ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cougar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cougar*, -cougar-

cougar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cougar (n.) เสือภูเขา Syn. mountain lion, catamount, puma
English-Thai: HOPE Dictionary
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, hey, hey, sounds like there's a cougar in here.เหมือนเสียงแม่เสือสาว ร้องอยู่ในนี้เลย
Well, I'm really not into the whole cougar thing. You know?อ่อ เผอิญฉันไม่ปลื้ม คบหนุ่มที่เด็กกว่าเยอะๆอ่ะนะ?
Hmm? Yeah, that's crazy cougar lady's husband.ใช่ นั้นมันสามีสาวปากจัด
Yeah, if the cougar gets a little hairy, you can always tap out.ใช่ ถ้าสาวปากจัดมีขนดกนิดหน่อย คุณสามารถดึงขนออกได้ทุกเมื่อ
See, young girls will shoot you down and make you feel terrible about yourself... but a cougar never disappoints.เห็นมะ.. สาวรุ่นทำให้คุณผิดหวัง และทำให้คุณแย่กับตัวเอง... แต่แม่เสือ ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
Well,Tripp tracked her to a cougar bar earlier.ทริปป์ตามเธอไป ที่บาร์แม่เสือก่อนแล้ว
I realize that whole lady cougar hunting the "mothers I'd like to," you know, whatever, thing is big with you guys, right?ฉันเพิ่่งรู้ว่าผู้หญิงเหมือนสิงโตทะเลที่โดนล่าแหล่ะ แม่ฉันก็เคยพูดแบบนี้ที รู้ไหม ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เธอเป็นผู้ชายใช่ไหม?
He's total cougar bait.ยังกับสิงโตล่าเหยื่อ
Uh, yeah, this is much better than watching "Damon Visit Cougar Town."อ่า... ใช่ นี่มันดีก่วา คอยดู เดมอน พ่อเสือผู้หญิง
I don't think it was a wolf or possibly a cougar that had a beef with the guy.ผมไม่คิดว่าจะเป็นหมาป่าหรือ อาจเป็นเสือภูเขา ที่เกิดติดใจเนื้อมนุษย์
She took to deception like Abed took to Cougar Town.เรื่องนั้นดีมากเลย โดยเฉพาะตอนที่หล่อนเล่นนอกบท
He watched Cougar Town.เขาดูซีรี่ย์ส Cougar Town ด้วย

cougar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma

cougar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーガー[, ku-ga-] (n) cougar
ピューマ[, pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion

cougar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสือพูม่า[n. exp.] (seūa phūmā) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
สิงโตภูเขา[n. exp.] (singtō phūk) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cougar
Back to top