ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

m

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *m*, -m-

m ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
M (abbr.) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
m (abbr.) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
M. (abbr.) คำย่อของ March, May, Monday
M.A. (abbr.) ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) See also: ปริญญาโท
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
M.C.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
M.D. (abbr.) แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
M.Ed. (abbr.) ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
M.H.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
M.P. (abbr.) คำย่อของ Member of Parliament
m.p.g. (abbr.) คำย่อของ miles per gallon
m.p.h. (abbr.) คำย่อของ miles per hour
M.S. (abbr.) คำย่อของ Master of Science
M.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
M.S.N. (abbr.) พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
M.Sc (abbr.) คำย่อของ Master of Science
m.v. (abbr.) คำย่อของ market value
m/f (abbr.) คำย่อของ male or female
ma (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mummy, mom
MA (n.) ปริญญาโท
Mab (n.) เทพเจ้าแห่งไฟ
Mac (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
macabre (adj.) น่าขยะแขยง
macadam (n.) ถนนโรยด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamia (n.) ถั่วออสเตรเลียจำพวก Macadamia ternifolia เปลือกแข็ง
macadamia nut (n.) ถั่วออสเตรเลีย Syn. macadamia
macadamization (n.) การโรยถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ
macadamize (vt.) ราดหรือปูถนนด้วยหินเป็นชั้นๆ Syn. tarmac, pave
Macanese (n.) ชาวมาเก๊า
Macao (n.) มาเก๊า
macaroni (n.) มะกะโรนี Syn. pasta, spaghetti
macaroon (n.) ขนมคุกกี้ชนิดหนึ่ง
Macassar (n.) น้ำมันใส่ผมให้เรียบ Syn. Makassar
Macaulay (n.) นักเขียนนวนิยายอังกฤษ
macaw (n.) นกแก้วหางยาวสีสันสวยงาม
Macbeth (n.) แม็กเบท เป็นกษัตริย์ของสก็อตแลนด์
mace (n.) คทา Syn. baton, scepter, wand
mace (n.) ดอกจันทน์เทศ (เครื่องเทศชนิดหนึ่ง)
macebearer (n.) ผู้ถือคทาในพิธี Syn. mace, macer
English-Thai: HOPE Dictionary
m(เอม) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 13
m-16(เอม'ซิคซฺ'ทีน) n. ปืนไรเฟิลอัตโนมัติขนาดเบาชนิดหนึ่งที่สามารถยิงกระสุนขนาดเล็กได้ด้วยความเร็วที่สูงมาก pl. M-16's
m.b.abbr. Medicinae Baccalaureus (Bachelor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์)
m.b.a.abbr. Master of Business Administration ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ
m.d.abbr. Medicinae Doctor (Doctor of Medicine ปริญญาแพทยศาสตร์,แพทย์)
ma(มา) n. แม่,abbr. manmal
ma'am(แมม,มาม) n. =madam,แหม่ม,คำเรียกทักทายราชินีหรือเจ้าหญิงอังกฤษ
macแมคหมายถึง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แมคอินทอชของตระกูลแอปเปิล
macabre(มะคา'บระ,-คาบ',-คา'เบอะ) adj. น่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าขนลุก,เกี่ยวกับความตาย
macadam(มะแคด'เดิม) n. ถนนที่โรยด้วยหินเป็นชั้น ๆ ,หินหักที่ใช้โรยถนนดังกล่าว
macao(มะเคา') n. มาเก๊าเป็นอาณานิคมหนึ่งของโปรตุเกสในภาคใต้ของจีน., Syn. Macau
macaroni(แมคคะโร'นี) n. มะกะโรนีเป็นหลอดกลวงสั้น ๆ ของอิตาลีมักรับประทานกับน้ำซอสมะเขือ, Syn. maccaroni
mace(เมสฺ) n. ดอกจันทน์เทศ,คทา
macer(เม'เซอะ) n. คนถือคฑาในพิธี,ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
macerate(แมส'เซอเรท) vt. แช่ยุ่ย,ทำให้ยุ่ย,ทำให้บาง., See also: macerater n. macerator n. macerative adj. maceration n.
