ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stampede*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stampede, -stampede-

*stampede* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stampede (n.) ความแตกตื่นโกลาหล See also: ความระส่ำระสาย, ความอลหม่าน Syn. flight, rush, rout, panic
stampede (vt.) ทำให้แตกตื่น See also: ทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่าน, ทำให้เกิดความระส่ำระสาย Syn. frighten, rout
stampede (vi.) ์แตกตื่น See also: วิ่งสับสนอลหม่าน Syn. rush, panic
stampede into (phrv.) ทำให้แตกตื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
English-Thai: Nontri Dictionary
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stampedeการยกพวกแปรพักตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกตื่น (v.) stampede See also: flock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว
It was a stampede, bro, i...มันโกลาหลวุ่นวาย, พี่ชาย ,ฉัน
People came to Facemash in a stampede, right?คนจำนวนมากฮือฮากันมา เข้าเวบFacemash ใช่ไหม
He was trampled by a stampede of middle-aged secretaries during the midnight release of the talking Justin Bieber doll.เขาถููกเหยียบระหว่างการชุมนุม ลับของคนวัยกลางคน ที่คุยเกี่ยวกับ Justin Bieber
The slippery nipple shots at the Dolly Parton Dixie Stampede nearly killed the guy.ซิปเพอรี่ นิบเปิ้ล ที่ดอลลี่ พาตัน ดิกซี่ สแตมเพด คงทำเอาเกือบตายน่ะ
Rush hour crowd sees anyone in a mask, there's gonna be a stampede.ชั่วโมงเร่งด่วน ผู้คนจะเห็นคนที่ใส่หน้ากา
One too many glasses of red, and I can sleep through a stampede.พอดื่มไวน์เข้าไปหลายๆแก้ว แม่ก็หลับไม่รู้เรื่องแล้ว

*stampede* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊车[jīng chē, ㄐㄧㄥ ㄔㄜ, 惊车 / 驚車] runaway carriage (caused by stampede of draught animals)
挤踏[jǐ tà, ㄐㄧˇ ㄊㄚˋ, 挤踏 / 擠踏] stampede

*stampede* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede
潰走[かいそう, kaisou] (n,vs) rout; stampede
雪崩を打つ;なだれを打つ[なだれをうつ, nadarewoutsu] (exp,v5t) to surge like an avalanche; to flood; to swarm; to stampede
駆け込み(P);駆込み;駆けこみ[かけこみ, kakekomi] (n) last-minute rush; stampede; (P)
駆け込む;駆込む;かけ離む[かけこむ, kakekomu] (v5m,vi) to rush in (at the last minute); to stampede

*stampede* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: panic ; be stampeded in to FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stampede*
Back to top