ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hole*, -hole-

hole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hole (n.) รู See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง Syn. cavity, gap
hole (n.) สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน
hole in one (phrv.) ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
hole in one (idm.) การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว See also: โฮลอินวัน
hole in the wall (sl.) ตู้เอทีเอ็ม Syn. A cashpoint machine, ATM
hole out (phrv.) ตีลุกลงหลุม (กีฬากอล์ฟ)
hole up (phrv.) ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เอาไปแอบไว้ Syn. lie doggo, lie low, lie up
hole up (vt.) ซ่อนตัว (คำสแลง) See also: เก็บตัว Syn. hind
hole-and-corner (idm.) อย่างลับๆ See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย Syn. hole-in-the-corner Ops. hole-in-the-corner
hole-in-the-corner (idm.) อย่างลับๆ See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย Syn. hole-and-corner Ops. hole-and-corner
hole-in-the-wall (sl.) ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
English-Thai: Nontri Dictionary
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holeโฮล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่องดาล (n.) finger hole for lifting a bolt
ตีแปลง (v.) fish bites a hole in a plant to lay eggs in
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ช่อง (n.) hole See also: cavity Syn. รู, รอยโหว่
รอยโหว่ (n.) hole See also: cavity Syn. รู
หลุม (n.) hole See also: pit, hollow Syn. ช่อง, รู
อานน (n.) hole See also: aperture Syn. ช่อง
ช่องจมูกวัวควาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called
ตะพาย (n.) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called Syn. ช่องจมูกวัวควาย
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
ขายส่ง (v.) wholesale
ขายส่ง (adj.) wholesale
ขายเหมา (v.) wholesale See also: sell in bulk
ครบชุด (adj.) whole set of See also: full set of
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
คอเลสเตอรอล (n.) cholesterol
ค้าส่ง (n.) wholesale Syn. ธุรกิจค้าส่ง Ops. ค้าปลีก
ชีวิตจิตใจ (adv.) wholeheartedly See also: very, truly, absolutely Syn. เป็นอย่างมาก
ตามด (n.) tiny hole See also: minute hole, small leak (as in the bottom of a rice pot or any utensil) Syn. รูรั่ว, ปากรังมด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
I dreamt of it my whole lifeฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket.
The knife falling' through a hole in his pocket.The knife fallin' through a hole in his pocket.
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped.และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด
A hole in your head. You'll die with your silly name.และคุณจะตายมีชื่อเลือดของ คุณโง่
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป
I've got a hole in my pocket.ฉันมีหลุมในกระเป๋าของฉัน
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ
He's absolutely right. Look, There's a bullet hole here in the wall See that?เขาพูดถูก ดูสิ มีรูกระสุนอยู่ในผนัง เห็นไหม?
Maybe didn't want to see us blow ourselves up... and put a big hole in his sky.บางทีท่านคงไม่ชอบ ที่เราทดลองระเบิด หรือทำลายชั้นบรรยากาศ

