ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contest*, -contest-

contest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contest (n.) การแข่งขัน See also: การประกวด Syn. competition, trial, match
contest (n.) การดิ้นรน
contest (vt.) เข้าร่วมการประกวด See also: เข้าร่วมการแข่งขัน
contest (vt.) ท้าทาย Syn. challenge
contest against (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contest against (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ Syn. compete against
contest with (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contest with (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ Syn. compete against
contestant (n.) ผู้แข่งขัน See also: ผู้เข้าประกวด
English-Thai: HOPE Dictionary
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
English-Thai: Nontri Dictionary
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contestationการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contestsการประกวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประกวด (n.) contest See also: competition Syn. การแข่งขัน
ประกวด (v.) contest See also: compete, contend, vie Syn. แข่งขัน
การประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant
ประกวดความงาม (v.) enter a beauty contest See also: enter a beauty pageant
ประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant Syn. การประกวดนางงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know about that, but I entered an arm-wrestling contest in a bar in San Francisco.ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะ เเต่ผมเคยเเข่งงัดข้อ...
Welcome to contest night at The Gas Station.ขอต้อนรับสู่คืนการแข่งขัน ที่แก๊สสเตชั่น
I did it once in a contest in Las Vegas.ผมเคยชนะครั้งหนึ่งที่ลาสเวกัส
What is this? Some kind of staring contest between two kids from the old neighborhood?นี่ไอ้เด็กบ้านเดียวกันเมื่อวานซืน จะลองดีกับคนแก่เรอะ
We offer a contest of cunning and agility.เราจะแข่งความเจ้าเล่ห์และว่องไว
Asano's mother will go to the school and contest the suspension decisionคุณแม่ของอาซาโนะจะไปที่โรงเรียน และตัดสินใจระงับเรื่องนั้น
This contest is for professionals.การแข่งขันนี้สำหรับมืออาชีพ
Well, seems this contest is over.เอาละ ดูเหมือนว่าการแข่งขันจะจบแล้ว
So we got a contest to win tomorrow. And I don't want to see you.พวกกูจะแข่งพรุ่งนี้ กูไม่อยากเห็นมึงมาลอยหน้าลอยตา
I have never felt this way since the speech contest in secondary school.ไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้ตั้งแต่แข่งพูดเมื่อสมัยมัธยม
You suck. This contest rules!โง่่จริงๆเลย นี่คือกติกา
This seems a contest held for you!นี่ดูเหมือนว่านายต้องเข้าประกวดแล้วล่ะ

contest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, 锦标赛 / 錦標賽] championship contest; championships
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, 争夺 / 爭奪] fight over; contest; vie over
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, 半场 / 半場] half of a game or contest; half-court
马上比武[mǎ shàng bǐ wǔ, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄅㄧˇ ˇ, 马上比武 / 馬上比武] tournament (contest in western chivalry); jousting

contest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンクール[, konku-ru] (n) contest (fre
スピーチコンテスト;スピーチ・コンテスト[, supi-chikontesuto ; supi-chi . kontesuto] (n) speech contest
ドライビングコンテスト[, doraibingukontesuto] (n) driving contest
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest
ノーコンテスト[, no-kontesuto] (n) no contest
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
大勝負[おおしょうぶ, ooshoubu] (n) do-or-die game; crucial contest
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
決勝戦[けっしょうせん, kesshousen] (n) finals game of a tournament; decision of a contest
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest
角力[かくりょく, kakuryoku] (n) (1) comparison or contest of strength; (2) sumo
長期戦[ちょうきせん, choukisen] (n) drawn-out (protracted) war or contest
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
コンテスト[, kontesuto] (n) contest; (P)
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest)
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
協技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P)
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance
決勝[けっしょう, kesshou] (n) decision of a contest; finals (in sports); (P)
激戦[げきせん, gekisen] (n,vs,adj-no) fierce (hard-fought) battle; hot contest; (P)
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency
燐寸[まっち;マッチ(P), macchi ; macchi (P)] (n) (1) (マッチ only) match (contest); (2) (uk) match (to light fire with); (vs) (3) (マッチ only) to match with; to go well with; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)

contest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān p) EN: take out contest FR: remporter un concours
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ดวล[v.] (dūan) EN: duel ; contest ; fight FR:
ดวลกำปั้น[v. exp.] (dūan kampan) EN: have a boxing contest FR:
ดวลแข้ง[v. exp.] (dūan khaeng) EN: have a football contest FR:
ดวลเพลง[v. exp.] (dūan phlēng) EN: have a song contest ; have a singing contest FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat) EN: beauty contest FR: concours de beauté [m]
การประกวดนางนพมาศ[n. prop.] (Kān Prakūat) EN: The Noppamas Queen Contest FR:
การประกวดร้องเพลง[n. exp.] (kān prakūat) EN: singing contest FR: concours de chant [m]
การประกวดวาดภาพ[n. exp.] (kān prakūat) EN: drawing contest FR: concours de dessin [m]
การทายผล[n. exp.] (kān thāi ph) EN: guessing contest FR:
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; testing ; trial ; contest FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan ) EN: contest hotly FR: lutter férocement
กินวิบาก[v. exp.] (kin wibāk) EN: have an eating contest ; have a drinking contest FR:
ลงแข่ง[v. exp.] (long khaeng) EN: contest FR:
ลงรับเลือกตั้ง[v. exp.] (long rap le) EN: contest FR:
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kā) EN: contest winner FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ประกวด[n.] (prakūat) EN: contest ; competition ; show FR: concours [m] ; compétition [f]
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
ประกวดนางงาม[v. exp.] (prakūat nan) EN: enter a beauty contest FR: participer à un concours de beauté
ประกวดนางงามจักรวาล[n. exp.] (prakūat Nan) EN: Miss Universe contest FR: concours Miss Univers [m]
ประกวดนางนพมาศ[n. exp.] (prakūat Nān) EN: beauty contest held during the Loi Kratong festival FR:
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action FR:
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
การประท้วง[n.] (kān prathūa) EN: protest FR: protestation [f] ; manifestation [f] ; contestation [f]
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkh) EN: protester FR: contestataire [m]
คู่เอก[n.] (khū-ēk) EN: principal contestants FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: incontestable FR:
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

contest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitskonkurrenz {f}beauty contest
Schönheitswettbewerb {m}beauty contest
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest
Faustkampf {m}boxing contest
Wahlkampf {m}election contest
Wettschwimmen {n}swimming contest
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contest
Back to top