ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*snack*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snack, -snack-

*snack* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bar snack (n.) อาหารว่าง (ที่มีให้ในร้านอาหารหรือผับ)
snack (n.) อาหารว่าง See also: อาหารเบาๆ, ของขบเคี้ยว
snack bar (n.) ห้องทานอาหารว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
snack(สแนค) n.,vi. (รับประทาน) อาหารเบา ๆ ,อาหารว่าง,อาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิ-ธีรีตอง,หุ้น,หุ้นส่วน, Syn. refreshment
snackbarn. ห้องรับประทานอาหารเบา ๆ หรืออาหารว่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
snack(n) อาหารว่าง,อาหารอ่อน,อาหารเบาๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snack food industryอุตสาหกรรมอาหารว่าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมขบเคี้ยว (n.) snack Syn. ของขบเคี้ยว, ของกินเล่น
ขนมจีบ (n.) kind of Chinese snacks
ของกินเล่น (n.) snack Syn. ของขบเคี้ยว
ของกินเล่น (n.) snack See also: morsel Syn. ขนมขบเคี้ยว, ขนม, อาหารว่าง
ของกินเล่น (n.) snack See also: light meal, between-meal edible Syn. เครื่องว่าง, อาหารว่าง
ของขบเคี้ยว (n.) snack See also: morsel Syn. ขนมขบเคี้ยว, ของกินเล่น, ขนม, อาหารว่าง
ของว่าง (n.) snack See also: light meal, between-meal edible Syn. เครื่องว่าง, อาหารว่าง, ของกินเล่น
ข้าวเกรียบปากหม้อ (n.) kind of Thai snack
ทองพลุ (n.) a kind of Thai snack See also: cookies prepared by frying flour Syn. ท้องพลุ, ขนมทองพลุ
อาหารว่าง (n.) snack See also: refreshment Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง
เครื่องว่าง (n.) snack See also: potluck, refreshments, simple meal, light meal Syn. ของว่าง, อาหารว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
Could you please go buy a few snacks for our guest?เธอช่วยไปซื้อขนมสักสองสามอย่างมาให้แขกของเราหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
Take that! Just a little snack, guys!แค่อาหารว่างเท่านั้น ทุกท่าน
Listen, Light Snack, you stay away from Andy.ฟังนะ ไลท์ สแนก นายอยู่ห่างๆ แอนดี้ ไว้
We're eatin' our snacks now.มอร์แกนหุบปาก ลุยเลย ไม่เอาง่ะ
Look, I'm sorry to interrupt your snack, but we gotta go.ฟังนะ, ฉันเสียใจที่ขัดจังหวะอาหารว่าง แต่เราต้องไปแล้ว.
You'll be a little snack for the owls.นายจะเป็นอาหารว่างของพวกนกฮุก.
Send you out for a snack and you bring home a stray. Shame.เธอบอกจะไปหาขนมกิน แต่กลับมาพร้อมกับคนหลงทาง แย่จัง
You got your pig snacks. What more do you want?แล้วนายยังมีขนมหมูอีก นายยังอยากได้อะไรอีกฮะ?
Finish your supper. No more late night snacks, okay?กินอาหารเย็นเสร็จแล้ว,จะไม่มีเพิ่มตอนดึกอีก , โอเค ?
Oh Harry,do feel free to indulge in the snacks in my absenceโอ้ แฮรี่ตามสบายกับขนมรสแมงสาบของฉันได้นะ
This is just the money I make selling snacks at work.นี่เป็นเงินลำไพ่พิเศษ,แม่ได้มาจากการขายขนมในที่ทำงาน
Hey, Evil, got a snack for me?เฮ้ อีวิล มีขนมมั้ย?

*snack* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, 快餐] fast food; snack; quick meal
宵夜[xiāo yè, ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ, 宵夜] midnight snack; late-night snack
零嘴[líng zuǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨㄟˇ, 零嘴] nibbles; snacks between meals
杂食[zá shí, ㄗㄚˊ ㄕˊ, 杂食 / 雜食] omnivorous (zoolog.); snacks; a varied diet
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, 小吃] snack; refreshments
小吃店[xiǎo chī diàn, ㄒㄧㄠˇ ㄔ ㄉㄧㄢˋ, 小吃店] snack bar; lunch room
快餐部[kuài cān bù, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄅㄨˋ, 快餐部] snack bar; buffet
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, 芋泥] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine)
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, 零食] between-meal nibbles; snacks
垫底儿[diàn dǐ r, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 垫底儿 / 墊底兒] foundation layer; underlay; fig. to lay foundations; to snack

*snack* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked)
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack)
スナック[, sunakku] (n) (1) snack; (2) snack bar; (P)
スナックバー[, sunakkuba-] (n) snack bar
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
スナック麺[スナックめん, sunakku men] (n) snack noodle
中売り[なかうり, nakauri] (n) ambulatory vending of snacks in a theater or stadium (theatre)
御摘み;御摘まみ;お摘み;お摘まみ[おつまみ, otsumami] (n) snacks to go with alcohol
手が出る[てがでる, tegaderu] (exp,v1) (1) to jab; to swing at a bad ball (baseball); (2) to reach for (a snack, etc.)
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P)
突き出し;つき出し[つきだし, tsukidashi] (n) (1) protrusion; (2) (Japanese) hors d'oeuvre; snacks; (3) (sumo winning technique of) pushing out of the ring
簡易食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter
[さかな, sakana] (n) (1) appetizer or snack served with drinks; (2) performance to liven up a bar; conversation to liven up a party
間食[かんしょく, kanshoku] (n,vs) eating between meals; snacking; (P)
間食い[あいだぐい, aidagui] (n) eating between meals; snacking
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P)

*snack* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
จีบ[n.] (jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมขบเคี้ยว[n. exp.] (khanom khop) EN: snack foods FR:
ขนมกรุบกรอบ[n.] (khanomkrupk) EN: snacks FR:
ขนมตุ้บตั้บ[n. exp.] (khanom tupt) EN: peanut snack ; khanom tup tap FR: nougat feuilleté aux cacahuètes [m] ; khanom tup tap [m]
ข้าวเกรียบปากหม้อ[n.] (khāokrīeppā) EN: Thai snack FR:
ของขบเคี้ยว[n.] (khøngkhopkh) EN: munchies ; light food snacks ; snacks ; things to bite or chew FR:
ของกินเล่น[n. exp.] (khøngkin le) EN: snacking ; fun food ; snacks FR: nourriture sur le pouce [f]
ของแกล้ม[n. exp.] (khøng klaēm) EN: snacks FR:
ของว่าง[n.] (khøngwāng) EN: snacks ; light meal ; appetizers FR: en-cas [m]
เครื่องว่าง[n.] (khreūangwān) EN: snack FR:
กินเล่น[v. exp.] (kin len) EN: have a snack ; have a nosh FR:
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
ลฆุโภชน์[n.] (lakhuphōt) EN: snack FR:
รับประทานอาหารว่าง[v. exp.] (rapprathān ) EN: have a snack ; have a light meal ; have a light refreshment FR:
รองท้อง[v.] (røngthøng) EN: have a snack to eat FR:
ทองพลุ = ท้องพลุ[n.] (thøngphlu) EN: [a kind of Thai snack] FR:
ยำแหนมข้าวทอด[n. exp.] (yam naēm kh) EN: [Isan snack] FR:

*snack* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jausenzeit {f} [Ös.]break for a snack
Salzgebäck {n}savoury biscuit [Br.]; savory snacks [Am.]
Zwischenmahlzeit {f}snack (between meals)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *snack*
Back to top