machete(มะชีท) n. มีดขนาดใหญ่
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,
machinist(มะชีน'นิสทฺ) n. ช่างเครื่อง
machismo(มาชิช'โม) n. ความมีลักษณะเป็นชาย,ความแข็งขัน
macho(มา'โช) n.,adj. (ซึ่งเป็น) คนที่มีความเป็นลูกผู้ชาย,ผู้ชายที่แข็งขัน.
machree(มะครี') n. ที่รัก,ผู้เป็นที่รัก
mackerel(แมค'เคอเริล) n. ปลาว่ายเร็วชนิดหนึ่งที่มนุษย์นิยมกินเป็นอาหาร
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
macintosh(แมค' คินทอช) n. ชื่อคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แมคอินทอชเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตระกูลสำคัญตระกูลหนึ่ง ออกแบบสร้างขึ้นโดยบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ นำออกสู่ตลาดครั้งแรกในปี ค.ศ.1984 คอมพิวเตอร์ตระกูลนี้ประกอบด้วยตัวประมวลผลแบบจุลภาค (microprocesssor) ขนาด 32 บิต เป็นเครื่องแรก อีกทั้งได้สร้างตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) ทำให้ผู้ใช้เครื่องรู้สึก สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในวิทยาการคอมพิวเตอร์มากนัก เนื่องจากใช้ภาพเป็นสื่อทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ต่อมาเครื่องพีซีก็สร้างระบบวินโดว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องยี่ห้อนี้มีส่วนแบ่งการตลาดสูงรองจากเครื่องของบริษัทไอบีเอ็มเท่านั้น
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
macrocephalus(แมคโรเซฟ'ฟะลัส) n. บุคคลที่มีหัวใหญ่หรือยาวผิดปกติ,กะโหลกที่ใหญ่หรือยาวผิดปกติ pl. macrocephali
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล,จักรวาล,สิ่งที่ซับซ้อน,ส่วนทั้งหมด
macrocyte(แมค'ระไซทฺ) n. เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
macrophage(แมค'ระเฟจ) n. phagocyte (ดู) ขนาดใหญ่.
macroscopic(แมคระสคอพ'พิค) adj. ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
macaroni(n) เส้นมักกะโรนี
mace(n) กระบอง,ไม้อาชญาสิทธิ์,คทา
macerate(vt) ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
machinist(n) คนคุมเครื่อง,ช่างเครื่อง,คนใช้เครื่อง
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
mackintosh(n) เสื้อฝน
macron(n) ขีดขวางบนสระเพื่อบอกว่าเป็นสระเสียงยาว
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madden(vt) ทำให้เป็นบ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้ฉุน,ทำให้โกรธ
made(vt) pt และ pp ของ make
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า
madman(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ,คนสติฟั่นเฟือน
madness(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต
madrigal(n) บทเพลง,เพลงประสานเสียง
maelstrom(n) น้ำวนใหญ่
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
maggot(n) ตัวหนอน,ตัวอ่อนของแมลง
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
magistracy(n) คณะเจ้าหน้าที่,คณะผู้พิพากษา,กลุ่มพนักงานปกครอง
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
magnate(n) คนสำคัญ,คนมั่งมี,พ่อค้าใหญ่,เจ้าสัว,ผู้มีอิทธิพล
magnesia(n) ผงขาวชนิดหนึ่ง
magnesium(n) แร่แมกนีเซียม
magnet(n) แม่เหล็ก,เครื่องดึงดูด,สิ่งดึงดูดใจ
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก
magnetism(n) อำนาจแม่เหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Märchen; folk taleนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
maceคทา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
maceralมาเซอรัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine languageภาษาเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
macrame๑. งานถักปม๒. ชายครุยถักปม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
macroแมโคร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
macroscopic-เห็นได้ด้วยตาเปล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macula๑. จุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macule]๒. (จักษุ.) จุดภาพชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculate; blotchedเป็นแต้ม, เป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
madrigalเพลงแมดริกัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
magazineนิตยสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
magic realismสัจนิยมแนวมายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magistrateผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู justice of the peace] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
magmaหินหนืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Magna Cartaมหากฎบัตร, แมกนาคาร์ตา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnesian limestoneหินปูนแมกนีเซียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic diskจานแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic drumดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ drum ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic tapeแถบแม่เหล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
magnetiteแมกนีไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnitudeขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mabamมาแบม [การแพทย์]
Mac Callum Patchแผ่นแมคแคลลัม [การแพทย์]
Macadamia nutมะคาเดเมีย [TU Subject Heading]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Machine-tool industryอุตสาหกรรมเครื่องมือกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macintosh (Computer)แมคอินทอช (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Macrameเมคราเม่ [TU Subject Heading]
Macro มาโคร [คอมพิวเตอร์]
Macrocytesเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่, เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macroeconomicsเศรษฐศาสตร์มหภาค [TU Subject Heading]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Macrophagesมาโครฟาจ; แมโครฟาจ, เซลล์; แม๊คโครเฟจย์; เซลล์ทำลายจุลชีพ; โมโนซัยต์ในเนื้อเยื่อ; แมคโครฟาจ; มาโครเฟจ [การแพทย์]
Macroscopic Appearanceลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Maculaบริเวณมาคูลา, แมคูลา, มาคุลา [การแพทย์]
Macule-Utriculiขนสำหรับรับความรู้สึก [การแพทย์]
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Made, Customedที่สั่งทำ [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Mafiaมาเฟีย [TU Subject Heading]
Magakaryocytesเมกาคาริโอซัยท์ [การแพทย์]
Magazineนิตยสาร, นิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีนนิตยสาร (Magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง
Magentaสีม่วงแดง [การแพทย์]
Maggotsหนอนแมลงวัน [การแพทย์]
Magicไสยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Magic realism (Literature)สัจนิยมแนวมายา (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]
Magma หินหนืด สารเหลวร้อนเกิดตามธรรมชาติอยู่ภายในโลก สามารถเคลื่อนตัวไปมาได้ในวงจำกัด อาจมีของแข็งเช่นผลึกและเศษหินแข็ง และ/หรือก๊าซ รวมอยู่ด้วยหรือไม่มีเลยก็ได้ เมื่อแทรกดันขึ้นมา หรือพุพุ่งออกสู่ผิวโลกแล้ว จะเย็นและแข็งตัวเกิดเป็นหินอัคนี [สิ่งแวดล้อม]
magnaliumแมกเนเลียม, โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอะลูมิเนียม โดยมีแมกนีเซียมผสมอยู่ประมาณ 5 - 30% มีสมบัติแข็งและเบา ใช้ทำส่วนประกอบของเครื่องบิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnesiaแมกนีเซีย [การแพทย์]
Magnesiumแมกนีเซียม [TU Subject Heading]
Magnesium Hydroxideแมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ [TU Subject Heading]
Magnesium Sulfateแมกนีเซียม ซัลเฟต, สาร; แมกนีเซียมซัลเฟต; ดีเกลือ; เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต; ยาระบายพวกดีเกลือ; แมกนีเซียมซัลเฟต [การแพทย์]
Magnet, Signalเครื่องทำเครื่องหมาย [การแพทย์]
Magnetic disk จานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม.ล. (n.) M.L. See also: Mom Luang Syn. หม่อมหลวง
คุณชาย (n.) M.R. Syn. ท่านชาย Ops. คุณหญิง, ท่านหญิง
คุณหญิง (n.) M.R. Ops. คุณชาย
ม.ร.ว. (n.) M.R. See also: Mom Rachawong Syn. หม่อมราชวงศ์
หม่อมราชวงศ์ (n.) M.R. See also: Mom Rachawong
แสม (n.) Macaca fascicularis Syn. ลิงแสม
ถนนลาดยาง (n.) macadamized road See also: paved road, pavement
มะกะโรนี (n.) macaroni
เครื่องจักร (n.) machine See also: machinery, engine
ปืนกล (n.) machine gun
ภาษาเครื่อง (n.) machine language
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (n.) machine translation Syn. การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การแปลภาษาด้วยเครื่อง (n.) machine translation
เครื่องแปลภาษา (n.) machine translation system
เครื่อง (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก
เครื่องกลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล
เครื่องจักร (n.) machinery See also: engine, machine, motor Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์
เครื่องกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I come in?ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
May I have your name?ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
My watch is five minutes fastนาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
Mr Green, Mr Smith is hereคุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
My native language is Thaiภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
My fever is goneไข้ฉันหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
May I pour you a cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณสักถ้วยนะ
May I pour you another cup of tea?ขอฉันรินชาให้คุณอีกสักถ้วยนะ
My feet are killing meฉันปวดเท้ามากเลย
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
My parents forgot to sign my formพ่อแม่ฉันลืมเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มของฉัน
My dad used to say that..พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
May I have a menu?ขอเมนูหน่อยได้ไหม?
