ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mummy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mummy*, -mummy-

mummy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mummy (n.) มัมมี่ See also: ศพแห้งและไม่เน่า Syn. cadaver, corpse
mummy (n.) แม่ Syn. mother
English-Thai: HOPE Dictionary
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
English-Thai: Nontri Dictionary
mummy(n) มัมมี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัมมี่ (n.) mummy
มัมมี่ (n.) mummy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He wrapped me in a sheet, like a mummy leaving only my behind uncoveredเขาห่อฉันในกระดาษ,\ Nlike มัมมี่... ...การออกไปข้างหลังของฉันเฉพาะไม่มีฝา
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน
Anyway, when we got to the airport I was so excited I ran like a madman to meet mummy at the gate but instead of hugs and kisses all I got was a dead cold glare.หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสนามบิน ฉันตื่นเต้นมาก ฉันวิ่งเหมือนคนบ้า ดีใจที่จะได้เจอแม่
Chris, Mummy and Papa are leaving.คริส คุณพ่อกับคุณแม่จะกลับแล้ว
I'm gonna get tickets for Mummy and Papa.ฉันจะซื้อตั๋วให้พ่อกับแม่ไปดู
Yeah, we've just read it, and Mummy just called.ค่ะ เราได้อ่านข่าวนั่นแล้ว และก็เพิ่งคุยกับแม่นี่เอง
That's what my mummy said when she found out she was pregnant with me.เพราะแม่กรีดร้องมาประมาณนี้ ตอนที่รู้ว่าแม่ท้องหนู
Angus, Mummy will have a fit.อังกัส, แม่ต้องว่าแน่ๆ
If you tell Mummy I let you out, I'll deny it. Do you understand?ถ้าฉันบอกแม่ให้เธอออกไป ฉันโดนปฏิเสธแน่ เธอเข้าใจไหม
I can go home and explain to Mummy and Daddy and Leon...หนูสามารถกลับบ้านเพื่อไปอธิบาย ให้พ่อกับแม่แล้วก็ลีออน...
So I told mummy and daddy... that now I want to get married to a nice Indian boy...เพราะงั้น ฉันเลยบอกแม่กับพ่อ... ว่าตอนนี้ฉันนึกอยากจะแต่งงาน กับหนุ่มอินเดียที่ดีสักคน...
Thanks, Mr. Kreeg. Great mummy costume.ขอบคุณ คุณ ครี้ก ชุดมัมมี่เจ๋งค่ะ

mummy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, 妈咪 / 媽咪] Mummy (mother)
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, 木乃伊] mummy (preserved corpse)

mummy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)

mummy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
มัมมี่[n.] (mammī ) EN: mummy FR: momie [f]

mummy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moorleiche {f}bog body; bog mummy
Mumie {f}mummy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mummy
Back to top