ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใส่ความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใส่ความ*, -ใส่ความ-

ใส่ความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใส่ความ (v.) slander See also: frame Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe
English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calumny; calumniaการใส่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impute๑. ใส่ความ (ก. อาญา)๒. ยกขึ้นอ้างให้รับผิด (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witch huntการหาเรื่องใส่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impute (vt.) ใส่ความ See also: กล่าวหา Syn. accuse
vilify (vt.) ใส่ความ See also: พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ให้ร้าย Syn. slander, defame, malign
frame up (phrv.) ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
imputation (n.) การใส่ความ See also: การกล่าวหา Syn. accusation
malignment (n.) การใส่ความ See also: การใส่ร้ายป้ายสี Syn. slander, vilification, calumniation
smear (n.) การใส่ความ See also: การใส่ร้ายป้ายสี Syn. slander, vilification, malignment, calumniation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is trying to frame meเขากำลังพยายามใส่ความฉันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Put some real emotion into it.ใส่ความรู้สึกจริงๆ เข้าไป
To blame this on a man who can't even be questioned.ใส่ความหมอนี่ คนที่เราถามมันไม่ได้แล้ว
And just a hint of... lust.ใส่ความอยากลงไปนิดนึง.
That's puttin' stank on it. That's all that is.ใส่ความเซ็กซี่เข้าไปอีก
Taking his rage out on surrogate mothers isn't doing it for him anymore.ใส่ความเดือดดาลลง บนตัวแทนแม่ของเขา ไม่ได้ทำให้เขาพอใจอีกต่อไป
More gusto!ใส่ความเพลิดเพลินมากกว่านี้
A pinch of passionใส่ความใคร่ลงเล็กน้อย
"... some quick romancing, and then a shower.ใส่ความวาบหวาม แล้วไปอาบน้ำ ♪
Now, for the recital, more feeling!ทีนี้ สำหรับการเล่นเดี่ยว ใส่ความรู้สึกมากกว่านี้
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน
Why'd you put Car Repair as your specialty?ทำไมถึงใส่ความสามารถว่าซ่อมรถได้ โกหกกันรึนี่
Well, based on mitigating evidence in Chloe O'Brian's testimony, we're confident that Jack was framed for those murders.ถ้าดูจากหลักฐานหักล้างในคำให้การของโคลอี้ โอไบรอัน เรามั่นใจว่าแจ็คถูกใส่ความให้เป็นฆาตกร
He's being framed to cover up the real reason Palmer was assassinated.เขาถูกใส่ความเพื่อปกปิดสาเหตุการตายที่แท้จริงของพาล์มเมอร์
So it's possible that Jack was set up in Palmer's assassination.เลยเป็นไปได้ว่าแจ็คจะถูกใส่ความเรื่องฆ่าพาล์มเมอร์
There's mitigating evidence to suggest thatมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบาวเออร์อาจถูกใส่ความครับท่านปธน.
Bauer may have been framed, Mr. President.มีหลักฐานบ่งชี้ว่าบาวเออร์อาจถูกใส่ความครับท่านปธน.
But, you know, I'm sure that's just me transferring my own feelings.แต่นั่น คงจะเป็นเพราะว่า ฉันใส่ความรู้สึกของตัวเองลงไปด้วยก็ได้นะ
He put that wildness in you.ท่านใส่ความบ้าคลั่งไว้ในตัวคุณ
These are the worst grades since our school was founded 75 years ago. I'm sorry.ทุกคนใส่ความเห็นลงกล่องว่าเราจะทำอะไรในงานวัฒนธรรม
Give it some feelings.เวลาร้องเพลง เธอต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วย
Anything, any evidence to support the fact that I was set up.อะไรก็ได้ หลักฐานอะไรสักอย่าง เพื่อรองรับความจริงที่ว่าฉันถูกใส่ความ
Bryce framed me for cheating... to save me.ไบรซ์ใส่ความผมเพื่อช่วยผม
My dad can put a thought/Ninto anyone's head.พ่อผมใส่ความคิด เข้าไปในหัวใครก็ได้
Don't do this.เขาสามารถใส่ความคิดในหัวใครก็ได้ ?
I have placed my true feelings towards Jung-Do into this thick coffee.ชั้นได้ใส่ความรู้สึกที่แท้จริงของชั้น ลงไปในกาแฟแก้วนี้ จุง โด.
Moni, please put some sense into this boy's head.โมนิ,ช่วยใส่ความฉลาด เข้าหัวลูกชายคนนี้ทีสิ
But I've known him for years, and I can't bring myself to accuse him.แต่รู้จักเขามาหลายปี ไม่อยากใส่ความมั่วซั่ว
From the ground up, we framed him.จากหลักฐานขึ้นมา พวกเราใส่ความเค้า
People want to see my brother hang for a crime he didn't commit.จะให้หนูปล่อยให้คนใส่ความพี่หนูเหรอ
You put some love in your food, and the folk can taste it.ถ้าแกใส่ความรักลงในอาหาร คนกินก็จะรู้สึก
She's probably whining to her friends, making me sound like a criminal.ตอนนี้เธอคงไปพูดบ่นให้เพื่อนฟัง พูดใส่ความฉันแน่ ๆ เลย
We know of Dooku's plot to turn the Hutts against us. It will not succeed.เรารู้ทันแผนของดูกูที่ใส่ความเราต่อพวกฮัตต์ ไม่มีวันสำเร็จหรอกน่า
I can't push a thought into your head, angela,ฉันไม่สามารถใส่ความคิดลงไปในสมองเธอได้ แองเจล่า
On top of the ellen wolf accusations,ยิ่งกว่าการใส่ความของเอลเลน วูลฟ์ อีก
But it illustrates the brain's need To take random sensory input and construct itแต่มันอธิบายถึงว่า สมองเราเนี่ยต้องการที่จะใส่ความรุ้สึกอะไรซักอย่างลงไป
They're gonna try to lay all those bodies at Sam Crow's feet.พวกเขาจะต้องใส่ความว่า ศพพวกนั้นเป็นฝีมือของSam Crow
That's no way to write a story!ถ้าเธอจะเขียนเรื่องละก็ ต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใส่ความ
Back to top