May I have you order, sir?คุณจะสั่ง(อาหาร)แล้วหรือยังครับ?
My kids mean everything to meลูกๆ คือทุกสิ่งสำหรับฉัน
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
Maybe we'll get luckyบางทีเราจะมีโชคดี
My father is my inspirationพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
Maybe it would be best to get some advice fromบางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
My boy was kidnapped a few days agoลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
My boyfriend has been seeing somebody elseแฟนของฉันคบหากับใครคนอื่นอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I' m anxious to hear what you think about it.ฉันรอไม่ไหวแล้ว ว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับมัน
I' m not getting carried away, I' m just trying...ผมไม่ได้ขับเร็ว ผมแค่เร่งเครื่อง..
I' m not gonna let ...worth of salmon sit out all night.ผมไม่ยอมให้ แซลมอน นอนแช่อย่างงั้นทั้งคืนหรอกนะ
I' m fine. I was looking.ฉันสบายดี ฉันกำลังมองดูอยู่
So anyway, I' m just sort of zoning out a bit when all of a sudden, sun goes off like a light then banged into this place grouped up past all these screaming seals.หรอครับ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมก็เหมือนถูกแบ่งไปอยู่อีกโลก มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว พระอาทิตย์เลือนหายไปยังกับไฟที่ถูกปิด
Captain Compass, I ' m not the one who veered off course.นี่คุณกัปตันรูปหล่อ ฉันไม่ใช่คนที่ทำให้เราออกนอกเส้นทางหรอกนะ
Great, now I' m Mr. Bad Guy.เยี่ยม ตอนนี้ผมก็เป็น "ผู้ร้าย" สินะ
I' m going to bed. I' m tired.ฉันจะไปนอนล่ะ ฉันเหนื่อย
Now I' m set for a good month.ช่างเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยม
I' m sorry, you must not know the rule.ขอโทษนะ แต่เธอคงจะไม่รู้กฎ
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน
I' m gonna put him to bed and run you over to lslesboro, okay?ฉันจะพาเขาเข้านอน ฉันจะขับไปส่งคุณที่แฮโรลด์เบิร์กแล้วกัน

m ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
尼克森[Ní kè sēn, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, 尼克森] Nixon (name); Richard M Nixon (1913-1994), US president 1969-1974
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
[běn, ㄅㄣˇ, 畚] a basket or pan used for earth; manure etc
大数[dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] a large number
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
兰室[lán shì, ㄌㄢˊ ㄕˋ, 兰室 / 蘭室] a lady's room (honorific)
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, 阿卜杜拉] Abdullah (Arab name)
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, 阿基米德] Archimedes (c. 287-212 BC)
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, 亚伦 / 亞倫] Aaron (name)
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, 上汽] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, 上述] above-mentioned
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, 中共] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc)
[bào, ㄅㄠˋ, 鲍 / 鮑] abalone; surname Bao
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
僧院[sēng yuàn, ㄙㄥ ㄩㄢˋ, 僧院] abbey; Buddhist monastery; vihara
大修道院[dà xiū dào yuàn, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄡ ㄉㄠˋ ㄩㄢˋ, 大修道院] abbey; large monastery or convent
大寺院[dà sì yuàn, ㄉㄚˋ ㄙˋ ㄩㄢˋ, 大寺院] abbey; large monastery
院牧[yuàn mù, ㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 院牧] abbot (Christian)
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
[fù, ㄈㄨˋ, 腹] abdomen; stomach; belly
腹腔[fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, 腹腔] abdominal cavity
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, 腹部] abdomen; belly; flank

m ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel
MP3[エムピースリー, emupi-suri-] (n) {comp} MP3; (P)
MP3プレーヤー[エムピースリープレーヤー, emupi-suri-pure-ya-] (n) {comp} MP3 player; (P)
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories)
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
エムサイズ[, emusaizu] (n) M size; medium size
ドM;どM[ドエム(ドM);どエム(どM), doemu ( do M ); do emu ( do M )] (n,adj-no) (col) (See ど・1) extreme masochist; very masochistic
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ...
