ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gorge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gorge*, -gorge-

gorge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gorge (n.) ช่องเขา See also: ช่องแคบระหว่างหุบเขา Syn. chasm, canyon, ravine
gorge (vi.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม, ยัด Syn. engorge, pall, satiate
gorge (vt.) กินอย่างตะกละ See also: สวาปาม, ยัด
gorge on (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด Syn. gorge with
gorge with (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด Syn. gorge on
gorgeous (adj.) โอ่อ่า See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ Syn. beauteous, beautiful, exquisite Ops. hideous
gorgeously (adv.) อย่างสวยงาม Ops. uglily
English-Thai: HOPE Dictionary
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
gorget(กอร์'จิท) n. เกราะป้องกันคอ
English-Thai: Nontri Dictionary
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พราวแพรว (v.) gorgeous See also: glow, glitter, sparkle Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว
ความหรูหรา (n.) gorgeousness See also: elegance, magnificence
อล่องฉ่อง (v.) be gorgeous See also: be beautiful, be attractive, be nice-looking Syn. งาม, สวย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
Oh, it's a gorgeous dressโอ มันเป็นชุดที่สวยงามมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา
Reminds me of my dear Albert, like to gorge himself to bloatation, he did.ทำให้ฉันนึกถึงสามีฉัน อัลเบิร์ท เขาชอบกินซะจนพุงพลุ้ย
I'm in Kingston Gorge and I'm getting severe interference. Do you read me?ฉันอยู่ที่คิงส์ตั้น จอร์จ มีคลื่นรบกวน คุณได้ยินไหม
They gorge themselves in there.นี่แหละโรงอาหารพวกมัน
I wanna gorge on human blood not because some fucking Bible tells me to, but because I like it.ฉันอยากจะสวาปาม พวกมนุษย์ ไม่ใช่เพราะ ไอ้ไบเบิ้ลเฮงซวยบอกฉัน แต่เพราะฉันชอบทำมันไงล่ะ
The gorge marks the start of Annis' lands.ช่องเขาเครื่องหมายจุดเริ่มต้นดินแดนแห่งแอนนิส
What are you staring at? I'll gorge your eyes out.ฉันสร้างเธอขึ้นมาได้ ฉันก็ทำลายเธอได้เช่นกัน
Not far - this gorge leads to the cauldron.อีกไม่ไกล หุบเขานี่จะนำเราไปหาหม้อ
We believe they approached from the gorge at Westhay and tracked the ridge line all the way through to the ford at Rushwick.เราเชื่อว่าพวกเขาเดินเข้ามาใกล้จากหุบเขาWesthay ติดตามมาบนแนวสันเขาแล้วเดินข้ามรัชวิกมา
I will stay and watch over you until the wolves gorge on your carcass and bathe in your blood.ข้าจะอยู่และดูมัน จนกว่าหมาป่า จะกินเจ้าและอาบไปด้วยเลือดของเจ้า
I gorge myself on debauchery.ผมได้พลังจากโลกีย์ แบคคัสอย่างพวกเรา

gorge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太鲁阁[Tài lǔ gé, ㄊㄞˋ ㄌㄨˇ ㄍㄜˊ, 太鲁阁 / 太魯閣] Taroko gorge national park in Hualien county, Taiwan; Taroko, one of the indigenous peoples of Taiwan
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 绚 / 絢] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 峡 / 峽] gorge
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
狭路[xiá lù, ㄒㄧㄚˊ ㄌㄨˋ, 狭路 / 狹路] gorge
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 绚丽 / 絢麗] gorgeous; magnificent
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 艳丽 / 艷麗] gorgeous; garish and beautiful
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, 华彩 / 華彩] gorgeous; resplendent or rich color
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, 华丽 / 華麗] gorgeous
[wěi, ㄨㄟˇ, 韡] gorgeous
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 家坝水电站 / 家壩水電站] hydroelectric power plant of Three Gorges dam
华美[huá měi, ㄏㄨㄚˊ ㄇㄟˇ, 华美 / 華美] magnificent; gorgeous; ornate
绮靡[qǐ mí, ㄑㄧˇ ㄇㄧˊ, 绮靡 / 綺靡] ornate (poetry); gorgeous
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, 绚烂 / 絢爛] splendid; gorgeous; dazzling
溪涧[xī jiàn, ㄒㄧ ㄐㄧㄢˋ, 溪涧 / 谿澗] stream; mountain gorge
三峡大坝[Sān xiá Dà bà, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄉㄚˋ ㄅㄚˋ, 三峡大坝 / 三峽大壩] Three Gorges dam on the Changjiang
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, 溪壑 / 谿壑] valley; mountain gorge
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 溪谷 / 谿谷] valley; gorge

gorge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージ[, go-ji] (n) (1) gouge (tool); (2) (See ゴルジュ) gorge
ゴルジュ[, goruju] (n) gorge (fre
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P)
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P)
煌びやか(P);綺羅びやか[きらびやか, kirabiyaka] (adj-na) gorgeous; gaudy; dazzling; gay; (P)
爆裂ボディー[ばくれつボディー, bakuretsu bodei-] (n) gorgeous body
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech)
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P)
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P)
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous
飽食[ほうしょく, houshoku] (n,vs) gluttony; satiation; engorgement; (P)
高捲き;高巻[たかまき, takamaki] (n,vs) detour (around a waterfall, etc. when gorge-climbing)
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na,n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright

gorge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
เหว[n.] (hēo) EN: abyss ; chasm ; gorge ; ravine FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m] ; ravin [m]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
คอ[n.] (khø) EN: neck ; throat FR: cou [m] ; gorge [f] ; col [m] (vx)
คอหอย[n.] (khøhøi) EN: pharynx ; throat ; glottis FR: gorge [f] ; gosier [m]
กินตะกละตะกลาม[v. exp.] (kin taklata) EN: gorge oneself FR: s'empiffrer (fam.)
กินอย่างมูมมาม[v. exp.] (kin yāng mū) EN: eat like a pig ; gorge on FR: manger comme un cochon ; manger comme un porc
ลำคอ[n. exp.] (lam khø) EN: throat ; neck FR: gorge [f] ; cou [m]
มะเร็งลำคอ[n. exp.] (mareng lam ) EN: FR: cancer de la gorge [m]
นกเด้าดินอกแดง[n. exp.] (nok daodin ) EN: Red-throated Pipit FR: Pipit à gorge rousse [m] ; Pipit gorge-rousse [m]
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ) EN: Rosy Pipit FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกเดินดงคอดำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Black-throated Thrush FR: Grive à gorge noire [f] ; Merle à gorge noire [m]
นกเดินดงคอสีเข้ม[n. exp.] (nok doēndon) EN: Dark-throated Thrush FR: Grive à gorge rousse [f] ; Grive à gorge sombre [f] ; Merle à cou roux [m]
นกอีแพรดคอขาว[n. exp.] (nok ī-phraē) EN: White-throated Fantail FR: Rhipidure à gorge blanche [m]
นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย[n. exp.] (nok jāpdin ) EN: Spot-throated Babbler FR: Akalat à gorge tachetée [m] ; Akalat à gorge étoilée [m] ; Timalie à ventre blanc [f]
นกจาบคาคอสีฟ้า[n. exp.] (nok jāpkhā ) EN: Blue-throated Bee-eater FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม[n. exp.] (nok jap mal) EN: Blue-throated Flycatcher FR: Gobemouche à menton bleu [m] ; Cyornis à gorge bleue [m] ; Niltava à gorge bleue [m] ; Gobemouche à gorge bleue [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap mal) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงสร้อยคอขาว[n. exp.] (nok jap mal) EN: White-gorgeted Flycatcher FR: Gobemouche à gorge blanche [m]
นกจับแมลงแถบคอสีส้ม[n. exp.] (nok jap mal) EN: Rufous-gorgeted Flycatcher FR: Gobemouche à bavette orange [m] ; Gobemouche à gorge cannelle [m]
นกกาฝากอกแดง[n. exp.] (nok kāfāk o) EN: Scarlet-breasted Flowerpecker FR: Dicée à poitrine écarlate [m] ; Dicée à gorge rubis [m]
นกกาฝากอกเพลิง[n. exp.] (nok kāfāk o) EN: Fire-breasted Flowerpecker ; Buff-bellied Flowerpecker ; Dicaeum ignipectum FR: Dicée à gorge feu [m] ; Dicée d’orient [m] ; Dicaeum ignipectum
นกขมิ้นหัวดำเล็ก[n. exp.] (nok khamin ) EN: dark-throated oriole FR: loriot à gorge noire [m] ; loriot à gorge sombre [m] ; loriot à poitrine striée [m]
นกเขนน้อยอกดำ[n. exp.] (nok khēn nø) EN: Blackthroat ; Black-throated Robin ; Black-throated Blue Robin FR: Rossignol à gorge noire [m]
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø tha) EN: Siberian Rubythroat FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]
นกคอทับทิมอกดำ[n. exp.] (nok khø tha) EN: White-tailed Rubythroat FR: Rossignol à gorge rubis [m] ; Calliope à queue blanche [f]
นกกิ้งโครงปีกลายจุด[n. exp.] (nok kingkhr) EN: Spot-winged Starling FR: Étourneau à ailes tachetées [m] ; Étourneau tacheté [m] ; Étourneau à gorge rousse [m]
นกกินแมลงคอดำ[n. exp.] (nok kin mal) EN: Black-throated Babbler FR: Timalie à gorge noire [f]
นกกินแมลงคอเทา[n. exp.] (nok kin mal) EN: Grey-throated Babbler FR: Timalie à tête rayée [f] ; Timalie à gorge grise [f] ; Timalie à tête noire [f]
นกกินแมลงอกเหลือง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Striped Tit Babbler ; Pin-striped Tit-babbler ; Yellow Breasted Babbler FR: Timalie à gorge striée [f] ; Burong à collier [m] ; Timalie mésangée [f]
นกกินปลีหางยาวคอดำ[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Black-throated Sunbird FR: Souimanga sombre [m] ; Souimanga à gorge noire [m] ; Souimanga à poitrine noire [m]
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-throated Sunbird ; Van Hasselt's Sunbird FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
นกกินปลีคอสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Brown-throated Sunbird ; Plain-throated Sunbird FR: Souimanga à gorge brune [m] ; Souimanga malais [m]
นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Red-throated Sunbird FR: Souimanga à gorge rouge [m]
นกกินปลีคอสีทองแดง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Copper-throated Sunbird FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
นกกินปลีอกเหลือง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Olive-backed Sunbird ; Yellow-bellied Sunbird ; Cinnyris jugularis FR: Souimanga à dos vert [m] ; Souimanga à dos olive [m] ; Soumanga à gorge bleue [m] ; Cinnyris jugularis
นกกระเบื้องคอขาว[n. exp.] (nok krabeūa) EN: White-throated Rock Thrush ; White-throated Rock-Thrush FR: Monticole à gorge blanche ; Merle à gorge blanche [m]
นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว[n. exp.] (nok krajip ) EN: Hill Prinia FR: Prinia à gorge noire ; Fauvette-roitelet à poitrine blanche [f]

gorge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fantastisch; phantastisch; herrlich {adj}gorgeous
Heliodorelfe {f} [ornith.]Gorgeted Woodstar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gorge
Back to top