hole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, 打孔器] hole puncher
[yú, ㄩˊ, 窬] hole in a wall
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, 一个萝卜一个坑 / 一個蘿蔔一個坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses
拱璧[gǒng bì, ㄍㄨㄥˇ ㄅㄧˋ, 拱璧] a flat round jade ornament with a hole at the center; fig. a treasure
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, 一天到晚] all day long; the whole day
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
孔穴[kǒng xué, ㄎㄨㄥˇ ㄒㄩㄝˊ, 孔穴] aperture; hole; cavity
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, 屁眼儿 / 屁眼兒] bastard; slob; asshole
钻孔[zuān kǒng, ㄗㄨㄢ ㄎㄨㄥˇ, 钻孔 / 鑽孔] bore a hole
弹孔[dàn kǒng, ㄉㄢˋ ㄎㄨㄥˇ, 弹孔 / 彈孔] bullet hole
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
坑坑洼洼[kēng kēng wā wā, ㄎㄥ ㄎㄥ ㄨㄚ ㄨㄚ, 坑坑洼洼 / 坑坑窪窪] bumpy; full of pot-holes
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
[kū, ㄎㄨ, 堀] cave; hole
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 屇] cave; hole
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 穴] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4
窿[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 窿] cavity; hole
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
[záo, ㄗㄠˊ, 凿 / 鑿] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain
[shā, ㄕㄚ, 痧] cholera
瘪螺痧[biě luó shā, ㄅㄧㄝˇ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄚ, 瘪螺痧 / 癟螺痧] cholera (with dehydration)
霍乱[huò luàn, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 霍乱 / 霍亂] cholera
霍乱毒素[huò luàn dú sù, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 霍乱毒素 / 霍亂毒素] cholera toxin
霍乱菌苗[huò luàn jūn miáo, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄇㄧㄠˊ, 霍乱菌苗 / 霍亂菌苗] cholera vaccine
胆固醇[dǎn gù chún, ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, 胆固醇 / 膽固醇] cholesterol
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 满山遍野 / 滿山遍野] covering the whole land; over hills and dales
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, 钻眼 / 鑽眼] drill hole
空穴[kòng xué, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, 空穴] electron hole
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 衷心] heartfelt; wholehearted; cordial

hole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump
インザホール[, inzaho-ru] (n) in the hole
インデックスホール[, indekkusuho-ru] (n) {comp} index hole
エアホール[, eaho-ru] (n) air hole
エキストラホール[, ekisutoraho-ru] (n) extra hole (golf)
ドーミーホール[, do-mi-ho-ru] (n) dormie hole (golf)
ドアスコープ[, doasuko-pu] (n) peep hole (wasei
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
ホールアウト[, ho-ruauto] (n) hole out
ホールインワン[, ho-ruinwan] (n) hole in one
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
孔を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole
息抜き[いきぬき, ikinuki] (n,vs) taking a breather; relaxation; vent hole
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole
汲取口[くみとりぐち, kumitoriguchi] (n) hole for pumping out cesspool
[へき, heki] (n) bi (ancient Chinese artifact; flat jade or glass disc with a circular hole in the centre)
甌穴[おうけつ;かめあな, ouketsu ; kameana] (n) pothole (circular hole bored deep in a riverbed by stones rotating in an eddy)
社交場[しゃこうじょう, shakoujou] (n) social meeting place; watering hole
穴兄弟[あなきょうだい, anakyoudai] (n) (sl) men who have slept with the same woman; hole brothers
穴窯[あながま, anagama] (n) very old type of kiln made by digging a hole in the side of a hill
穴蔵;穴倉;窖;穴ぐら[あなぐら, anagura] (n) cellar; cave; hole in the ground
空気孔[くうきこう, kuukikou] (n) air pocket; air hole
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] (n) {comp} feed hole; sprocket hole
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
貫頭衣[かんとうい, kantoui] (n) simple type of clothing consisting of a large piece of cloth with a hole in the middle for the head
開缶器[かいかんき, kaikanki] (n) punch-style can opener (punches a round or V-shaped hole in a can of liquid)
風窓[かざまど, kazamado] (n) air hole
アームホール[, a-muho-ru] (n) armhole; sleeve-hole
オゾンホール[, ozonho-ru] (n) ozone hole; (P)
キーホール[, ki-ho-ru] (n) keyhole
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole
コレカルシフェロール[, korekarushifero-ru] (n) cholecalciferol
コレシストキニンパンクレオザイミン[, koreshisutokininpankureozaimin] (n) cholecystokinin-pancreozymin
コレステリン[, koresuterin] (n) cholesterin
コレステロール[, koresutero-ru] (n) cholesterol; (P)
コレステロール値[コレステロールち, koresutero-ru chi] (n) cholesterol level
コレラ菌[コレラきん, korera kin] (n) vibrio cholerae
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company

