ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commit*, -commit-

commit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commit (vt.) ทำความผิด
commit (vt.) มอบหมายให้ See also: ให้รับผิดชอบ Syn. consign, entrust
commit (vt.) ให้คำมั่นสัญญา Syn. engage, pledge
commit for (phrv.) มอบตัวเพื่อ See also: ส่งตัวเพื่อ
commit on (phrv.) ผูกมัดกับ See also: พัวพันกับ
commit to (phrv.) มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้ Syn. confide to, consign to
commit to (phrv.) จดจำ See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
commitment (n.) ความรับผิดชอบ Syn. responsibility, engagement
committal (n.) การให้สัญญา
committed (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. dedicated, promised
committee (n.) คณะกรรมการ Syn. board, council
committeeman (n.) กรรมการ
English-Thai: HOPE Dictionary
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
committal(คะมิท'เทิล) n. = commitment
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำผิด (v.) commit See also: make a mistake, do wrong Syn. ประพฤตผิด
ทำ (v.) commit See also: make a mistake, do wrong Syn. ประพฤตผิด, กระทำผิด
ทำกรรม (v.) commit See also: cause trouble Syn. ทำกรรมทำเวร, ทำเวรทำกรรม
ประพฤตผิด (v.) commit See also: make a mistake, do wrong Syn. กระทำผิด
อาบัน (v.) commit See also: perpetrate
เริงโลกีย์ (v.) commit a homosexuality with a man See also: practice sodomy
เล่นสวาท (v.) commit a homosexuality with a man See also: practice sodomy Syn. เริงโลกีย์
ก่อกรรม (v.) commit a sin See also: do evil, make trouble Syn. ก่อกรรมทำเข็ญ
ก่อกรรมทำเข็ญ (v.) commit a sin See also: do all kinds of evil, do evil, make trouble
คบชู้สู่ชาย (v.) commit adultery See also: have a lover, be unfaithful to the husband Syn. คบชู้, มีชู้
ผิดประเวณี (v.) commit adultery See also: misconduct Syn. ล่วงประเวณี
มีชู้ (v.) commit adultery See also: have a lover, be unfaithful to the husband Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย
มีชู้ (v.) commit adultery See also: have a lover, be unfaithful to the husband Syn. คบชู้, คบชู้สู่ชาย
ล่วงประเวณี (v.) commit adultery Syn. เป็นชู้
ลักลอบ (v.) commit adultery See also: have a clandestine sexual relations Syn. ลักลอบได้เสีย
ลักลอบได้เสีย (v.) commit adultery See also: have a clandestine sexual relations
เล่นชู้ (v.) commit adultery See also: have an affair with Syn. คบชู้, มีชู้, เป็นชู้
คบชู้ (v.) commit adultery with Syn. มีชู้, เป็นชู้
เป็นชู้ (v.) commit adultery with Syn. มีชู้, คบชู้, นอกใจ
วางเพลิง (v.) commit arson
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
Let us assume that the boy really did commit the murder.ให้เราสมมติว่าเด็กจริงๆไม่ฆ่า
I commit the lie every day. I lie even to my masters.ผมมุ่งมั่นที่โกหกทุกวัน ข้าพเจ้านอนกับเจ้านายของฉัน
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า?
Then I will take your medication... and you may commit me for as long as you like.งั้นผมจะให้คุณรักษา คุณจะรับรักษาผมนานแค่ไหนก็ได้
Do we ask the judge to commit him?เราขอคำวินิจฉัยว่าจะให้เขาอยู่
And I'm certainly not going to... commit him to a mental institution for his.ไว้ในสถานบำบัดเพราะเรื่องนี้
I'm going to travel 26 light years to commit suicide?ฉันจะเดินทางไป 26 ปี แสงจะฆ่าตัวตาย?
I'd like to know why one of my men tried to commit suicide by throwing himself out of an airlock.ทำไมคนของผมถึงคิดฆ่าตัวตาย และนั้นมันเสียงอะไร
White people commit crimes against white people, too.คนขาวก่ออาชญากรรมต่อคนขาวด้วยเหมือนกัน
A shame to commit my dream to him, but he will make it come true.มันน่าอับอายเหลือเกิน, แต่เขากำลังจะทำมันขึ้นมา
Why did Yamamura Shizuko commit suicide?ทำไม ยามามูระ ชิซูโกะ ฆ่าตัวตายล่ะคะ ?

