ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้ร้าย*, -ให้ร้าย-

ให้ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ร้าย (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย
ให้ร้ายป้ายสี (v.) defame See also: malign, slander, smear, vilify, abuse Syn. ป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย
ให้ร้ายป้ายสี (v.) slander See also: defame, malign, traduce, incriminate Syn. ใส่ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
English-Thai: HOPE Dictionary
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
traduce(ทระดิวซฺ') vt. ใส่ร้าย,ด่า,พูดให้ร้าย, See also: traducement n. traducer n. traducingly adv.
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
English-Thai: Nontri Dictionary
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
malevolence(n) ความมุ่งร้าย,การให้ร้าย,การคิดร้าย
malevolent(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งให้ร้าย,ซึ่งคิดร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggravateทำให้ร้ายแรงขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bad-mouth (vt.) พูดให้ร้ายคนอื่น
bitchy (adj.) ซึ่งพูดให้ร้ายคนอื่น
defamation (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, scandal
slander (n.) คำพูดให้ร้าย See also: คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง Syn. calumny, defamation, scandal
slander (vi.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
slander (vt.) พูดให้ร้าย See also: กล่าวร้าย, ใส่ร้าย Syn. vilify, defame Ops. praise
vilipend (vi.) กล่าวให้ร้าย Syn. malign, vilify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yeah, that's bitchy lil' white teenager.โอ้ใช่ว่า lil ให้ร้าย 'วัยรุ่นสีขาว
Slander a man in his own home, you might find yourself crossing swords with him.ให้ร้ายคนในบ้านของเขาเอง เจ้าอาจกำลังจะพบว่า เจ้าใช้ดาบสู่้กับเขาอยู่
For, like, an hour.ให้ร่ายยาวเป็นชั่วโมงเลยก็ได้
That'll make it worse.เพราะมันจะทำให้ร้ายเข้าไปอีก
The pain and blood is worth setting me up.ทั้งความเจ็บและเลือด มันเป็นการจัดฉากให้ร้ายผม
I behaved so badly with you and even then you are not angry with me?ฉันจะทำตัวให้ร้ายกับคุณมากขึ้น และถ้าเป็นอย่างนั้น คุณจะไม่โกรธฉันหรอ?
We're gonna add slander to aiding and abetting.เราจะเพิ่มข้อหาให้ร้ายเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
I never meant to harm or make fun of anyoneข้าไม่เคยคิดให้ร้ายใครเพื่อความสนุก
My Min-Kyung would never curse.มิน คยุง ไม่เคยให้ร้าย
I explain that... people may say bad things about you, but you must never say bad things about yourself.ผมอธิบายว่า\ คนอื่นอาจพูดให้ร้ายคุณ แต่คุณต้องไม่พูด ให้ร้ายตัวเองเด็ดขาด
You can say bad things about me, but I won't say bad things about myself!แกอาจพูดให้ร้ายฉันได้\ แต่ฉันจะไม่พูดให้ร้ายตัวเอง!
You have borne false witness against your neighbor, you have played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed!"เธอเป็นพยานเท็จให้ร้ายแก่เพื่อนบ้าน เธอไม่ได้คำนึงถึงชื่อเสียงของเขาเลย และเธอควรจะละอายแก่ใจอย่างยิ่ง!"
I'll sue you for slander.ผมจะฟ้องคุณข้อหาพูดให้ร้าย
This person's framing me!หมอนี่เป็นคนให้ร้ายผมครับ
You want to get me started on what they believe?อยากให้ร่ายยาวมั้ย สื่อคิดว่าเรื่ืองอะไรเป็นจริงบ้าง
He wrote that book. Said some bad things about the Comedian in it.หนังสือที่แกเขียน กล่าวให้ร้ายอะไรคอมเมเดี้ยนรึเปล่า ?
No, Elena. He forced me to do a spell that unlinked all the siblings.ไม่ เอเลน่า เขาบังคับฉันให้ร่ายคาถา ยกเลิกการเชื่อมต่อพี่น้องทั้งหมด
"the charges leveled against her father."ที่กล่าวโทษให้ร้ายพ่อเธอ
I would not speak ill of the dead, Your Grace.ข้าจะไม่พูดให้ร้ายคนตาย ฝ่าบาท
Don't worry. I'm not bad-mouthing you yet.อย่าสนใจ ฉันไม่พูดให้ร้ายใคร
You were so clever to get her to lay the curse so you could come here.คุณฉลาดมากพอ ที่จะใช้เธอให้ร่ายคำสาป เพื่อที่คุณจะได้มาที่นี่ด้วย
It's only a matter of time before she poisons me to Daniel.มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะต้องเกิดในอนาคต ก่อนที่เธอจะวางยาพิษ (ให้ร้าย) ฉัน ต่อแดเนียล
Your word against theirs wouldn't hold up in court, not with a child testifying to your abuse.คำพูดของคุณที่จะให้ร้ายพวกเขาในศาล คงใช้อะไรได้ไม่มากนัก ถ้ามีเด็กมาให้การว่าคุณขืนใจพวกเขา
You know, I used to defend you when my mother would go on one of her Emily rants, but now I think I'll stay quiet.คุณรู้ไหม ฉันเคยปกป้องคุณ ในขณะที่แม่ฉัน คอยพูดจาให้ร้ายคุณตลอด แต่ตอนนี้ฉันคิดว่า ฉันควรจะอยู่เฉยๆ
Inside these pages is a spell that only the power of the three genies will allow us to cast.มีคาถาต่างๆอยู่ในแต่ละหน้า มีเพียงยักษ์จีนี่สานตนเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ร่ายมนต์เหล่านี้
You set my husband up by having your errand boy lure him to Boston.คุณจัดฉากให้ร้ายสามีฉัน โดยให้คนของคุณ ล่อลวงเขาที่บอสตัน
And they'll say I endangered national security, and they'll demonize me, and my friends and family.บอกว่าผมคือภัยคุกคามชาติ ให้ร้ายผม เพื่อนๆ และครอบครัว
I'm not maligning you.ข้าไม่ได้ให้ร้ายเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้ร้าย
Back to top