ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cynical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cynical*, -cynical-

cynical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cynical (adj.) เกี่ยวกับคนเกลียดคนด้วยกัน See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น Syn. egotistical
cynical (adj.) เยาะเย้ย See also: ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, scornful
cynical (adj.) ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. contemptuous, derisive Ops. respectful
cynical (adj.) ไม่น่าเชื่อ See also: น่าสงสัย, น่ากังขา Syn. incredulous, suspicious
English-Thai: HOPE Dictionary
cynical(ซิน'นิเคิล) adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, See also: cynicalness n. ดูcynical, Syn. skeptical ###A. optimistic -Conf. sceptical
English-Thai: Nontri Dictionary
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope I am not as cynical as you are when I am your age.และถ้าเขากลับมา พร้อมกับเพชรราคาแพง
In the most cynical way.ในทางที่น่าเย้ยหยันที่สุด
I'm a cynical man, God knows... but if your manifestations are somehow real... then even I'm willing to admit, you're a very special person.ผมไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆ แต่ถ้าวิญญาณพวกนั้นมีจริง.. ผมคงต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆ
You guys are more cynical than I am.พวกคุณชอบถากถางมากกว่าฉัน
Because i didn't know i was married To such a cynical lug nut.เพราะฉันไม่รู้ว่าทำไมมาแต่งกับคนตุ่นแบบนี้
Son, all I'm saying is try not to be cynical about marriage.ลูก พ่อกำลังบอกว่าอย่าจงเกลียดจงชังชีวิตคู่นักเลย
She's a Iittle cynical and kind of an outsider.เธอเป็นพวกชอบเย้ยหยันนิดๆ เเล้วก็เป็นพวกชอบนอกคอก
Yeah, you can be cynical all you want but truth is, fairy tales happen every day.คุณจะหัวเราะเยาะก็เชิญ ความจริงคือ มีเทพนิยายเกิดขึ้นทุกวัน เจ้าชายมีจริง
We live in cynical times, Alec.เราอยู่ในยุคแห่งการถากถาง อเล็กซ์
But what's more amazing is that you can make a cynical jackass, like me, believe that there are people in this world worth knowing.แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่า คือการที่คุณทำให้ไอ้งั่งอย่างผม เชื่อว่ายังมีคนที่น่าจะทำความรู้จักหลงเหลืออยู่ในโลกนี้
Or are you just the most cynical bitch the world has ever seen that you offer a coffee to a woman whose child you kidnapped?หรือแกเป็นพวกชอบเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่น แถมยังมีหน้ามายื่นกาแฟ ให้กับคนที่แกลักพาตัวลูกเขาไปอีก
You are cynical bastard, you know that?คุณอยู่ที่ไอ้คนอื่นคุณรู้ว่า?

cynical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讥诮[jī qiào, ㄐㄧ ㄑㄧㄠˋ, 讥诮 / 譏誚] cynical

cynical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シニカル[, shinikaru] (adj-na,n) cynical; (P)
ひがみっぽい[, higamippoi] (adj-i) cynical; warped
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm

cynical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zynisch; bissig {adj} | zynischer | am zynischstencynical | more cynical | most cynical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cynical
Back to top