hole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตร-[pref.] (antara-) EN: hole FR:
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
ชะช่อง[n.] (chachǿng) EN: hole FR: orifice [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity ; gap FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; baie [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt FR:
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk) EN: hole in a nose of an ox/buffalo FR:
ช่องโหว่[n.] (chǿng wō) EN: loophole ; gap ; hole FR: brèche [f] ; lacune [f]
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
เครื่องเจาะรู[n. exp.] (khreūang jǿ) EN: hole punch FR: perforatrice [f]
ขุม[n.] (khum) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow FR: cavité [f] ; creux [m] ; trou [m]
ขุดหลุม[v. exp.] (khut lum) EN: dig a hole FR: creuser un trou
กลบหลุม[v. exp.] (klop lum) EN: fill up a hole FR:
โก๋น[n.] (kōn) EN: small hole in a tree trunk FR:
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
ล่อง[n.] (lǿng) EN: hole in the floor of a wooden house FR:
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; cavity ; ditch ; trap ; pocket ; puddle ; grave FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m] ; excavation [f] ; poche [f]
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: black hole FR: trou noir [m]
หลุมกอล์ฟ[n. exp.] (lum køp) EN: hole FR: trou de golf [m] ; trou [m]
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: trump card ; winning stroke ; ace in the hole FR:
โพรง[n.] (phrōng) EN: hole ; cavity ; hollow ; opening FR: trou [m] ; cavité [f] ; creux [n]
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: vent ; hole ; opening FR: trou [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
รู[n.] (rū) EN: hole ; gap ; cavity ; orifice FR: trou [m] ; orifice [m]
รูกระสุน[n. exp.] (rū krasun) EN: bullet hole FR: impact de balle [m]
รูงู[n. exp.] (rū ngū) EN: snake's hole FR:
รูปู[n. exp.] (rū pū) EN: crab's hole FR:
สนิมขุม[n. exp.] (sanim khum) EN: rust hole FR:
ตะกุยเป็นหลุม[v. exp.] (takui pen l) EN: scratch out a hole FR:
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
ตามด[n.] (tāmot) EN: tiny hole ; minute hole ; small leak FR: petit trou [m]
เต้าปืน[n.] (taopeūn) EN: touch hole FR:
ตะพาย[n.] (taphāi) EN: hole in the nose of a buffalo/bull/ox FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
วิวระ[n.] (wiwara) EN: hole FR:
โหว่[n.] (wō) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw FR:
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarō) EN: cholera FR: choléra [m]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; unwholesome ; harmful ; unmeritorious ; FR:

hole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerloch {n}anchor hole
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole
Zentrierbohrung {f}center hole
Abflussloch {n}drain hole
Antriebsloch {n} der Diskettedrive hole
Langloch {n}elongated hole; oblong hole
Führungsloch {n}feed hole
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole
Mittenloch {n}centre hole
Befestigungsloch {n}mounting hole
Nagelloch {n}nail hole
Ozonloch {n}ozone hole
Schlagloch {n}road hole
Sackloch {n} [techn.]blind hole; pocket hole
Spikeloch {n}stud hole
Führungsloch {n}sprocket hole
Spion {m} (an der Tür)spy hole
Bolzenlochdurchmesser {m} [techn.]stud hole diameter
Stiftloch {n}stud hole
winzig; klein {adj} | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole
Bolzenlochausführung {f} [techn.]type of stud hole
Abluftöffnung {f}vent hole
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang]
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Astloch {n}knothole
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Choleriker {m}; Cholerikerin
Cholesky-Zerlegung {f} [math.]Cholesky decomposition
cholerisch {adj}choleric; irascible
Cholera {f} [med.]cholera
Cholesterin {n} [med.]cholesterol
Cholesterinspiegel {m} [med.]cholesterol level
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well
Gasblase {f}blowhole
Gesundheit {f}wholesomeness
Griffloch {n}fingerhole
Guckloch {n}loophole
Guckloch {n}peephole
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hole
Back to top