ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เศร้าสร้อย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เศร้าสร้อย, -เศร้าสร้อย-

*เศร้าสร้อย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้าสร้อย (adj.) sad See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า Ops. สุข
เศร้าสร้อย (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า Ops. สุข
English-Thai: Nontri Dictionary
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brooding (adj.) เศร้าสร้อยและดูลึกลับ
dourly (adv.) อย่างเศร้าสร้อย
face like a wet weekend (sl.) ลักษณะที่ดูเศร้าสร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี
But now you're single, and that makes you miserable because you think it's too soon for another relationship.แต่ตอนนี้นายโสดแล้ว และนั่นทำให้นายเศร้าสร้อย เพราะนายคิดถึงความสัมพันธุ์อื่นๆด้วย
♪ you with the sad eyes ♪# ดวงตาเธอเศร้าสร้อย #
Dark, brooding. It tells a story.ความมืดหม่น เศร้าสร้อย อย่างกับมันบ่งบอกเรื่องราวได้
Your face is shrouded in dark clouds.ใบหน้าของเจ้าถึงดูเศร้าสร้อยในหมู่เมฆดำ
A veil of sadness cloud your eyes..กลุ่มควันแห่งความเศร้าสร้อยปกคลุมดวงตาคุณ...
And overcast on Tsuru's hurt face the face of Tada-san who was hurt the most that day.สีหน้าของซึรุดูเศร้าสร้อย เหมือนสีหน้าของทาดะซังในวันนั้นมาก
But even as we grieve, we shall be comforted...ท่ามกลางความเศร้าสร้อยนี้ ขอให้พวกเรา
Yes. And you are only just a sad little head.ช่าย และเจ้าก็เป็นแค่หัวเล็กๆเศร้าสร้อย
No one so young should be so sad.คนหนุ่มสาวไม่ควรจะเศร้าสร้อยสิ
Yep. I can't be sad girl forever.ถูกแล้ว ฉันเป็นหญิงสาวผู้เศร้าสร้อยตลอดไปไม่ได้หรอก
"Dumped Hubby Decks Attorney."ฮับบี้ เด็ค ทนายความ ผู้เศร้าสร้อย
"and mopey-dopes, you try again."และหยุดเศร้าสร้อยกับมัน จงลองพยายาม ทำใหม่อีกครั้ง
They're already sad because they have long necks...สัตว์ประหลาดคอยาวๆที่น่ากลัวพวกนี้ มันดูเศร้าสร้อย
Sure they're watching us with great sadness...กำลังมองเราด้วยความเศร้าสร้อย
♪ The trouble I've seen ♪ ♪ Nobody knows my sorrow ♪ ♪ Oh, oh, oh. ♪ไม่มีใครรู้ความเศร้าสร้อยของฉัน ทำไรอ่ะ?
Sad look on your face when people ask about your past...หน้าตาที่เศร้าสร้อยของคุณตอนที่ผู้คนถามเกี่ยวกับอดีตของคุณ
Some of us are lured by a sweet treat... others, by a sad face.บางคนปลอบตัวเองด้วยของหวาน บางคน ด้วยใบหน้าอันเศร้าสร้อย
Unwanted, pathetic abomination.สิ่งผิดพลาดที่เศร้าสร้อยและน่าสมเพช
♪ Kay... Kayla?ได้เวลากลับมาเศร้าสร้อยเหมือนเดิม เคย์ เคย์ลา?
And worst of all, you risked Henry's life.แหม เป็นบทเพลงที่เศร้าสร้อยจริงๆ
Why are you guys always such freaks? Dorrit, look.นักร้องนำของวงเศร้าสร้อยพวกนั้น ทำไมทุกคนต้องทำตัวประหลาดตลอดเวลา? ดอริท ฟังนะ
Usually I spend Valentine's Day sad and alone.ปกติฉันฉลองวาเลนไทน์ อย่างโดดเดี่ยวเศร้าสร้อย
Don't even tell me with the sun shining above you and after the shit we just went through, you're sitting here brooding over Eric.อย่าบอกฉันเกี่ยวกับพระอาทิตย์ข้างบนหัวเธอ และเรื่องเวรอะไรที่เราเพิ่งเจอมา เธอเอาแต่นั่งเศร้าสร้อยมากเรื่องอิริค
She was always prone to melancholy.นางมักจะเศร้าสร้อยอยู่แล้วนะ nag mákjà çrã· sr·oyoyu' lê·vnà
Actually, some people say Dante's exile is the reason his death mask looks so sad.บางคนพูดว่าการที่เขาถูกเนรเทศ ทำให้หน้ากากมรณะของเขาดูเศร้าสร้อย
I write to you today with heavy heart.ข้าเขียนถึงเจ้าวันนี้ด้วยความเศร้าสร้อย
But Ethan still seemed sad.แต่อีธานยังดูเศร้าสร้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เศร้าสร้อย*
Back to top