ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clump*, -clump-

clump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clump (n.) ก้อน (ดิน) See also: กลุ่มก้อน Syn. lump, mass, cluster, knot, heap
clump (n.) การจับตัวเป็นกลุ่มของเซลล์
clump (vi.) จับกันเป็นกลุ่มก้อน Syn. lump, agglutinate, mass, cluster
clump (vt.) ทำให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน Syn. mass, cluster
clump (vt.) ปลูกไว้เป็นหมู่
clump (vi.) เดินลงส้น See also: เดินเท้าหนัก, เดินกระแทกเท้า, เดินลงเท้า Syn. tramp, stamp, bump
clump (n.) เสียงเดินลงส้น See also: การเดินกระแทกเท้า
clump (sl.) ชก
English-Thai: HOPE Dictionary
clump(คลัมพฺ) n. หมู่ต้นไม้,ก้อน,กลุ่ม v. เดินหนักและงุ่มง่าม,จับกันเป็นกลุ่มก้อน, See also: clumpy,clumpish, Syn. bunch,
English-Thai: Nontri Dictionary
clump(n) กลุ่ม,ก้อน,ทิวไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clumpingการเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ agglutination ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumpจับกลุ่ม,รวมเป็นกลุ่ม,เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอ (clas.) clump See also: cluster, tussock, grove, tuft
กอ (n.) clump See also: tussock, grove
กอหญ้า (n.) clump of grass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cher... Cherry Daiquiri. You devious clump of overpriced fabric and hair product.รู้มั้ย ผมรู้ว่าผมทำได้ถ้าบอกตัวเองอย่างนั้น แล้วเจอกันนะ
DARK MATTER IS TRYING TO CLUMP THINGS TOGETHER. AND IT'S THE INTERPLAY OF THESE TWO THINGSทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่ง ที่พลังงานมืดเป็นจริง
HOW FAST THE GALAXY CLUSTERS FORM AND CLUMP TOGETHER,ออกทั้งหมดเหล่านี้หลาย ทฤษฎีของพลังงานมืด,
This means that the Higgs particle, the force carrier that allows matter to clump together, has a high mass, and the higher the mass, the more outside energy it takes to crack it open.จินตนาการใบหน้าของ คนที่แต่งตัวประหลาด ที่เปิดประตูไปสู่อุโมงค์ ใช่ฉันสามารถจินตนาการรอที่ จะได้รับในการมีสิทธิที่แล้ว
How about this insignificant clump of moss?เอาเป็นหญ้ามอสที่ไร้ตัวตนนี่ดีไหม
♪ I'm a great big clump of talent ♪# ฉันเป็นที่สุด แห่งความสามารถ #
I'll clump the whites over here...ฉันจะปลูกสีขาวไว้ตรงนี้
Every leaf and tiny clump of moss has hundreds of thousands of microscopic mouths called Stomata.ทุกใบและกอเล็ก ๆ ของมอส มีหลายร้อยหลายพัน จากปากของกล้องจุลทรรศน์ ที่เรียกว่าปากใบ
It's probably just a school of mackerel or something, all clumped together.มันคงจะเจอฝูงปลาทูน่ะ คงมากันเป็นฝูงใหญ่
Four boxes of mini-mints, two toffee totes, two caramel clumpies and fifteen boxes of coco-nutties.มินนี่มิท4 ท็อฟฟี่โทตสอง คาราเมลคลัมพี้สอง แบบถั่ว15
Yes, to hide the fact that clumps of their real hair had fallen out.ใช่เพื่อปิดว่า ผมจริงของพวกเธอร่วง
ABOUT A BILLION YEARS AFTER THE BIG BANG, CLUMPS OF DARK MATTER FORMED.สิ่งที่แปลกออก มาจากเครื่องจักรวาล

clump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドスンドスン[, dosundosun] (adv) (on-mim) (See どしんどしん) thud thud (esp. footsteps); clump clump
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush
根鉢[ねばち, nebachi] (n) root clump
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end)
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P)
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P)

clump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m] ; brousse [f]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กอไม้[n. exp.] (kø māi) EN: bushes ; clump of trees ; thicket FR:
กอไผ่[n. exp.] (kø phai) EN: clump of bamboo ; ticket of bamboo FR: bosquet de bambous [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]
การแพร่กระจายแบบรวมกลุ่ม[n. exp.] (kān phraē k) EN: clumped distribution FR:
หย่อม ๆ = หย่อมๆ[adj.] (yǿm-yǿm) EN: clustered ; clumped together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clump
Back to top