ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agreeable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agreeable, -agreeable-

*agreeable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreeable (adj.) ซึ่งยินยอม See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย Syn. acceptable
agreeable (adj.) เป็นที่พึงพอใจ See also: น่าพอใจ Syn. pleasing, pleasant
agreeable (adj.) เป็นมิตร
disagreeable (adj.) ซึ่งมีอารมณ์เสีย See also: ไม่พอใจ Syn. unpleasant Ops. pleasant, agreeable
disagreeable (adj.) หยาบคาย See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unpleasant
make agreeable (vt.) ทำให้เป็นที่พอใจ See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ทำให้เป็นที่ต้องการ Syn. make pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not being agreeable. I can be if you want me to.ผมไม่ได้เออออ แต่จะทำถ้าคุณต้องการ
Sir William Lucas, for instance, is a very agreeable man.อย่างเซอร์วิลเลี่ยม ลูคัส ก็เป็นคนน่าคบมาก
A very agreeable alternative.เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยม
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง
You add an agreeable sense of the macabre to any delirium.เจ้ามาเพราะต้องการให้ข้าไปช่วยผู้หญิงเจ้าปัญหา รึว่า ผู้หญิงมีปัญหา?
Can you please stop being so agreeable? Please?คุณช่วยกรุณา ปล่อยให้ฃ ยอมรับหน่อยได้ใหม ได้โปรด
Batiatus is in agreeable spirits.บาเทียทัสอยู่ในอารมณ์ที่จะตกลงยินยอมได้
I find a slight tincture of romance in a character makes one more agreeable, don't you think?ฉันพบว่าควรใส่ความโรแมนติคเล็กๆ ให้ตัวละคร จะช่วยให้ถูกยอมรับได้มากขึ้น คุณคิดว่าไง
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน
A rabid dog would be more agreeable pupil.หมาจรจัดยังเป็นศิษย์ที่น่ายอมรับยิ่งกว่า
I regret not having taken different path towards more agreeable solution.ผมเสียใจที่ไม่ได้มีการดำเนินการ เส้นทางที่แตกต่างกัน ต่อมากขึ้น วิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจ
They'd probably find that quite agreeable. They seem to think you have tunnels...ให้เชิญเนี่ยนะ ข้ามศพข้าไปก่อนเหอะ

*agreeable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, 顺适 / 順適] agreeable; to conform
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, 中听 / 中聽] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, 适意 / 適意] agreeable
[wǎn, ㄨㄢˇ, 娩] complaisant; agreeable
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable

*agreeable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレアブル[, agureaburu] (n) agreeable
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P)
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P)
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic

*agreeable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
กลมกล่อม[adj.] (klomklǿm) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
กระเอา[adj.] (kra-ao) EN: just right ; perfect ; mellow ; agreeable ; pleasant ; full-flavoured FR: plaisant ; agréable ; à point
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:
เสียงกลมกล่อม[n. exp.] (sīeng klomk) EN: agreeable voice FR: voix agréable [f]

*agreeable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlgeruch {m}pleasant aroma; agreeable aroma

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agreeable*
Back to top