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
[おなじ;おなじく, onaji ; onajiku] (n) ditto mark
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced)
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m
メガ[めが, mega] mega-, 10**6, M
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no)
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument
アーム[あーむ, a-mu] ARMM
アールデービーエムエス[あーるでーびーえむえす, a-rude-bi-emuesu] RDBMS
アイコン化[アイコンか, aikon ka] iconization (vs), minimization
アイサム[あいさむ, aisamu] ISAM
アイシーエムピー[あいしーえむぴー, aishi-emupi-] ICMP
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram
アイテム[あいてむ, aitemu] item
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイビーエム[あいびーえむ, aibi-emu] IBM
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アメリカ人[あめりかじん, amerikajin] Thai: ชาวอเมริกัน English: American person
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera
ゲーム[げーむ, ge-mu] Thai: เกม English: game
コメント[こめんと, komento] Thai: ข้อคิดเห็น English: comment
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
システム[しすてむ, shisutemu] Thai: ระบบ English: system
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
マーカ[まーか, ma-ka] Thai: ปากกาเมจิก,ปากกาสำหรับ mark English: marker
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางลงบน English: to place on (something)
乗り出す[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ข้าม English: to climb over
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount
九月[くがつ, kugatsu] Thai: เดือนกันยายน English: September
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
五月[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people

m ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็ม[n.] (Em = em) EN: M ; m FR: M ; m
ม. ...[X] (mø. ...) EN: FR: M ... (énième année d'enseignement secondaire)
สูงกเกือบ … เมตร[xp] (sūng keūap ) EN: FR: d'une hauteur voisine de … m ; d'une hauteur proche de … m
สูง … เมตร[xp] (sūng ... mē) EN: FR: d'une altitude de … m ; d'une hauteur de … m
วิ่ง 5000 เมตร[n. exp.] (wing hā pha) EN: 5,000 m FR: 5000 mètres [m]
วิ่ง 5000 เมตรชาย[n. exp.] (wing hā pha) EN: 5,000 m (m) FR: 5000 mètres masculin [m]
วิ่ง 5000 เมตรหญิง[n. exp.] (wing hā pha) EN: 5,000 m (w) FR: 5000 mètres féminin [m]
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร[n. exp.] (wing khām r) EN: 100 m hurdles ; 100 metres hurdles ; women's 100 metres hurdles FR: 100 mètres haies [m]
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร[n. exp.] (wing khām r) EN: 110 m hurdles ; 110 metres hurdles ; men's 110 metres hurdle FR: 110 mètres haies [m]
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร[n. exp.] (wing khām r) EN: 400 m hurdles ; 400 metres hurdles FR: 400 mètres haies [m]
วิ่ง 10000 เมตร[n. exp.] (wing neung ) EN: 10,000 m FR: 10.000 mètres [m]
วิ่ง 10000 เมตรชาย[n. exp.] (wing neung ) EN: 10,000 m (m) FR: 10.000 mètres masculin [m]
วิ่ง 10000 เมตรหญิง[n. exp.] (wing neung ) EN: 10,000 m (w) FR: 10.000 mètres féminin [m]
วิ่ง 1500 เมตร[n. exp.] (wing neung ) EN: 1,500 m ; 1,500 metres ; 1,500 meters (Am.) FR: 1500 mètres [m]
วิ่ง 1500 เมตรชาย[n. exp.] (wing neung ) EN: 1,500 m (m) FR: 1500 mètres masculin [m]
