ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มีสติ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มีสติ, -มีสติ-

*มีสติ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีสติ (v.) be conscious See also: have the presence of mind, remain sober-minded, be sensible Syn. มีสติสัมปชัญญะ
มีสติสัมปชัญญะ (v.) be conscious See also: have the presence of mind, remain sober-minded, be sensible
ไม่มีสติ (v.) be senseless See also: lose consciousness, be unconscious Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ
ไม่มีสติ (v.) lose one´s mind See also: lose one´s sense Syn. ขาดสติ, ไร้สติ
English-Thai: HOPE Dictionary
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า,มีสติฟั่นเฟือน
capable(เค'พะเบิล) adj. ซึ่งสามารถ,มีฝีมือ,มีสติปัญญา,มีวิชา., See also: capabililty n. ดู capable, Syn. able
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
crackpot(แครค'พอท) n. คนบ้า,คนสติฟั่นเฟือน adj. วิปลาส,มีสติฟั่นเฟือน,บ้า
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
frantic(แฟรน'ทิค) adj. คลั่ง,มีอารมณ์รุนแรง,บ้า,มีสติฟั่นเฟือน. -frantically,franticly adv., See also: franticness n., Syn. mad,raging
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
insanity(อินแซน'นิที) n. ความมีสติที่ไม่ปกติ,ภาวะสติวิปลาส,ความวิกลจริต, Syn. mania
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
irrational(อิแรช'เชินเนิล) adj. ไร้เหตุผล,ไม่มีสติสัมปชัญญะ, (เลข) ไม่ลงตัว. n. เลขไม่ลงตัว., See also: irrationalness n., Syn. demented
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
sane(เซน) adj. มีสุขภาพจิตดี,มีเหตุผล,มีจิตปกติ,มีสติ,มั่นคง,มีสุขภาพดี, See also: sanely adv. saneness n., Syn. normal,rational
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious,foolish
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.
wise(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลียวฉลาด,มีสติปัญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจ้ง vi.,vt. ตระหนักเข้าใจ n. วิถีทาง,ท่าทาง,รูปแบบ,วิธีการ get wise ให้รู้แจ้ง,ทะลึ่ง,ทะนง, See also: wisely adv.
witted(วิท'ทิด) adj. มีปัญญา,มีสติปัญญา, See also: wittedness n.
witty(วิท'ที) adj. มีสติปัญญา,เฉลียวฉลาด,มีไหวพริบ,มีความรู้,รอบรู้, See also: wittingly adv. wittiness n., Syn. facetious,humorous
English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
sane(adj) มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
titan(n) ยักษ์,ผู้มีสติปัญญากว้างขวาง,ผู้มีอิทธิพล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apperception (n.) การมีสติสัมปชัญญะ
intellectual (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา See also: ซึ่งรอบรู้
intellectual (n.) ผู้มีสติปัญญาสูง See also: ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน Syn. guru, sage, pundit Ops. idiot
phrenetic (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic, phrenetical
phrenetical (adj.) ซึ่งมีสติฟั่นเฟือน Syn. deranged, delirious, frenetic
stultify (vt.) แถลงต่อศาลว่ามีสติไม่สมประกอบ (กฎหมาย)
witted (adj.) ซึ่งมีสติปัญญา (มักใช้ร่วมกับคำอื่น)
wittedness (n.) ความมีสติปัญญา
wittily (adv.) โดยใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก)
wittiness (n.) การใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก) Ops. stupidity
witty (adj.) ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา See also: ซึ่งใช้คำพูดอย่างมีไหวพริบ Syn. clever Ops. stupid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
I'm proud of what I do. It was a conscious choice. I didn't fuck up!ชั้นภูมิใจในสิ่งที่ชั้นทำ ชั้นเลือกอย่างมีสติ ไม่ใช่ล้มเหลว
Yesterday, you seemed so out of your wits to see if you were hurt.เมื่อวานนี้ คุณดูเหมือนจะมีสติดีมาก ไม่งั้นคงเจ็บหนักกว่านี้
He's OD no, no, he's consciousเขาอาการหนัก ไม่ เขายังพอมีสติ แต่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว
But i've got to be calm and centered... and focused.แต่ผมต้องสงบ และนิ่ง และมีสติ 106 00: 07:
When you're asleep, you should be unconscious and not even know there is anyone next to you,เวลาที่คุณนอน คุณควรจะหลับไม่มีสติ ไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆคุณ
Haven't you come to your senses yet?นี่แก ยังไม่มีสติ, อีกหรือ?
