ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gabby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gabby*, -gabby-

gabby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gabby (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, ปากมาก Syn. chatty, babbling, verbose Ops. taciturn, quiet
English-Thai: HOPE Dictionary
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said.เราต่างเป็นหนี้แก็บบี้ จอห์นสัน... ...ที่ออกมาพูดแทนพวกเรา
I'm going with Gabby and Jen.ฉันจะไปกับ แก็ปบี้แล้วก็เจน
So anyway, Gabby tells me... you get to make out with Johnny Drake.ถึงงั้น แก๊ปบี้บอกฉัน เธอได้เล้าโลมกับ จอห์นนี่ เดรก
I'm gonna tell Gabby about the time you dared me... to rub my hard-on against yours in eighth grade.กูจะแก๊ปบี้เรื่องที่ตอนม.สอง มึงเคยเคยท้ากูแข่งควยแข็ง
I think prolonged exposure to Penny has turned her into a bit of a Gabby Gertie.ฉันว่าการใช้เวลาอยู่กับเพนนีเป็นเวลานาน ทำให้เธอกลายเป็นพววกปากมากนิดๆ
Bree showed Gabby the threatening note.บรีเอาจม.ขู่ไปให้แก๊บบี้ดู
I just want to make sure that things are good between Gabby and I before I introduce her to my daughter.ฉันแค่อยากให้แน่ใจว่า ฉันกับแก๊บบี้จะไปได้สวย ก่อนที่จะให้เธอพบกับลูกสาวฉัน
Or what happens when things do work out between Gabby and I and then Grace doesn't like her?หรือถ้าฉันกับแก๊บบี้ไปกันได้สวย แต่เกรซไม่ชอบเธอขึ้นมาล่ะ
When Gabby mentioned her "gardener" Alejandro, my alarm bells went off.รอยแผลที่พบบนศีรษะของเหยื่อ เป็นรอยแผลที่เกิดจากการต่อสู้
Me and Gabby and other people. People that I care about.ตอนที่แก๊บบี้พูดถึงคนสวน อะเลฮันโด้
I had to tell Gabby I'm going somewhere, so I turn to her, and I sit her down and I say,ฉันต้องบอกแก๊ปปี้ว่าฉันต้องไปแล้ว ฉันก็หันไปหาเธอ ให้เธอนั่งลงแล้วฉันก็บอกว่า
Gabby grew closer to her biological daughter.แก๊บบี้เริ่มใกล้ชิดกับลูกแท้ๆของตัวเอง

gabby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule

gabby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwätzig {adj} | geschwätziger | am geschwätzigstengabby | gabbier | gabbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gabby
Back to top