ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

posy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *posy*, -posy-

posy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
posy (n.) ดอกไม้ See also: ช่อดอกไม้ Syn. garland, corsage, bouquet
posy (n.) คำขวัญสั้นๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
posy(n) ดอกไม้,ช่อดอกไม้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And not a cheap posy from a garage forecourt.แล้วก็ไม่เอาที่ไปเด็ดมาจากหน้าบ้านนะ

posy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อแต้มแสดธรรมดา[n. exp.] (phīseūa taē) EN: Common Posy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า posy
Back to top