ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fully*, -fully-

fully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fully (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน Syn. completely, thoroughly, wholly
fully satisfy (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, overfill
English-Thai: Nontri Dictionary
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพียบพร้อม (v.) be fully equipped with See also: be provided with, be full of, be well-prepared Syn. สมบูรณ์, พรั่งพร้อม
ครบถ้วน (adv.) fully See also: completely, entirely, thoroughly, wholly Syn. สมบูรณ์, พร้อม Ops. บกพร่อง, ขาด
ครบมือ (adv.) fully See also: completely, thoroughly, wholly
ถนัดปาก (v.) fully See also: completely, feel right about speaking, feel right about saying Syn. สะดวกปาก
ถนัดใจ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. เต็มที่, สนัดใจ
ปี๋ (adv.) fully See also: abundantly Syn. มาก
สนัดใจ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. เต็มที่
สนิทปาก (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. เต็มปากเต็มคำ, เต็มปากเต็มคอ
สมบูรณ์ (adv.) fully See also: completely, entirely, thoroughly, wholly Syn. ครบถ้วน, พร้อม Ops. พร่อง, ขาด
สะดวกปาก (v.) fully See also: completely, feel right about speaking, feel right about saying
สุดความสามารถ (adv.) fully See also: with all one´s strength, to the best of one´s ability Syn. สุดกำลัง, เต็มที่
อย่างจัง (adv.) fully See also: utterly, completely, forcefully Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มเปา
อยู่ท้อง (adv.) fully Syn. อิ่ม, อิ่มท้อง
อิ่มท้อง (adv.) fully Syn. อิ่ม
เต็มๆ (adv.) fully
เต็มตัว (adv.) fully See also: completely Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง, เต็มฝีจักร
เต็มปาก (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคำ, เต็มปากเต็มคอ
เต็มปากเต็มคอ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคำ
เต็มปากเต็มคำ (adv.) fully See also: completely, wholly, entirely Syn. สนิทปาก, เต็มปากเต็มคอ
เต็มฝีจักร (adv.) fully See also: completely Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
Listen to me carefully!ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
What have I ever done to make you treat me so disrespectfully?ฉันเคยทำอะไรไว้หรือถึงทำให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย"
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
Well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้'
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่
Your power isn't fully matured.พลังของเธอยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะ
They want his primal rage centers fully stimulated.พวกเขาต้องการทดสอบ สัญชาติญาณดิบของมัน
I fully endorse it Let's try it at onceฉันเห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าน่าจะลองทำดูสักครั้ง
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น
Your original memory will never be fully restored and there might be residual simulation.ความทรงจำเดิมจะไม่สามารถคืนมาได้ทั้งหมด แต่เราอาจจะช่วยสร้างบางส่วนกลับไปให้ได้
Look, there's a lot of things happening around here that I don't fully understand.มันมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจ -ขอเวลาหน่อยสิ
As far as anyone's concerned he's still a working, talking fully productive member of society.ตราบใดที่ไม่มีคนขุดคุ้ย สังคมรับรู้ว่าเค้าเป็นคนปกติ
Man, I give you a really good deal on this minivan, you know? It's brand new, it's fully loaded.คุณรู้มั้ยครับ คุณได้ราคาดีมากนะครับ ที่ซื้อรถคันนี้ใหม่เอี่ยม มีเครื่องประกอบครบ

fully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成体[chéng tǐ, ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ, 成体 / 成體] adult; fully formed; developed
丰满[fēng mǎn, ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 丰满 / 豐滿] ample; well developed; fully rounded
全员[quán yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄩㄢˊ, 全员 / 全員] complete personnel; fully manned
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
全副武装[quán fù wǔ zhuāng, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ˇ ㄓㄨㄤ, 全副武装 / 全副武裝] fully armed; armed to the teeth; fig. fully equipped
彻悟[chè wù, ㄔㄜˋ ˋ, 彻悟 / 徹悟] fully aware; to recognize fully
满座[mǎn zuò, ㄇㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, 满座 / 滿座] fully booked; every seat taken
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
羽翼丰满[yǔ yì fēng mǎn, ㄩˇ ㄧˋ ㄈㄥ ㄇㄢˇ, 羽翼丰满 / 羽翼豐滿] fully fledged
[jiān, ㄐㄧㄢ, 豜] fully grown pig; 3-year old pig
备受[bèi shòu, ㄅㄟˋ ㄕㄡˋ, 备受 / 備受] to fully experience (good or bad)
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[cù, ㄘㄨˋ, 蹴] carefully; kick; tread on; stamp
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
不亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, 不亦乐乎 / 不亦樂乎] extremely; awfully
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by
好好儿[hǎo hǎo er, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄦ˙, 好好儿 / 好好兒] in good condition; perfectly good; carefully; well; thoroughly
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
聆听[líng tīng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄧㄥ, 聆听 / 聆聽] listen (respectfully)
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, 安然] safely; peacefully; at a rest
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, 悲叹 / 悲嘆] sigh mournfully; lament
安眠[ān mián, ㄢ ㄇㄧㄢˊ, 安眠] sleep peacefully
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful

