ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecstatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecstatic*, -ecstatic-

ecstatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstatic (adj.) ผาสุก See also: มีความสุข Syn. joyful
ecstatic (adj.) ซึ่งมีความสุขมาก See also: ชื่นใจ, ปิติยินดี Syn. exhilarated, jubilant
ecstatic (adj.) ปลาบปลื้ม See also: อิ่มเอิบ, มีความสุขที่สุด Syn. elated, overjoyed
ecstatic (adj.) ร่าเริง See also: เบิกบาน Syn. blithe, exuberant Ops. depressed, morose, unhappy
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
English-Thai: HOPE Dictionary
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He must be ecstatic about your exoneration.เขาต้องดีใจเรื่องคุณแน่ๆ
Even Goldberg-Wayne. They'd make me a partner for walking in the damn door that's how ecstatic they'd be.แม้แต่โกลด์เบิร์ก เวย์น แม่งพวกเขาให้ให้ฉันต้องเข้าไปผู้ร่วมหุ้น
I play my endless serpent. Raj will play ecstatic frenzy, which means Larry will have to play chaos overlord.ฉันใช้ไพ่อสรพิษไร้เทียมทาน ราจจะใช้ไพ่อสูรบ้าระห่ำ
I'm ecstatic for him.ฉันยินดีกับเขาต่างหาก
Try to imagine all the businesses, industries, technologies, transformations of the way we live that have their beginnings in that ecstatic moment in Michael Faraday's laboratory.ลองนึกภาพทุกธุรกิจ, อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราอาศัยอยู่
She's ecstatic when you bring her this enemy dwarf.เธอปลื้มมาก พอเจ้าพาอริแคระคนนี้ไปให้
He's delighted too. Ecstatic. I'm afraid, Prince Abooboo-- --Ababwa!น่าปลาบปลื้มนัก ข้าเกรงว่า เจ้าชายอะบูบู อะบาวา
They saw the initial data. They are ecstatic.พอเห็นข้อมูล เขาตื่นเต้นกันมากเลย
(ecstatic moaning)ผมเข้าไปได้เลย สีหน้าเป็นศัตรูของทุกคน ใช่, นี่มันรอบฟกช้ำจากการชกต่อย
Am I gay? I'm ecstatic.ฉันน่ะเหรอ ถามซะปลื้มเลย
Susan,I swear, I am ecstatically, beyond my wildest dreams, lip-smackingly happy.ซูซาน สาบานได้ว่าผมมีความสุขมาก มากเกินกว่าที่ผมฝันไว้เสียอีก สุขมากๆ
It would make my grandmother ecstatic.ฉันว่ายายฉันต้องชอบแน่ค่ะ

ecstatic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉神迷[xīn zuì shén mí, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧˊ, 心醉神迷] ecstatic; enraptured

ecstatic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱魂[だっこん, dakkon] (n) ecstatic trance
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache

ecstatic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หฤหรรษ์[adj.] (hareuhan) EN: ecstatic ; blissful FR:
สมาบัติ[n.] (samābat) EN: meditative attainment ; ecstatic meditation ; attainment of pure exaltation through deep meditation FR:
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecstatic
Back to top