commit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自戕[zì qiāng, ㄗˋ ㄑㄧㄤ, 自戕] commit suicide
付之东流[fù zhī dōng liú, ㄈㄨˋ ㄓ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 付之东流 / 付之東流] to commit to the waters (成语 saw); to lose sth irrevocably
纵火[zòng huǒ, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 纵火 / 縱火] set on fire; commit arson
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国共产党中央委员会 / 中國共產黨中央委員會] Central Committee of the Communist Party of China
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央执行委员会 / 中央執行委員會] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang)
中央委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央委员会 / 中央委員會] Central Committee
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 中共中央] Chinese Communist Party Central Committee
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 委员 / 委員] committee member; committee; council
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 委员会 / 委員會] committee
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 委员会会议 / 委員會會議] committee meeting
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 约定资讯速率 / 約定資訊速率] committed information rate (Frame Relay); CIR
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 政协 / 政協] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee)
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中共中央纪律检查委员会 / 中共中央紀律檢查委員會] disciplinary committee of Chinese communist party
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, 中纪委 / 中紀委] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会
选举委员会[xuǎn jǔ wěi yuán huì, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 选举委员会 / 選舉委員會] election committee
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 鉴定委员会 / 鑒定委員會] evaluation committee; review board
委员长[wěi yuán zhǎng, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄓㄤˇ, 委员长 / 委員長] head of a committee
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, 常委] member of standing committee
市委[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, 市委] municipal committee
组委[zǔ wěi, ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ, 组委 / 組委] organizational committee; abbr. for 組織委員會|组织委员会
乐施会[lè shī huì, ㄌㄜˋ ㄕ ㄏㄨㄟˋ, 乐施会 / 樂施會] Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief)
中共中央纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, 中共中央纪委监察部 / 中共中央紀委監察部] party discipline committee
党中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 党中央 / 黨中央] party central committee
中央全会[zhōng yāng quán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央全会 / 中央全會] plenary session of the Central Committee
会长[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 会长 / 會長] president of a club, committee etc
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中共中央宣传部 / 中共中央宣傳部] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中国共产党中央委员会宣传部 / 中國共產黨中央委員會宣傳部] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国国民党革命委员会 / 中國國民黨革命委員會] Revolutionary Committee of the Kuomintang
常务委员会[cháng wù wěi yuán huì, ㄔㄤˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 常务委员会 / 常務委員會] standing committee (e.g. of National People's Congress)
常委会[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, 常委会 / 常委會] standing committee
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 国家广播电影电视总局 / 國家廣播電影電視總局] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电
小组委员会[xiǎo zǔ wěi yuán huì, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 小组委员会 / 小組委員會] subcommittee
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
工委[gōng wěi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ, 工委] working committee

