ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พอสมควร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พอสมควร, -พอสมควร-

*พอสมควร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอสมควร (adv.) moderately See also: reasonably Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairish (adj.) ดีพอสมควร See also: ดีพอใช้
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร
fairly (adv.) อย่างพอสมควร See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร Syn. moderately
meetly (adv.) พอสมควร Syn. fair, timely
moderately (adv.) อย่างพอสมควร See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล Syn. reasonably, fairly
OK (adv.) อย่างดีพอสมควร
reasonable (adj.) พอสมควร See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป Syn. moderate, proper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Holy fuck, thank you. You're old enough looking girl. How does that feel?เย็ดแม่ ขอบใจนะ เธอก็ดูเป็นผู้หญิงแก่พอสมควรนะ รู้สึกไงบ้างล่ะ
Listen, it's been a rough week, and maybe I said some things that were out of line.ฟังนะ มันเป็นสัปดาห์ ที่หนักหนาพอสมควร และบางทีผมก็ได้พูด อะไรบางอย่างไป ที่มันดูล้ำเส้นอยู่บ้าง และ...
And all these gals hadn't had any attention for a long time, and we endeavor to do a good job.สาวๆที่นั่น.. ไม่ได้โดนจีบมานานพอสมควรแล้ว เราเลยตั้งใจทำหน้าที่ของชายหนุ่ม..
Never. [chuckles] You have quite an opinion for someone who doesn't know me.ไม่มีทาง คุณมีอคติกับผมพอสมควรเลยนะเนี่ย สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผม
I know her much better than you do, and I have been there for certain parts of her life that you have no idea about.ฉันรู้จักลูกของฉันมากกว่าเธอ ฉันสู้มากับลูกฉันเยอะพอสมควร เรื่องที่เธอไม่รู้ก็มี
You hit your head pretty bad, but you're okay now.แม่โดนชนที่หัว อาการหนักพอสมควร แต่ตอนนี้แม่ไม่เป็นไรแล้วฮะ
Well, you know, we went through kind of a rough patch, but I think she's coming around now.คุณก็รู้ เราผ่านเรื่องยากลำบากพอสมควร แต่ผมคิดว่าเธอคงทำใจได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะ
Just working in a restaurant, but it's decent pay, and there's health insurance for me and the baby.แต่ทำงานในร้านอาหาร และค่าจ้างก็พอสมควร และยังมีประกันชีวิต สำหรับผมและลูก
I just wired Mr. Greevy a sizeable sum, and he thanked us for giving himฉันเพิ่งส่งข้อความไปยังคุณกรีวี เยอะพอสมควร แล้วเขาก็ขอบคุณพวกเรา ที่เรามอบให้เขา
Yeah, there's a handful, but none of them fit the unsub's profile.มีค่ะ มีพอสมควร แต่ไม่มีใครตรงกับลักษณะคนร้าย
I've been removing my own armor for quite some time, thank you very much.ข้าถอดเกราะด้วยตนเองได้มานาน พอสมควรแล้ว ขอบคุณเจ้ามาก
Yes, I've read a great deal about it.ใช่ ข้าได้อ่านตำรามาพอสมควร cä ' q·a dâ·o'antṃ ramaᵽo smxvr
Even if it doesn't, the recoil from the barrage will put some distance between the paramecium and its attacker.หดตัวจากเขื่อนจะทำให้ ระยะห่างพอสมควร ระหว่าง พารัมอิเสิยม และโจมตีของมัน
The issues before the court are sufficiently complex to require the attention of a learned judge, and too complex to confront a jury with.ปัญหาก่อนที่ศาลมีความซับซ้อน พอสมควร ที่จะต้องให้ความสนใจของผู้ พิพากษาได้เรียนรู้, และซับซ้อนเกินไปที่จะ เผชิญหน้ากับคณะลูกขุน
I mean, being physically in the world requires a certain amount of security from us, right?การจะมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ได้ เราต้องมีความมั่นคงพอสมควร จริงมั้ยล่ะ
I'll try talking with them for the time being, but it's risky.ฉันได้พยายามคุยกับพวกนั้นเป็นเวลาพอสมควร\แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยง
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้
Marla.... ..the big tourist.แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหม มันก็คงนานพอสมควร
I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please.ผมหาข้อมูลมาพอสมควร และรู้ว่าคุณเอาใจยากขนาดไหน
Okay. He's been like that for a while.ได้ เขาเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรแล้ว
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน
You have been together for a few days, there must be someone you can't stand.พวกคุณอยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้ว ใครที่คุณคิดว่าอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้
Well, the thing is... anyways, I've seen and heard something about it.พอสมควร,ฉันได้ยินและเห็นของดีอะไรบางอย่างมาล่ะ
We've progressed enough for now, you kids want a break?เรียนมาพอสมควร วันนี้พอแค่ก่อนดีใหม พักหน่อยดีกว่ามั๊ยเด็กๆ
This is Mount kilimanjaro more than 30 years ago and more recently.นี่คือภูเขาคิลิมานจาโรเมื่อ 30 กว่าปีก่อน และหลังจากนั้นพอสมควร
TOOK HERONG ENOUGH.เธอใช้เวลานานพอสมควร
But, John, I already know so much about you.แต่ว่า จอห์น ฉันรู้จักแกพอสมควรแล้วนะ
"sanity time," every afternoon, right, to a woman who mothers in the mornings and the evenings.เวลาพอสมควร อย่างทุก ๆ บ่าย สำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในตอนเช้าและตอนเย็น
I haven't had one in a whileฉันไม่ได้สูบมานานพอสมควร
It has a certain logic.มันมีกึ๋นอยู่พอสมควรนะ
Pretty save bets.เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควร
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ
The Holdens were movers and shakers in the city.พวกโฮลเด้นเป็นคนสำคัญในเมืองพอสมควรเลย
I was pretty banged up, and--and...ฉันโดนทำร้ายพอสมควร และ--และ..
It's been a while since we heard from her. It's a letter from the single mom, Jung-nam Hwang.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอมานานพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของ ซิงเกิ้ลมัม ฮวัง จุง นัม
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร
Very well. Two million.ก็พอสมควรครับ สองล้าน
I-I think I remember it pretty well from last year.ฉัน ฉันคิดว่าฉันจำได้พอสมควรจากปีที่แล้ว
Most of us possess a certain amount of self-knowledge, Shane.คนส่วนใหญ่นะ เชน เขาต้องรู้จักตัวเองกันพอสมควร
I have a lot of money saved up, and I won't completely feel like I'm dependent on him,ที่ฉันเริ่มทำงานแบบนี้ตั้งแต่แรก ฉันเก็บเงินได้เยอะพอสมควร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พอสมควร*
Back to top