ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-snack-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snack, *snack*,

-snack- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
You'll be a little snack for the owls.นายจะเป็นอาหารว่างของพวกนกฮุก.
Send you out for a snack and you bring home a stray. Shame.เธอบอกจะไปหาขนมกิน แต่กลับมาพร้อมกับคนหลงทาง แย่จัง
Hey, Evil, got a snack for me?เฮ้ อีวิล มีขนมมั้ย?
Maybe we'll have a snack before we hit the road.บางที เราจะมีขนมกิน ก่อนที่เราจะถึงพื้นดิน
Do you want the job or not, snack shack?นายอยากได้งานทำรึเปล่าไอ้หนู?
I might, um, go down for a snack in a minute.ผมจะ ลงไปข้างล่างหาอะไรกินซักหน่อย
I guess that's why the changelings are keeping the kids alive --so the mom can snack on them.ให้ฉันเดานะ นี่คงเป็นเหตุผลที่พวกเชนจลิงค์ เก็บเด็กพวกนี้เอาไว้ เพื่อให้เป็นอาหารของตัวแม่นี่เอง
I got money from a job at a snack barฉันได้เงินจากงานที่บาร์ราคาถูก
I don't mean to harp guys but but have just passed another snack bar and I am starving.ผมไม่อยากพูดซ้ำซากหรอกนะ แต่ว่าช่วยส่งของกินอะไรก็ได้ให้หน่อยได้มั้ย / ผมหิว
Diving snack box It'll get you outta classกล่องอาหารว่างเลี้ยงงาน
Mikey, why don't you head over to the snack bar and get yourself a big bowl of shutup!ไมคกี้ ทำไมนาย ไม่ไปนั่ง หาขนมขบเคี้ยวกิน แล้ว ก็สั่ง อะไรที่ มันทำให้ ปากมันหุบซะ

-snack- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小吃店[xiǎo chī diàn, ㄒㄧㄠˇ ㄔ ㄉㄧㄢˋ, 小吃店] snack bar; lunch room
快餐部[kuài cān bù, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄅㄨˋ, 快餐部] snack bar; buffet
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, 芋泥] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine)

-snack- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked)
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack
スナック[, sunakku] (n) (1) snack; (2) snack bar; (P)
スナックバー[, sunakkuba-] (n) snack bar
スナック菓子[スナックがし, sunakku gashi] (n) snack food (esp. potato chips, popcorn, etc.); munchie; nosh
スナック麺[スナックめん, sunakku men] (n) snack noodle
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P)
簡易食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter
[さかな, sakana] (n) (1) appetizer or snack served with drinks; (2) performance to liven up a bar; conversation to liven up a party
食堂[じきどう, jikidou] (n) (1) dining room; dining hall; cafeteria; messroom; (2) restaurant; eatery; snack bar; diner; (P)

-snack- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
ขนมขบเคี้ยว[n. exp.] (khanom khop) EN: snack foods FR:
ขนมตุ้บตั้บ[n. exp.] (khanom tupt) EN: peanut snack ; khanom tup tap FR: nougat feuilleté aux cacahuètes [m] ; khanom tup tap [m]
ข้าวเกรียบปากหม้อ[n.] (khāokrīeppā) EN: Thai snack FR:
เครื่องว่าง[n.] (khreūangwān) EN: snack FR:
กินเล่น[v. exp.] (kin len) EN: have a snack ; have a nosh FR:
ลฆุโภชน์[n.] (lakhuphōt) EN: snack FR:
รับประทานอาหารว่าง[v. exp.] (rapprathān ) EN: have a snack ; have a light meal ; have a light refreshment FR:
รองท้อง[v.] (røngthøng) EN: have a snack to eat FR:

-snack- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jausenzeit {f} [Ös.]break for a snack

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -snack-
Back to top