ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-overdo-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overdo, *overdo*,

-overdo- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอหอมปากหอมคอ (adv.) not overdo it See also: stop before going too far, moderately Syn. นิดๆ หน่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Training's good, but don't overdo it.การฝึกก็ดีแต่อย่าทำมากเกินไปล่ะ
Hey! if you overdo it...เฮ้ย ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้...
Come on, don't overdo it.โธ่เอ๊ย อย่าพยายามเลยน่า
Young-eon, don't overdo it.ยัง-ออง อย่าเวอร์ให้มากนัก
It's potent, so don't overdo it. A 5th of an injection will do.ใจเย็นๆ อย่าใช้มากเกิน ฉีดซัก 1 ใน 5 ก็พอ
Don't overdo it, okay?ฉันไม่ได้ทำมากไป, โอเคมั้ย?
You're not the first vain-ass, body-conscious ex-jock to overdo the V and wind up with an acute case of priapism.พี่ไม่ใช่คนแรกที่โด่ไม่ยอมลง เพราะโด๊ปเกินขนาด แล้วก็มีอาการพราพริซึ่ม
Just don't overdo it. You haven't been right for a while.อย่าทำแบบนี้อีก นายไม่ได้ถูกต้องเสมอไป
Don't overdo it.อย่าให้มันน้ำเน่าเว่อร์ๆ..
Don't overdo it, okay?อย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะ
Don't overdo it. I spent the whole night working till now.อย่าพูดมาก ฉันก็ทำงานมาทั้งคืนแล้วนี่
Careful, McNally. Don't overdo it. - Just let it happen.ระวัง แมคเนลลี่ อย่ารีบร้อน

-overdo- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.)
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)

-overdo- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักโหม[v.] (hakhōm) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
โหมหัก[v.] (hōmhak) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -overdo-
Back to top