commit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator
へまをやる[, hemawoyaru] (exp,v5r) to commit a blunder
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
及ぶ[およぶ, oyobu] (v5b,vi) (1) to reach; to amount to; to befall; to happen to; to extend; (2) (See 及ばない) to be up to the task; to come up to; (3) to compare with; to be a match (for); (4) (See 犯罪に及ぶ) to commit (a crime); (5) (See 及ばない) to require (to do) (usu. used in the negative); (P)
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
姦する[かんする, kansuru] (vs-s) to commit adultery; to rape
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle
当たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
死に装束[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide
演じる[えんじる, enjiru] (v1,vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P)
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P)
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)
言葉を濁す[ことばをにごす, kotobawonigosu] (exp,v5s) to be evasive; to not commit oneself
詰め腹;詰腹[つめばら, tsumebara] (n) (1) being forced to commit seppuku; (2) (See 詰め腹を切らされる) to be forced to bear responsibility and resign from one's position
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P)
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply)
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P)
コミッティー[, komittei-] (n) committee
コミット[, komitto] (n,vs) {comp} commit; (P)
コミットメント[, komittomento] (n) commitment
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
トランザクションコミットメント[, toranzakushonkomittomento] (n) {comp} transaction commitment; commitment
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] (n) {comp} Unicode Technical Committee; UTC
不即不離[ふそくふり, fusokufuri] (n) neutral; noncommittal
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na,n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミット[こみっと, komitto] commit
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF)
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit

commit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัน[v.] (āban) EN: commit FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
การยุยงให้กระทำผิด[n. exp.] (kān yuyong ) EN: instigation to commit a crime FR:
ขายชาติ[v.] (khāichāt) EN: sell out the country ; commit treason ; betray one's country ; renegade FR: vendre la nation ; vendre le pays
ฆ่าตัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide FR: se suicider
ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khā tūa tāi) EN: commit suicide ; kill oneself FR: se suicider ; se donner la mort
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: rape ; commit a rape ; force FR: forcer (vx)
คบชู้[v. exp.] (khopchū) EN: commit adultery FR: se livrer à l'adultère
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
ก่อกรรม[v. exp.] (kø kam) EN: commit a sin FR:
ก่อกรรมทำเข็ญ[v.] (køkamthamkh) EN: commit a sin ; make trouble FR:
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กระทำโดยเจตนา[v.] (krathamdōij) EN: commit an act intentionally FR: agir intentionnellement
กระทำโดยประมาท[v.] (krathamdōip) EN: commit an act by negligence FR: agir avec négligence
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit robbery FR:
กระทำความผิดฐานกรรโชก[v. exp.] (kratham khw) EN: commit extortion FR:
กระทำความผิดฐานลักทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit theft FR:
กระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท[v. exp.] (kratham khw) EN: commit defamation FR:
กระทำความผิดฐานเป็นกบฏ[v. exp.] (kratham khw) EN: commit insurrection FR:
กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit gang robbery FR:
กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (kratham khw) EN: commit bodily harm FR:
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำประทุษร้ายต่อ[v. exp.] (kratham pra) EN: commit an act of violence against FR:
กระทำทารุณโหดร้าย[v. exp.] (kratham thā) EN: commit acts of cruelty FR:
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny FR: commettre un vol
ลั่นปาก[v.] (lanpāk) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR:
ลั่นวาจา[v.] (lanwājā) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR: faire quelque chose la main sur le cœur
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with FR: tromper ; être infidèle
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy ; engage in homosexual acts FR: sodomiser
ล่วงละเมิดทางเพศ[v. exp.] (lūanglamoēt) EN: harass sexually ; commit sexual harassment FR:
ล่วงประเวณี[v. exp.] (lūang prawē) EN: commit adultery ; misconduct ; have an affair ; engage in sexual misconduct ; fornicate FR: commettre un adultère ; forniquer
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
มอบหมาย[v.] (møpmāi) EN: assign ; commit ; entrust FR: charger de ; confier ; assigner

commit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbrechen {n} | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Schiedskommission {f}arbitration committee
Prüfungsausschuss {m}audit committee
Kapitalbindung {f}capital commitment
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts
Untersuchungsausschuss {m}committee of inquiry
Wirtschafts- und Sozialausschuss {m}Economic and Social Committee
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement
Jury {m}selection committee; panel of judges
Schlichtungsausschuss {m}mediation committee; arbitration committee
Vermittlungsausschuss {m} | den Vermittlungsausschuss einschaltenmediation committee | to call the mediation committee
Organisationsausschuss {m}organizing committee
Sonderausschuss {m}select committee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commit
Back to top