ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-entail-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entail, *entail*,

-entail- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately for Mr. Fogg, they entail his... permanent detour.โชคร้ายของฟ็อกก์ ที่ต้องยุติการเดินทาง
This would entail bringing all the world's surveillance... as well as communication satellites under the control of Olympus....เทียบเท่ากับการสื่อสารผ่านดาวเทียม ภายใต้การควบคุมของโอลิมปัส
Why does being your best friend entail me doing everything I don't want to do?ทำไมเป็นเพื่อนกับนายหมายความว่า ฉันต้องทำทุกอย่างที่ฉันไม่ชอบทำทุกที
Your honor, the defendant is charged with a heinous and inexplicable crime that may entail the death penalty.ศาลที่่เคารพ, จำเลยถูกตั้งข้อหา อาชญากรรมชั่วร้ายและลึกลับ ที่อาจก่อให้เกิดโทษประหารชีวิต
Human events entail too many variables, too many uncertainties, to make scientific statements about our future.เหตุการณ์ที่มนุษย์นำมาซึ่ง ตัวแปรมากเกินไป ความไม่แน่นอนมากเกินไป ที่จะทำให้งบทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับอนาคตของเรา
I'm sorry, does your job description entail arguing with your customers, thereby delaying the moment at which they receive the irresistible, nutmeggy sweetness of the extra hot, no foam, pumpkin spice latte they've been thinking about all day?โทษทีนะยะ งานของนายอธิบายไว้ว่า ต้องมาเถียงกับลูกค้าคอเป็นเอ็น ด้วยเหตุเพราะ ต้องการถ่วงเวลา เพราะพวกเขาดันได้รับออเดอร์ที่ทนไม่ได้อย่าง

-entail- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃力[chī lì, ㄔ ㄌㄧˋ, 吃力] entail strenuous effort; be a strain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -entail-
Back to top