ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chatty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chatty*, -chatty-

chatty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chatty (adj.) ช่างคุย See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง Syn. gabby, talkative, talky
English-Thai: HOPE Dictionary
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
ช่างคุย (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างจำนรรจา (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด
Oh, they're quite chatty once you get them started.พวกเค้าพูดมากขึ้น หลังจากที่เธอเริ่มชวนคุยหนะ
Then go back to chatting with your customers, you phony, chatty shit.งั้นกลับไปเม๊ากับลูกค้าเธอได้
Well, he's not too chatty about his personal life.เขาไม่ช่างคุยนักในเรื่องชีวิตส่วนตัว
Not feeling very chatty right now.ตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์จะคุยว่ะ
Oh, you're a regular chatty cathy.นายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คุยสนุกมาก
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง
Glad to see you're all in such a chatty mood.ยินดีที่ได้เจอพวกคุณในอารมณ์ที่อยากพูดคุย ลักษณะเฉพาะของอินเตอร์เซ็ค
The chatty hitchhiker.งั้นจับตัวแนนซี่ แคมเบลล์ทำไม
Feeling chatty this morning, are we?รู้สึกอยากคุยกันแล้วใช่ไหมเช้านี้
Sorry I'm late. Boss got chatty when they dropped the check.โทษทีที่กลับดึก หัวหน้าบ่นเยอะไปหน่อย

chatty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)

chatty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: talkative ; given to talking ; full of talk ; chatty FR: bavard ; volubile ; babillard (vx – litt.) ; causeur
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule

chatty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chatty
Back to top