ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depressive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depressive*, -depressive-

depressive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
English-Thai: HOPE Dictionary
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When he was 23, he was diagnosed with major depressive disorder.ตั้งแต่เขาอายุ 23 เขาถูกวินิจฉัยโรค ด้วยความวุ่นวาย
Textbook, after the first kill he goes into the depressive phase. He can't believe what he's done.ตามตำราเรียน หลังจากฆ่าเหยื่อยรายแรก ช่วงแรกๆจะเกิดอาการซึมเศร้า เขาแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาทำลงไป
That's something you'll learn once you shake that horribly depressive chip off your shoulder.มีบางอย่างที่นายต้องเรียนรู้ นายควรกำจัดความซึมเศร้า ขั้นรุนแรงนั้นไปได้แล้ว
You know, it used to be that just straight ex-football players would lurk the halls of high schools after graduation, but you've proven that gay ex-show choir champs can also be depressive sad sacks desperately clinging to the past.รู้มั้ย เคยมีแต่พวกอดีต นักฟุตบอลที่เป็นชายแท้เท่านั้น ที่เดินไร้สาระไปตามทางเดินของแม็คคินลีย์
The last one was David Hide, orthodontist, manic-depressive.ศพสุดท้ายคือ เดวิด ไฮด์ หมอฟัน ป่วยทางจิต
Frank's wife,jessie,was a manic-depressive.เจสซี่ เมียของแฟรงค์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
It's called bi-polar or manic depressive.มันเรียกว่าผีเข้าผีออก หรือบ้าหดหู่ใจ
Dolores was insane. Manic-depressive.โดโลเรสเป็นบ้า ซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตาย
She's like a young Quinn Fabray, except she's not pregnant, manic-depressive, or in and out of a wheelchair.คล้ายๆกับควิน ฟาเบรย์ เพียงแต่เธอไม่ได้ท้อง เป็นโรคซึมเศร้า หรือลุกๆนั่งๆรถเข็น
It says here they took him into surgery for a depressive... crania...มันบอกไว้ตรงนี้ว่า พวกเขาพาเขา เข้าห้องผ่าตัดเพื่อดีเพรสซีพ .. คราเนีย..
So you're not a kleptomaniac, manic depressive, anorexic cutter?เธอไม่ใช่พวกเด็กเก็บกด กรีดข้อมือ ลักขโมยของเหรอ
No, she's manic-depressive.เปล่า แม่เป็นโรคอารมณ์แปรปรวน

depressive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
躁鬱;躁うつ[そううつ, souutsu] (adj-na,n) manic-depressive (bipolar); mood swing
躁鬱病;躁うつ病;そううつ病;躁欝病[そううつびょう;そううつやまい, souutsubyou ; souutsuyamai] (n,adj-no) manic depression; manic-depressive psychosis; bipolar disorder

depressive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง[n. exp.] (phāwa seums) EN: major depressive disorder ; major depressive episode ; clinical depression ; major depression ; severe depression ; unipolar depression FR: dépression sévère [f] ; dépression majeure [f]
โรคซึมเศร้า[n. exp.] (rōk seumsao) EN: depression ; major depressive disorder (MDD) FR: dépression [f]
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
โรคอารมณ์สองขั้ว[n. exp.] (rōk ārom sø) EN: bipolar disorder ; manic-depressive disorder ; bipolar affective disorder ; manic depression FR:

depressive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
depressiv {adj}depressive; depressed
depressiv {adv}depressively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depressive
Back to top