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ...
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต
Rosso, from now on be on alert.Rosso นายต้องมีสติ ต้องตื่นตัวตลอด
They were sedated, maybe unconscious.พวกเธอถูกมอมยา บางทีอาจจะไม่มีสติ รี้ด ดูนี่สิ พวกเธอตัดผมเหมือนกันเลย
It felt more like my... consciousness went somewhere else.มันรู้สึกเหมือนกับว่า.. ยังมีสติอยู่ แต่ไปอยู่ที่อื่น
She may retain the memories, but I believe that her becoming fully conscious of it, and giving testimony, would be impossible.ความจำของเธออาจจะกลับมา แต่ว่า.. ผมคิดว่าการที่เธอจะกลับมามีสติโดยสมบูรณ์ และสามารถให้การได้ /Nนั่นนคงเป็นไปไม่ได้
You're saying I'm easier to win over than a bunch of pseudo-intellectual, homesick malcontents?เธอกำลังพูดว่า ฉันมันง่ายที่จะเอาชนะใข่ไหม มากกว่าพวก เทียมไม่จริงใจที่มีสติปัญญา ที่มันไม่น่าพอใจ
Thinking about you was the only thing that kept me sane ...Can't breath!ฉันคิดถึงคุณมากๆ\ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังคงมีสติ หายใจไม่ออก!
So let the record show that I, Olive Penderghast being of sound mind, and below-average breast size swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.ดังนั้น ฉันขอให้วีดีโอนี่้เป็นสื่อว่า ฉัน โอลีฟ เพนเดอร์กาสท์ ... มีสติสัมปชัญญะ และขนาดคับต่ำกว่ามาตรฐาน... ... สาบานว่าจะพูดความจริง ความจริงทั้งหมด...
I hope you at least had the good sense to use protection.ฉันแค่หวังให้เธอ อย่างน้อยก็มีสติ ที่จะใช้เครื่องป้องกันบ้าง
I believe that you saw something in your flash-forward, something that you might not even be conscious of, that's making you believe that you're the center of the universe, and I'm not signing anything until we find out what that.ฉันเชื่อว่าคุณได้เห็นบางอย่าง ในภาพอนาคตของคุณ บางสิ่งที่คุณอาจ ไม่มีสติรับรู้พอ ทำให้คุณเชื่อว่า ตนเองเป็นศูนย์กลาง
It always amazes me the way the senses work in connection to memory.มันทำให้ผมทึ่งเสมอ ในการมีสติทำงาน ในการเชื่อมต่อความจำ
I'm strongly advising that you get your shit together.ฉันขอให้คำปรึกษา ช่วยให้นายมีสติ เตรียมตัวให้พร้อม
Confirm that the subjects uniformly experienced a consciousness shift two weeks into the future.ยืนยันว่ากลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์คล้ายกัน มีสติรับรู้อนาคตล่วงหน้า ไปสองสัปดาห์
Suppose we have an enormous simulation and we're simulating artificial intelligence.และถ้าผมเชื่อว่ามนุษย์ ที่ยังมีสติและความรู้ ฉันยังต้องเชื่อว่าเครื่อง มีคุณภาพเดียวกัน
Snap out of it!โบบา มีสติซิ, ไอ้สารเลว
Get a grip and hide your tails.มิ โฮ มีสติหน่อย และซ่อนหางเธอด้วย
Listen, man, I need you to pull it together, okay?ฟังนะ นายต้องมีสติเข้าไว้ เข้าใจนะ
When Bree Van De Kamp decided to stop drinking, her recipe for sobriety was the 12 steps of alcoholics anonymous.เมื่อ บรี แวนดีแคมพ์ ตัดใจเลิกดื่มสุรา เธอพบวิธีกลับมามีสติ 12 ขั้นตอน ของการเลิกแอลกอร์ฮอ
Okay, see, this is the problem with sobriety... it ruins lives.โอเค ปัญหานี้เราต้องมีสติ เพราะมันทำลายเราได้
Whether or not we could ever get to conscious cultured networks is a question which I would say we've already answered "yes."ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ที่เราเคยได้รับไป ยังเครือข่ายที่เพาะเลี้ยงมีสติ เป็นคำถามที่ฉันจะบอกว่าเราได้ คำตอบแล้วว่า "ใช่".
