมบอก เราต่างเป็นเหยื่อของเหตุและผล
Don't be a bad boy or I'll tell your ma what a naughty little shit you are.Don't be a bad boy or I'll tell your mother what a naughty little shit you are.
Is that how you speak to your ma who worked nights so you could eat?เดี๋ยวนี้เราพูดกับแม่แบบนี้เหรอ แม่น่ะทำงานหาเลี้ยงเราแทบตาย
I don't think Ma likes himแม่ไม่ได้ชอบเขานี่คะ
Do you think Ma should marry Cho?เธอว่าแม่ควรแต่งกะลุงโชไหม
You know, your ma and pa are good Christians in a world gone to pot.รู้มั้ย, พ่อแม่คุณเป็นคริสเตียนที่ดี ในโลกแคบๆใบนี้

ma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, 亚拉巴马州 / 亞拉巴馬州] Alabama, US state
亚马孙[Yà mǎ sūn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ, 亚马孙 / 亞馬孫] Amazon
亚马孙河[Yà mǎ sūn hé, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ ㄏㄜˊ, 亚马孙河 / 亞馬孫河] Amazon river
亚马逊[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, 亚马逊 / 亞馬遜] Amazon
反密码子[fǎn mì mǎ zi, ㄈㄢˇ ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, 反密码子 / 反密碼子] anticodon
戎马生涯[róng mǎ shēng yá, ㄖㄨㄥˊ ㄇㄚˇ ㄕㄥ ㄧㄚˊ, 戎马生涯 / 戎馬生涯] army life (成语 saw); the experience of war
阿斯马拉[Ā sī mǎ lā, ㄚ ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄚ, 阿斯马拉 / 阿斯馬拉] Asmara, capital of Eritrea
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ, 数码港 / 數碼港] cyberport
白麻子[bái má zǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, 白麻子] cannabis seed
运货马车[yùn huò mǎ chē, ㄩㄣˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 运货马车 / 運貨馬車] cargo wagon
蓖麻籽[bì má zǐ, ㄅㄧˋ ㄇㄚˊ ㄗˇ, 蓖麻籽] castor beans
半人马座[Bàn rén mǎ zuò, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, 半人马座 / 半人馬座] Centaurus (constellation)
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 脑性麻痹 / 腦性麻痺] cerebral palsy
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
四轮马车[sì lún mǎ chē, ㄙˋ ㄌㄨㄣˊ ㄇㄚˇ ㄔㄜ, 四轮马车 / 四輪馬車] chariot
代码段[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, 代码段 / 代碼段] code segment
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, 代码页 / 代碼頁] code page
密码子[mì mǎ zi, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄗ˙, 密码子 / 密碼子] codon
编码字符集[biān mǎ zì fú jí, ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 编码字符集 / 編碼字符集] coded character set
密码锁[mì mǎ suǒ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, 密码锁 / 密碼鎖] combination lock
密码学[mì mǎ xué, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, 密码学 / 密碼學] cryptography
大马士革[Dà mǎ shì gé, ㄉㄚˋ ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄍㄜˊ, 大马士革 / 大馬士革] Damascus, capital of Syria
解码器[jiě mǎ qì, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚˇ ㄑㄧˋ, 解码器 / 解碼器] decoder
东方马脑炎病毒[dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 东方马脑炎病毒 / 東方馬腦炎病毒] eastern equine encephalitis (EEE) virus
东罗马帝国[dōng Luó mǎ Dì guó, ㄉㄨㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 东罗马帝国 / 東羅馬帝國] Eastern Roman empire or Byzantium (395-1453)
以马内利[yǐ mǎ nèi lì, ㄧˇ ㄇㄚˇ ㄋㄟˋ ㄌㄧˋ, 以马内利 / 以馬內利] Emanuel
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies
艾玛纽埃尔[Ài mǎ niǔ āi ěr, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄋㄧㄡˇ ㄞ ㄦˇ, 艾玛纽埃尔 / 艾瑪紐埃爾] Emmanuel (name)
车水马龙[chē shuǐ mǎ lóng, ㄔㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄥˊ, 车水马龙 / 車水馬龍] endless stream of horse and carriages (成语 saw); heavy traffic
罗马书[Luó mǎ shū, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄕㄨ, 罗马书 / 羅馬書] Epistle of St Paul to the Romans
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 拍马者 / 拍馬者] flatterer; toady
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 抽水马桶 / 抽水馬桶] flush toilet
福马林[fú mǎ lín, ㄈㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, 福马林 / 福馬林] formalin
元曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, 元曲四大家] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 伽马射线 / 伽馬射線] gamma rays
伽马射线探测器[jiā mǎ shè xiàn tàn cè qì, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 伽马射线探测器 / 伽馬射線探測器] gamma-ray detector
伽马辐射[jiā mǎ fú shè, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 伽马辐射 / 伽馬輻射] gamma radiation
客西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 客西马尼园 / 客西馬尼園] Garden of Gethsemane
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 客西马尼花园 / 客西馬尼花園] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)

ma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
文学修士[ぶんがくしゅうし, bungakushuushi] (n) Master of Arts; MA
麻姑[まこ;まご, mako ; mago] (n) (1) Ma Gu; legendary Taoist immortal with long talon-like fingernails; (2) (See 孫の手) backscratcher
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ...
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
アマゾンドットコム[あまぞんどっとこむ, amazondottokomu] Amazon.com
あらまし[あらまし, aramashi] abstract
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail
イーモール[いーもーる, i-mo-ru] EMALL
イメージ[いめーじ, ime-ji] image
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
五月[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being
何年[なんねん, nannen] Thai: กี่ปี English: how many years
余る[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
余る[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed
作成[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously
前書き[まえがき, maegaki] Thai: บทนำในบทความ หนังสือ เอกสาร English: preface
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
回す[まわす, mawasu] Thai: หมุน English: to turn
回す[まわす, mawasu] Thai: เวียนให้ทั่ว English: to revolve
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
地図[ちず, chizu] Thai: แผนที่ English: map
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
多年[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
始まる[はじまる, hajimaru] Thai: เริ่ม English: to begin