fully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっちり[, gicchiri] (adv) tightly; fully
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars)
ふんなんに[, funnanni] (adv) in plenty; fully
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] (n,adj-no) {comp} fully populated
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
満席[まんせき, manseki] (n,adj-no) full house; all seats occupied; fully occupied; (P)
痛感[つうかん, tsuukan] (n,vs) feeling keenly; fully realizing; (P)
調度が調う[ちょうどがととのう, choudogatotonou] (exp,v5u) to get fully furnished
鯔のつまり;鯔の詰まり;とどの詰まり[とどのつまり, todonotsumari] (exp,adv) (See 鯔・とど・1) in the end; after all is said and done; at the striped mullet's ultimate maturity (when the striped mullet is fully grown)
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P)
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might
ぎっしり[, gisshiri] (adv) tightly; fully; (P)
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P)
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
一山越す[ひとやまこす, hitoyamakosu] (exp,v5s) to go over the hump; to get successfully through the bulk of the work
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
乞士[こっし, kosshi] (n) (obsc) (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
フル装備[フルそうび, furu soubi] fully equipped
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system
完全実装[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no)
完全接続ネットワーク[かんぜんせつぞくネットワーク, kanzensetsuzoku nettowa-ku] fully-connected network
完全接続網[かんぜんせつぞくもう, kanzensetsuzokumou] fully-connected network

fully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop ) EN: fully armed FR: armé jusqu'aux dents
ชำระเงินเต็มจำนวน[v. exp.] (chamra ngoe) EN: fully pay up FR:
อิ่มหนำ[adj.] (imnam) EN: fully satisfied ; satiated FR:
จำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
จ๋ำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: reflect upon ; introspect ; ponder ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; consider carefully ; consider ; think over ; think about ; study FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ครบ[adv.] (khrop) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly FR: complétement ; totalement
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately FR:
ครบถ้วน[adv.] (khropthūan) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
พร้อม[adj.] (phrøm) EN: ready ; prepared ; all set ; finished ; fully completed FR: fin prêt ; terminé ; préparé
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: fully ; completely ; including, together with FR: totalement
แปล้[adj.] (plaē) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
ปรับเอนนอนได้[adj.] (prap ēn nøn) EN: fully inclinable FR: inclinable horizontalement
เสร็จสรรพ[adv.] (setsap) EN: fully ; completely ; perfectly FR:
ซึมทราบ[v.] (seumsāp) EN: know well ; empathize ; understand fully and in detail FR:
สมบูรณ์[adj.] (sombūn) EN: full ; fully supplied ; replete ; wellheeld ; healthy ; perfect ; complete ; absolute ; consummate ; faultless ; sound FR: absolu ; parfait ; complet
สมบูรณ์[adv.] (sombūn) EN: fully ; perfectly FR:
เต็มฝีจักร[adv.] (tem fījak) EN: fully FR:
เต็มไม้เต็มมือ[adv.] (temmāitemme) EN: fully FR:
เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adv.] (temmettemnū) EN: fully ; at full capacity FR:
เต็มมือ[adv.] (temmeū) EN: fully ; with all one's strength ; to the best of one's ability FR: à pleines mains
เต็มปาก[adv.] (tempāk) EN: with conviction ; with assurance ; fully ; completely FR: pleinement
เต็มปากเต็มคำ[adv.] (tempāktemkh) EN: fully FR:
เต็มปากเต็มคอ[adv.] (tempāktemkh) EN: fully FR:
เต็มรัก[adv.] (temrak) EN: fully FR:
เต็ม ๆ = เต็มๆ[adv.] (tem-tem) EN: fully ; solidly ; in full ; completely FR:
เต็มตัว[adv.] (temtūa) EN: full ; fully ; completely ; entirely FR: complètement
เต็มเหยียด[adv.] (temyīet) EN: fully ; at one' s greatest speed FR:
เต็มยศ[adj.] (temyot) EN: fully decorated ; full dress FR:
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem ) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers FR: soldat en tenue de combat [m]
ถนัดใจ[adv.] (thanatjai) EN: fully ; completely ; wholly ; entirely FR:
ทั้งเพ[adv.] (thangphē) EN: entirely ; wholly ; totally ; fully ; all FR:
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อุปกรณ์ครบครัน[adj.] (uppakøn khr) EN: fully equipped FR:
อายเด็ก[v. exp.] (āi dek) EN: behave shamefully FR:
อนาถ[adv.] (anāt) EN: pitifully FR: malheureusement

fully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestückt {adj} | voll bestücktloaded | fully loaded
Sternpunkt {m} | herausgeführter voll belastbarer Sternpunktneutral point | fully loadable brought out neutral point
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
barmherzig {adv}mercifully
verächtlich {adv}scornfully
dankbar {adv}gratefully; thankfully
misstrauisch {adv}distrustfully
traurig {adv}dolefully
trübsinnig {adv}dolefully
ereignislos {adv}uneventfully
ereignisreich {adv}eventfully
fantastisch; phantastisch; fantasievoll; phantasievoll; fantasiereich; phantasiereich {adv}fancifully
findig {adv}resourcefully
Vollautomat {m}fully automatic machine
durchgelattet {adj} (Seefaht)fully battened
vollautomatisch {adj}fully automatic
vollberechtigt {adj}fully entitled
vollbeschäftigt {adj}fully employed
vollbesetzt {adj}fully occupied
vollklimatisiert {adj}fully air-conditioned
vollstufig {adj}fully integrated
vollsynchronisiert {adj}fully synchronized
genussvoll; reizend {adv}delightfully
verhasst {adv}hatefully
schädlich {adv}hurtfully
geschmackvoll {adv}tastefully; tastily
klein; wenig; kaum; schwerlich {adj} | kleiner | am kleinsten | herzlich weniglittle | littler | littlest | woefully little
bedeutungsvoll {adv}meaningfully
misstrauisch {adv}mistrustfully
ruckartig {adv}fitfully
plump {adv}ungracefully
ungesund {adv}unhealthfully
hoffnungslos {adv}unhopefully
unbedacht {adv}unmindfully
klaghaft {adv}wailfully
ruhelos {adv}wakefully
wachsam {adv}wakefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fully
Back to top