ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dethrone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dethrone*, -dethrone-

dethrone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dethrone (vt.) ปลดอำนาจ See also: ปลดออกจากตำแหน่ง Syn. unseat, degrade, vanquish Ops. preserve, maintain, uphold
dethronement (n.) การขับออกไป See also: การปลดออก, การเนรเทศ, การย้ายออกไป Syn. deposition
dethronement (n.) การปลดออกจากตำแหน่ง See also: การขับจากอำนาจ
dethronement (n.) การล้มล้างจากอำนาจ See also: การโค่นล้มจากอำนาจ Syn. downfall
English-Thai: HOPE Dictionary
dethrone(ดีโธรน') vt. เอาออกจากบัลลังก์,ปลด., See also: dethronement n. ดูdethrone, Syn. depose
English-Thai: Nontri Dictionary
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, doing such things to the King's Grandmother was more than enough... of a sign of an intention to dethrone the Kingนั้นนะสิ สมัยก่อนเรารวมหัวทำกับอดีตพระพันปีอย่างนั้น ก็เพียงพอเป็นข้อหาให้พวกเราทุกคนถึงทีตายได้แล้ว
I had to create a monster if I was going to dethrone a queen.ฉันต้องสร้างปีศาจขึ้นมา เพื่อยึดบัลลังก์ราชินี
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
Looks like you've been dethroned.ดูเหมือนคุณจะโดนโค่นบัลลังก์แล้วล่ะ
So Minelli really hired this Jane guy? Well, he exposed a corrupt cop, dethroned a judge.ก็เขาเปิดโปงตำรวจที่ทุจริต
When he was only three years old, his mother was dethroned.ตอนเขาอายุ 3 ขวบ แม่ของเขาถูกถอดจากตำแหน่ง

dethrone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃位[はいい, haii] (n,vs) dethronement
廃帝[はいてい, haitei] (n) dethroned emperor or king

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dethrone
Back to top