ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อืด*, -อืด-

อืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อืด (v.) distend See also: swell Syn. พอง, บวม Ops. แฟบ
อืด (adv.) slowly See also: dilatorily, tardily, sluggishly Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืด (adj.) slow See also: dilatory, tardy, sluggish Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืด (v.) be slow See also: be dilatory, be tardy Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (adv.) tardily See also: slowly, dilatorily, sluggishly Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (adj.) tardy See also: slow, sluggish, dilatory Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
อืดอาด (v.) be tardy See also: be dilatory, be slow Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด Ops. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
English-Thai: HOPE Dictionary
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
drag(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดึง,กวาด,คราด,เลื่อน,ลอก,นำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา,เอ้อระเหย,เฉื่อยชา vi. ถูกลากหรือดึงไปตาม,เลื่อนบนพื้นดิน,เคลื่อนอย่างอืดอาด,ล้าหลัง,ขุดลอก. n. เครื่องมือลาก, การลากอวน,คนที่น่าเบื่อที่สุด,สิ่งที่เบื่อที่สุด หมายถึง การใช้เมาส์ลากเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนจอภาพจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ บางทีใช้หมายถึงการ "ลากดำ" หรือ "ทำแถบสี" บนข้อความบางตอนเพื่อเป็นการบอกคอมพิวเตอร์ว่าได้เลือกข้อความนี้ไว้ แล้วจะใช้คำสั่ง cut หรือ copy ต่อไป
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,โอ้อวด,ยโส., See also: flatulence,flatulency n., Syn. pompous
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.
ileusลำไส้อืด
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
phlegmatic(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
phlegmatical(เฟลกแมท'ทิค,-เคิล) adj. เฉื่อยชา,อืดอาด,เนือย,ชาเย็น,เมินเฉย, Syn. apathetic
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
unapt(อันแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่บังควร,ไม่เหมาะ,ไม่มีประสิทธิภาพ,เชื่องช้า,อืดอาด., See also: unaptly adv. unaptness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
phlegmatic(adj) เฉื่อยชา,วางเฉย,เฉยชา,อืดอาด
slow(adj) เบาลง,ช้า,ค่อยๆ,อืดอาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distension; distention๑. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ parectasia; parectasis ๒]๒. การอืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distention; distension๑. การพอง [มีความหมายเหมือนกับ parectasia; parectasis ๒]๒. การอืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatulent-ท้องอืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileusลำไส้อืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snail mailไปรษณีย์อืดอาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Distensionท้องอืด [การแพทย์]
Decompressionความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด [การแพทย์]
Distendedท้องอืด [การแพทย์]
Flatulenceท้องอืด,อาการท้องอืด [การแพทย์]
Ileusลำไส้เป็นอัมพาต, ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว, ท้องอืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lumpish (adj.) อืดอาด See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
sternforemost (adv.) อืดอาด See also: เก้งก้าง
flatulence (n.) อาการท้องอืด See also: อาการท้องเฟ้อ, ท้องขึ้น, การเกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร Syn. wind
flatulent (adj.) ซึ่งมีอาการท้องเฟ้อหรือท้องอืด See also: ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร Syn. gassy
gassy (adj.) ซึ่งมีอาการท้องเฟ้อหรือท้องอืด See also: ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร
nauseated (adj.) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย Syn. queasy, sick, sickish
sickish (adj.) ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย Syn. queasy, sick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, honey, it's been swell knowing' ya.เอาละที่รักเธอเริ่ม อืด บวมแล้วล่ะ
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.ตรงจุดนี้ ระบบย่อยอาหารจะล้มเหลว ที่เกิดขึ้นเพราะ การท้องอืดแบบควบคุมไม่ได้
That would be the easy way out. We'll linger. Slowly.โอ้ ไม่ มันเป็นทางออกที่ง่ายที่สุด เรามัวแต่อืดอาด
A week later they found her bloated body in the waterอาทิตย์ต่อมาก็พบศพเธอ ลอยอืดในแม่น้ำเลย
Because you're starting to freak me out.เพราะแกเริ่มทำชั้นพะอืดพะอมแล้ว
Don't eat so much eel! It gives you gasอย่ากินเข้าไปมากน่ะ เดี๋ยวก็ท้องอืด
Good ol' Dugout Doug.โอ้ย ไอ้นายพลจอมอืด มันมารับแดดอยู่วัน สองวัน..