ma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
เอาเด็กมาเลี้ยง[v. exp.] (ao dek mā l) EN: FR: adopter un enfant
เอามาใช้แทน[v. exp.] (ao mā chai ) EN: substitute FR:
เอามาฝาก[v. exp.] (ao mā fāk) EN: FR: amener
เอามาให้ (เอา...มาให้...)[v. exp.] (ao ... mā h) EN: bring ... and give it to ... FR: apporter ... (qqch) à ... (qqn)
เอามารวมกัน[v. exp.] (ao mā rūam ) EN: FR: réunir
บางปลาม้า ; อำเภอบางปลาม้า = อ.บางปลาม้า[n. prop.] (Bāng Plā Mā) EN: Bang Pla Ma ; Bang Pla Ma District FR: Bang Pla Ma ; district de Bang Pla Ma
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng c) EN: my house ; my place FR: ma maison
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
เดินมาที่[v. exp.] (doēn mā thī) EN: FR: s'approcher de ; approcher
หางหมาจอก[n. exp.] (hāng mā jøk) EN: Parasopubia bonatii FR: Parasopubia bonatii
แจ็ค หม่า[n. prop.] (Jaek Mā) EN: Jack Ma FR: Jack Ma
การมาเรียน[n. exp.] (kān mā rīen) EN: school attendance FR:
การมาถึง[n. exp.] (kān mā theu) EN: arrival ; advent FR: arrivée [f]
การนำมาใช้ใหม่[n. exp.] (kān nam mā ) EN: recycling ; recycle FR:
เข้ามาอาศัยอยู่[v. exp.] (khao mā āsa) EN: settle FR:
เข้ามาแข่งขัน[v. exp.] (khao mā kha) EN: FR: entrer en compétition
เข้ามาใกล้[v. exp.] (khao mā kla) EN: approach ; get closer ; come a little closer FR: approcher
คืนหมาหอน[xp] (kheūn mā hø) EN: night of the howling dogs ; eve of elections FR:
ขึ้นมาจาก[X] (kheun mā jā) EN: up from FR:
ขึ้นมายืน[v. exp.] (kheun mā ye) EN: FR: se mettre debout
คอกม้าแตก[n. exp.] (khøk mā taē) EN: Asystasia salicifolia FR: Asystasia salicifolia
ของฉัน[pr.] (khøng chan) EN: my ; mine FR: mon ; ma ; mes
ของดิฉัน[adj.] (khøng dicha) EN: my ; mine FR: mon ; ma ; mes
ของผม[adj.] (khøng phom) EN: my FR: mon ; ma ; mes
คนมาชม[n. exp.] (khon mā cho) EN: visitor FR:
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง[v. exp.] (khø sadaēng) EN: I assure you of my highest respect FR: je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ; je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués ; je vous prie d'agréer l'assurance de mes salutations distinguées. ; je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée.
กีบม้าลม[n. exp.] (kīp mā lom) EN: Pyrrosia FR: Pyrrosia
กีบม้าลม[n. exp.] (kīp mā lom) EN: Pyrrosia piloselloides FR: Pyrrosia piloselloides
ใกล้จะมาถึง[v. exp.] (klai ja mā ) EN: get closer FR: approcher
ใกล้จะมาถึง[adj.] (klai ja mā ) EN: forthcoming FR:
ใกล้จะมาถึงแล้ว[v. exp.] (klai ja mā ) EN: be getting closer FR:
กลายมาเป็น[X] (klāi mā pen) EN: FR: finalement
กลับมาเกิด[v. exp.] (klap mā koē) EN: FR: se réincarner
กลับมาเกิดใหม่[v. exp.] (klap mā koē) EN: FR: ressusciter
กลับมาใหม่[v. exp.] (klap mā mai) EN: come again FR:
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tha) EN: relapse ; reoffend FR:
หลายวันมานี้[xp] (lāi wan mā ) EN: FR: ces derniers jours ; ces derniers temps
เลื่อนมาจาก...[X] (leūoen mā j) EN: FR: par déformation du mot
ล่วงมาแล้ว[adj.] (lūang mā la) EN: ago FR: passé

ma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
abartig; abnormal {adj}abnormal
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Leibschmerzen {pl}; Magenschmerzen
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Ablehnung {f}disaffirmation
Ableitung {f} [math.] | Ableitungen
Abmessung {f}; Abmaß
abnorm {adv}abnormally
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Abweichung {f}; Abnormalität
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Absackmaschine {f}bagging machine
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
reine Mathematik {f}abstract mathematics
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel
Akzeptmarkt {m}acceptance market
entsprechend {prp; +Dativ}; gemäß
Buchungsgebühr {f}account management fee
Kontenbildung {f}account formation
Bilanzierungshandbuch {n}accounting manual
maßstabsgerechte Karte {f}accurate scale map
Macgillivraysturmvogel {m} [ornith.]Macgillivray's Petrel
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Brillenparadiesvogel {m} [ornith.]Macgregor's Bird of Paradise
Achse {f} [math.]axis
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Ackermaschine {f}agricultural machine
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size
Addiermaschine {f}adding machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ma
Back to top