Normal. Field sobriety test came up negative.ปกติดี การทดสอบความมีสติ มีผลเป็นลบ
Which is why I don't want to do it on a night that you spent half of dancing with another guy and that you're sober enough to remember it the next day!ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ต้องการที่จะทำในคืนนี้ ที่เธอใช้ไปครึ่งนึง เต้นกับผู้ชายคนอื่น ทั้งที่เธอยังมีสติพอที่จะจำเรื่องพวกนี้ ในพรุ่งนี้
Birkhoff, if you want to be conscious for the car ride home, shut up.เบิร์กฮอฟ ถ้าคุณยังอยากมีสติอยู่ ระหว่างกลับบ้าน หุบปากซะ
His music career derailed due to a heroin addiction, but now he's clean and sober and, at 83, still following his dream.เส้นทางดนตรีของเขาตต้องหยุดชะงักลง เพราะว่าความอยากเป็นฮีโร่ของเขา แต่ตอนนี้เขาสะอาดและมีสติ และ ที่อายุ 83 เขายังคงตามความฝันของเขา
Pretty thing, your whore.ไม่ ข้าว่าเจ้ามีสติปัญญา ระดับที่สูงกว่าปกติ
I may have passed out last night, but I was still perceptive enough to pick up on those sparks.ฉันอาจจะสลบไปเมื่อคืน แต่ฉันยังมีสติพอในการ สังเกตถึงการสปาร์คกัน
Your Honor, my client entered into a contract with a man that was aware enough to realize that he had a good hand, aware enough to ask for help, aware enough to sign a piece of paper for the sole purpose of winning a large pot of money,ด้วยความเคารพ ลูกความของผม ได้เข้าทำสัญญา กับชายที่มีสติพอที่จะตระหนักถึง ว่าเขาปกติดี
And I mean while she is awake, not lying on the ground with a bullet in her chest.และแม่หมายถึง ขณะที่เธอยังมีสติ ไม่ได้นอนนิ่งเพราะกระสุนเจาะอก
"I, George Herman Jones, being of sound and disposing mind do hereby declare and publish this to be my last will and testament."ผม,จอร์จ เฮอร์เบอร์ท โจนส์ ขณะทำพินัยกรรมนี้ มีสติสัมปชัญญะปกติสมบูรณ์ดีทุกประการ ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ ที่นี่ว่า
I was at the airport today, and I found this phone with pink bears on it, um, with a bunch of videos from people all over the world.วันนี้ฉันได้ไปสนามบินและฉันก็เจอโทรศัพท์นี่ มีสติกเกอร์รูปหมีสีชมพูแปะอยู่ มีวิดีโอมากมายจากผู้คนทั่วโลกอยู่ในเครื่อง
He's unconscious, but he's still breathing. They're working on him now.เปล่า เขาไม่มีสติ แต่ยังหายใจอยู่

*มีสติ* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มีสติ*
Back to top