And when it gets soggy, you eat it.แล้วตอนที่มันอืดแล้ว, คุณก็ค่อยกินละกัน
Well, there's nothing left to get soggy.ว้า ไม่มีเส้นเหลือให้อืดแล้วล่ะ
I was starving and ate two bowls Guess that troubled my bowels.ฉันหิวโซเลยซัดไปสองชาม สงสัยกำลังขึ้นอืดในท้องน่ะ
You have an upset stomach. It'll help digest.กระเพาะนายอืดน่ะ มันจะช่วยย่อย
Don't just sit there like a lump! Come on! Help me look!อย่ามัวแต่นอนอืดเป็นหมู ลุกมาช่วยฉันหาหน่อย
These boys is all swole up.พวกนี้ขึ้นอืดหมดแล้ว
Don't say "family" in front of Dave. It gives him gas.อย่าพูดครอบครัวต่อหน้าเดฟ เด๋วเค้าท้องอืด
During our scene, but I should've asked first. I look like fucking baloogle whale.ระหว่างที่เราเข้าฉากกัน แต่ฉันน่าจะถามก่อนว่ะ ตอนนี้ฉันดูเหมือนปลาวาฬอืด
B,she is all about wild hair dye,flatulence,nose picking,spitting, explosive vomiting,Occasional random sex,and more than occasional drunkenness.ข้อบี เธอย้อมผม ท้องอืด แคะจมูก ถ่มน้ำลาย ระเบิดอ้วก บางครั้งก็สุ่มเพศ แถมยังขี้เมา
Yeah, but you're slow.ใช่ แต่นายอืดกว่าแยะเลยว่ะ..
Wouldyoutwo quit horsing around?เธอสองคนมัวแต่อืดอาด ยืดยาดอะไรกัน
The Chicago branch was a little slow out of the gate.สาขาชิคาโกดูจะอืดๆ หน่อย
You may have noticed that we don't like dawdling.เจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่ชอบพวกอืดอาด
I don't wanna be one of those married couples... lying in bed, watching television and not talking.ฉันไม่อยากเป็นผัวเมียน่าเบื่อ นอนอืดบนเตียง ดูทีวี ไม่พูดจากัน
Death foreign devil really Nengaoไอ้สัสฝรั่งนั่นแม่งอืดจิงๆ
He successfully ignited its flatulence and a city burned, William.เขาทำมันท้องอืด แล้วเมืองก็ไฟไหม้
You don't need to touch every locker! Come on!อย่าอืดอาด เร็วๆเข้า!
You mean to tell me it was you who was responsible for the baldness, the flatulence, the boils and Arthur's donkey ears?ท่านจะบอกข้าว่า ท่านเป็นผู้ก่อเหตุทั้งหมดหรือ ทั้งเรื่องศีรษะล้าน, ท้องอืด, ฝีและหูเป็นลาของอาเธอร์หรือ?
Hey, my ramen is all mushy.เฮ้ เส้นบะหมี่ฉันอืดหมดแล้ว
I think I ate too fast.ฉันต้องท้องอืดแน่เลย
I got sick stuffing myself so fast and she isn't even here.ฉันรีบวิ่งมาและยอมท้องอืด แต่เธอไม่รอฉัน
I'm not going to eat dinner. I think I'll choke.ฉันไม่อยากทานอาหารเย็น ฉันคิดว่าฉันจะรู้สึกพะอืดพะอมน่ะ
Can you see if there's some Tums in there for me in the glove compartment?ในเก๊ะมียาแก้ท้องอืดมั้ย ขอหน่อย
We'll be surprised if we can digest that.คงแปลกใจถ้าเราไม่ท้องอืด
Sorry, everybody. I've been fighting that bug all day. Let me get back to work.ขอโทษ ผมผะอืดผะอมมาแล้วทั้งวัน ผมจะทำงานต่อ
Are we talking slow zombies, fast zombies?เราพูดถึงซอมบี้อืดอาดหรือซอมบี้ปรู๊ดปร๊าด?
Our bloated corpses go undiscovered for months but when they're dragged out, they're unrecognizable because fish have eaten out our eyeballs.ไม่มีใครพบศพอืดของเรา หลายเดือน เมื่อถูกลากจากทะเลสาบ มันแทบจำไม่ได้ เพราะปลากินลูกตาเรา
The human body is capable of being flatulent for hours after death. Guys, sorry I'm late. I have amazing news.ยังขึ้นอืดได้หลายชั่วโมงหลังจากตายแล้ว โทษทีที่มาช้า ฉันมีข่าวดีเลิศมาบอกแหนะ
Your noodles are going to get soggy, aren't you eating?บะหมี่จะอืดแล้ว ไม่กินเหรอ
I pulled a dead, bloated corpse out of a hot tub last year, okay?เมื่อปีที่แล้ว ผมดึงศพเน่าอืด ขึ้นจากอ่างน้ำร้อนแล้ว
After last night, the sight of alcohol makes you want to gag.แค่เห็น ก็ผะอืดผะอมแล้ว
Dawdling what? The Pacific Ocean?มัวแต่อืดอาดทำอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อืด
Back to top