วิ่ง 1500 เมตรหญิง[n. exp.] (wing neung ) EN: 1,500 m (w) FR: 1500 mètres féminin
วิ่ง 100 เมตร[n. exp.] (wing neung ) EN: 100 m ; 100 metres ; 100 meters (Am.) FR: 100 mètres [m]
วิ่ง 100 เมตรชาย[n. exp.] (wing neung ) EN: 100 m (m) FR: 100 mètres masculin [m]
วิ่ง 100 เมตรหญิง[n. exp.] (wing neung ) EN: 100 m (w) FR: 100 mètres féminin
วิ่ง 800 เมตร[n. exp.] (wing paēt r) EN: 800 m ; 800 metres ; 800 meters (Am.) FR: 800 mètres [m]
วิ่ง 800 เมตรชาย[n. exp.] (wing paēt r) EN: 800 m (m) FR: 800 mètres masculin [m]
วิ่ง 800 เมตรหญิง[n. exp.] (wing paēt r) EN: 800 m (w) FR: 800 mètres féminin
วิ่ง 3000 เมตร[n. exp.] (wing sām ph) EN: 3,000 m ; 3,000 metres ; 3,000 meters (Am.) FR: 3000 mètres [m]
วิ่ง 3000 เมตรหญิง[n. exp.] (wing sām ph) EN: 3,000 m (w) FR: 3000 mètres féminin [m]
วิ่ง 400 เมตร[n. exp.] (wing sī røi) EN: 400 m ; 400 metres ; 400 meters (Am.) FR: 400 mètres [m]
วิ่ง 400 เมตรชาย[n. exp.] (wing sī røi) EN: 400 m (m) FR: 400 mètres masculin [m]
วิ่ง 400 เมตรหญิง[n. exp.] (wing sī røi) EN: 400 m (w) FR: 400 mètres féminin
วิ่ง 200 เมตร[n. exp.] (wing søng r) EN: 200 m ; 200 metres ; 200 meters (Am.) FR: 200 mètres [m]
วิ่ง 200 เมตรชาย[n. exp.] (wing søng r) EN: 200 m (m) FR: 200 mètres masculin [m]
วิ่ง 200 เมตรหญิง[n. exp.] (wing søng r) EN: 200 m (w) FR: 200 mètres féminin
วิ่งวิบาก 3000 เมตร[n. exp.] (wing wibāk ) EN: 3,000 m steeplechase FR: 3000 mètres steeple [m]
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อา[interj.] (ā) EN: Ah! ; Hmm ; Oh! FR: Ah !
อาว์[n.] (ā) EN: uncle ; aunt ; father's younger brother ; father's younger sister FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
อบายภูมิ[n.] (abāiyaphūm) EN: state of misery FR:
อาบัน[v.] (āban) EN: commit FR:
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป[n. exp.] (ābīlīen krū) EN: abelian group ; commutative group FR: groupe abélien [m]

m ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampulle {f}ampoule
Anteil {m}lot
Ausgang {m}outlet
Azeton {n} [chem.]acetone
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Aalspieß {m}eel spear
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater
Aal {m} [zool.] | Aale
Aasgeier {m} [zool.]vulture
Aaskäfer {m} [zool.]burying beetle; sexton beetle
Aal {m} (Anguillidae); Muräne
Abänderung {f}; Modifikation
Abänderungsantrag {m}; Ergänzungsantrag
Abarbeitungszeit {f}processing time
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation
Abbau {m}; Demontage
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
abartig; abnormal {adj}abnormal
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Optionsaufgabe {f}abandonment of option
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
abbaubar {adj} [chem.]degradable
abbaubar {adj}decomposable
Abbe {m}; Abbé
Abbott-Tölpel {m} [ornith.]Abbott's Booby
Abbottraupenfänger {m} [ornith.]Pygmy Cuckoo Shrike
Abbottstar {m} [ornith.]Abbott's Starling
Kurzrufdokument {n}abbreviation document
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Abc-Schütze {m}abecedarian
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า m
Back to top