ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*appall*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น appall, -appall-

*appall* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appall (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. dismay, shock, appall
appalled (adj.) น่าหวาดกลัว See also: น่าตกใจ Syn. aghast Ops. lovely, pleasant
appalling (adj.) ซึ่งทำให้ตกใจ Syn. shocking, horrifying
English-Thai: HOPE Dictionary
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
You're appalling, you know that?ไม่นะ เธอไม่ได้พูดถึง
You're not disgusted... appalled, horrified?คุณไม่ขยะแขยงเหรอ ไม่น่าดู สยดสยอง
Al gore would be Appalled.The home...อัลกอร์จะต้องตกใจ,บ้านที่...
Blower's fate was simply the result of his being an appalling actor.การตายของโบร์เวอร์มาจากเหตุผลง่ายๆ เพราะเขาเป็นนักแสดงที่ยอดแย่
I've had the most appalling evening.ฉันเจอเรื่องร้ายกาจมาเมื่อเย็นนี้
I'm not jealous. I'm appalled. And as long as we're together,ฉันไม่ได้หึง และตราบที่เราอยู่ด้วยกัน
I'm appalled. I'm...ผมรู้แย่กับเรื่องนี้ ผม
She was appalled by his table manners...พฤติกรรมของเขาทำให้เธอสยอง
How had I reached this appalling position with love only love, as my guide?How had I reached this appalling position with love... ...only love, as my guide?
You know, Castiel, y-you said all sorts of shameful, appalling, scatological things about Raphael.รู้ไหม แคสเทียล นายพูดเรื่องน่าอับอายนั่น น่าหวาดกลัว น่าตื่นตระหนก เกี่ยวกับราฟาเอล
You know, Castiel, y-you said all sorts of shameful, appalling, scatological things about Raphael.รู้ไหม แคสเทียล นายพูดเรื่อง น่าอับอาย น่าหวาดกลัว น่าตื่นตระหนก เกี่ยวกับราฟาเอล

*appall* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation

*appall* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled

*appall* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
น่าตื่นตระหนก[adj.] (nā teūn tra) EN: terrifying ; appalling FR: effrayant
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
รุนแรงมาก[adj.] (runraēng mā) EN: raging ; appalling FR:
ทำให้ตะลึง[v. exp.] (thamhai tal) EN: dismay ; appal ; appall (Am.) FR: consterner ; choquer
ทำให้ตื่นตระหนก[v. exp.] (thamhai teū) EN: terrify ; appal ; appall (Am.) FR:
ทำให้ตกใจ[v. exp.] (thamhai tok) EN: frighten ; dismay ; appal ; appall (Am.) ; alarm FR: effrayer ; faire peur ; alarmer ; consterner ; choquer
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *appall*
Back to top