ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genius

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genius*, -genius-

genius ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genius (n.) อัจฉริยะ See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์ Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso Ops. idiot
English-Thai: HOPE Dictionary
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล,พรสวรรร์,ความฉลาดพิเศษ,คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม,ความหลักแหลม,ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance,gift ###A. idiot -pl. geniuses,genii
English-Thai: Nontri Dictionary
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geniusอัจฉริยภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัจฉริยบุคคล (n.) genius
อัจฉริยภาพ (n.) genius See also: remarkable talent, remarkable aptitude
อัจฉริยะ (adj.) genius See also: bright, exceptional, outstanding, gift
genies (n.) ภูตในนิทานโรมัน (คำนามพหูพจน์ของ genius)
genii (n.) ภูตในนิทานโรมัน (คำนามพหูพจน์ของ genius) Syn. genies
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
Well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์)
This-This Ramanujan- his-his genius was unparalleled, Sean.นายรามานูจันคนนี้ความอัจฉริยะ ของเขาไม่มีใครเหมือนจริงๆ นะฌอน
Citizens are advised that if they see an evil genius with a claw, not to approach him.แนะนำให้พลเมืองว่า ถ้าพบเห็น... ปีศาจอัจฉริยะที่มีกงเล็บ ห้ามเข้าใกล้
Ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers.ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์
We raised the 25,000 dollars so now we can bring the genius Samnang out of Cambodia and bring him here to study at Westport.เราสามรถดึงเอาอัจฉริยะ Sam Young จากกัมพูชา มานี่ มาเข้าเรียนที่ Westport
I trust Shaun has another genius scheme up his sleeve?เธœเธกเธญเธขเธฒเธเธฅเธญเธ‡เธ”เธน เธซเธฒเธเธ—เนˆเธฒเธ™เธญเธ™เธธเธเธฒเธ•
Look, the last super genius I had on the line told me to turn right on route 31.นี่, เจ้าอัจฉริยะที่ฉันคุยสายด้วยเมื่อกี๊บอกให้ฉันเลี้ยวขวาบนถนนเส้นที่31.
So, a genius like...wouldn't possibly make fooled by as an ageing person.ดังนั้น อัจฉริยะอย่าง... ไม่มีทางโดนหลอกงี่เง่า ด้วย.. ท่านผู้อาวุโส นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงลาดแบบนี้
He's the genius who just can't be beatเขาคืออัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบ

genius ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, 大智如愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, 大智若愚] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time
自作聪明[zì zuò cōng míng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 自作聪明 / 自作聰明] self-styled genius (成语 saw); big-headed know-all
事后诸葛亮[shì hòu Zhū gě Liàng, ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, 事后诸葛亮 / 事後諸葛亮] a genius in retrospect (成语 saw); wise after the event
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 俊杰 / 俊傑] elite; outstanding talent; genius
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, 珠玉在侧 / 珠玉在側] gems at the side (成语 saw); flanked by genius
瑰宝[guī bǎo, ㄍㄨㄟ ㄅㄠˇ, 瑰宝 / 瑰寶] gem; treasure; fig. person of remarkable ability; genius
奇才[qí cái, ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 奇才] genius
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, 天才] talent; gift; genius; talented; gifted

genius ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーニアス[, ji-niasu] (n) genius
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius
俊才;駿才;儁才(iK)[しゅんさい, shunsai] (n) prodigy; talented person; person of exceptional talent; genius
俊逸[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity
奇才[きさい, kisai] (n) genius
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil
栴檀は双葉より芳し[せんだんはふたばよりかんばし, sendanhafutabayorikanbashi] (exp) (id) Genius displays itself even in childhood
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
俊英[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P)
儁秀;俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] (adj-na,n) genius; prodigy; talented person
創作力[そうさくりょく, sousakuryoku] (n) creative power; genius; creative originality
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P)
流石(ateji)[さすが, sasuga] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) (uk) as one would expect; (2) still; all the same; (3) (as さすがの〜も) even... (e.g. "even a genius..."); (P)
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent
[けん, ken] (n,adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P)

genius ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยะ[n.] (atchariya) EN: genius ; master FR: génie [m] ; cerveau [m]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริย-[pref.] (atchariya-) EN: extremely intelligent ; genius FR: génial
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabu) EN: genius FR: génie [m] ; surhomme [m]
อัจฉริยบุรุษ[n.] (atchariyabu) EN: genius FR: génie [m]
อัจฉริยภาพ[n.] (atchariyaph) EN: genius ; remarkable talent FR: génie [m]
เจตภูต[n.] (jēttaphūt) EN: spirit ; genius ; attendant spirit of a person ; soul (which leaves a person while he is sleeping) ; the self ; ātman FR:
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment FR: talent [m]

genius ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genie {n}genius

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genius
Back to top