ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

potluck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *potluck*, -potluck-

potluck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
potluck (n.) อาหารว่างที่บ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
potluckn. อาหารว่างที่บ้าน (โดยไม่ได้ทำพิเศษหรือซื้อมาเป็นพิเศษ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, good thing I came up with this idea for potluck dinners.ใช่ ดีนะที่ฉันคิดไอเดีย ดินเนอร์อาหารว่างขึ้นมาได้
Are you coming to the staff potluck tomorrow?จะไปงานสังสรรค์พนักงานพรุ่งนี้รึเปล่า
Thanks-living potluck dinner, where we remember all we have to be thankful for.ประจำปีของกรีนเดล สถานที่ที่เราทุกคนควรต้องขอบคุณ
Okay, I see that this isn't Potluck Tuesday.หนูไม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับงานอังคารนี้เลย
Mr Werker, our trio's agent, sometimes lends me one of his assistants who reads music, but it's always potluck.คุณเวอเกอร์ เอเย่นต์วงเรา บางทีก็ให้ฉันยืม... ผู้ช่วยเขาที่อ่านโน้ตได้ แต่ใช่ว่าดีเสมอไป
And in four hours the entire northern hemisphere will be one big potluck.และในอีก 4 ชั่วโมง ทางตอนเหนือของโลกทั้งหมด ก็จะเจอมรสุมแบบในหม้อสุกี้.. !
You know, I'm gonna go see some people. We're having like a big potluck. So...ไปรวมตัวกับเพื่อนๆ ทำอะไรกินกัน มั้ง...
I just don't know why you want to bring chili to a potluck.ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอ ต้องทำแกงเผ็ดเป็นอาหารว่างด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า potluck
Back to top