ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิงปืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิงปืน*, -ยิงปืน-

ยิงปืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิงปืน (v.) shoot See also: fire Syn. ลั่นไก, รัวกระสุน
English-Thai: HOPE Dictionary
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
fire(ไฟ'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลิง,ไฟไหม้,การลุกเป็นไฟ,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น,ความมีชีวิตชีวา,ประกายไฟ,การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน,ยิง,จุดไฟ,ไล่ออก,เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ,ไฟไหม้,ลุก,มีอารมณ์เร่าร้อน,ตื่นเต้น,ยิงปืน,ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
gun-shy(กัน'ไช) adj. ตื่นตระหนกจากการยิงปืน,กลัวเสียงปืน
gunfiren. การยิงปืน,การใช้ปืน,ห่ากระสุน
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
saloon(ซะลูน') n. ร้านขายเหล้า,โรงขายเหล้า,ห้องโถง,ห้องโถงใหญ่ของโรงแรม,ห้องรับแขก,โรงนันทนาการที่มีการเต้นรำ แทงบิลเลียด ยิงปืนหรืออื่น ๆ =saloon car (ดู), Syn. pub,bar
salvo(แซล'โว) n. การระดมยิงปืนใหญ่,การระดมยิง,เสียงดังสนั่นของการยิงสลุต,เสียงกราว,เสียงเชียร์ดังก้อง,เสียงตบมือดังก้อง
sharpshooter(ชาร์พ'ชูทเทอะ) n. นักแม่นปืน,มือปืน,ผู้เชี่ยวชาญในการยิงปืน,นักธุรกิจผู้มุ่งผลกำไรเร็ว., See also: sharpshooting n.
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
machine-gun (vt.) ยิงปืนกล
shoot from (phrv.) ยิงปืนจาก
outshoot (vt.) ยิงปืนออกไป
shoot from the hip (idm.) ยิงปืนได้รวดเร็ว See also: พูดตรงๆ, ซื่อสัตย์
biathlon (n.) การแข่งขันกีฬาที่ผสมระหว่างสกีและการยิงปืน
cannoneer (n.) ทหารที่ยิงปืนใหญ่ Syn. artilleryman, gunner
embrasure (n.) ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้ Syn. recess
fire (n.) การยิงปืนพร้อมๆกัน See also: การรัวปืน Syn. bombardment, salvo, volley
firing (n.) การยิงปืน See also: การใช้ปืน Syn. shooting
gunfire (n.) การยิงปืน See also: การใช้ปืน Syn. firing, shooting
porthole (n.) ช่องบนกำแพงหรือประตู (เช่น ช่องสำหรับยิงปืน) Syn. opening, hole
salvo (n.) การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน See also: การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง Syn. burst, fire, gunfire
shellfire (n.) การยิงปืนใหญ่ See also: การะดมยิงด้วยปืนใหญ่
shooting (n.) การยิงปืน See also: การใช้ปืน Syn. firing
shooting gallery (n.) สนามยิงปืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The running, jumping, shooting people part of the job, that's all you guys.เรื่องวิ่ง กระโดด ยิงปืน ยกให้พวกคุณ
I have never won an olympic medal for marksmanship.ในรายการแข่งขัน ยิงปืน ทั้งหมดนั่น ไม่ใช่ฉัน
Ski, Shoot, Sing, a combination biathlon singing competition, which was no fun to watch time-shifted because then you'd be the last to know who won."สกี ยิงปืน ร้องเพลง" การแข่งขันประกวดร้องเพลง ที่รวมกีฬาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะดูไม่สนุกถ้ามาตามเอาทีหลัง
What's Gunning with God?ยิงปืนกับพระเจ้า คืออะไร?
Mortar that bridge!ยิงปืนครกไปที่สะพานเลย
I harpooned Richard Allen.ยิงปืนฉมวกใส่ริชาร์ด อัลเลน
Takes care of two evils at once.ยิงปืนนักเดียวได้ปีศาจสองตัว
One pull of the trigger, two grounders dead.ยิงปืนนัดเดียว กราวเดอร์ ตายสองคน
This way, I can kill two birds with one stone.ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
One stone, 2 birds.ยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
One stone, multiple birds.ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว
Two birds, mr. Weiss.ยิงปืนนัดเดียวได้นก สองตัวน่ะคุณไวซ์
Kill two birds with one crow.ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
Kill two birds with one stone.ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
Yet, a single strategy may satisfy us both.ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
It's killing two birds with one stone.ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะ
Two birds with one stone, right?ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวใช่ม้า? 709 01: 12:
Shot the gun again, putting powder burns on Anton.ยิงปืนอีกที เพื่อให้มี เขม่าดินปืน ติดที่มือแอนตัน
Laser tag?ยิงปืนแท็กเลเซอร์งั้นเหรอ
Good shooter. How's he doing?ยิงปืนแม่นนะ แล้วเขาเป็นไงบ้าง
Fire all three cannons!ยิงปืนใหญ่ทั้งสามกระบอก
An artillery attack for a single sniper?ยิงปืนใหญ่ใส่เพื่อสไนเปอร์คนเดียว ?
Fired all three shots. Including the one that killed her?ยิงปืนไปสามนัด รวมถึงนัดนั้นที่ฆ่าเธอด้วย
I had lots of time to learn how to shoot with my left.ฉันมีเวลาฝึก ยิงปืนด้วยมือซ้าย
The shooting hasn't begun yet.ตอนนี้ยังไม่เริ่มยิงปืน
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม
You fired the gun in the dark, and missed, so you pretended he was dead that's how you were able to kill him later, unobserved.คุณยิงปืนตอนที่มืดและพลาด ดังนั้นคุณจึงแกล้งทำเป็นว่าเขาตายแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่คุณสามารถที่ จะฆ่าเขาหลังจากนั้นโดยไม่มีใครสังเกต
That means that he fired the gun empty, and then stopped to reload...นั่นหมายความว่าเขายิงปืนที่ว่างเปล่า และแล้วก็หยุดที่จะโหลด ...
If it is merely a shooting party, we shall not see him often.ถ้านี่เป็นเพียงกลุ่มนักยิงปืน พวกเราคงไม่ได้เห็นเขาบ่อยๆ หรอก
Come back tomorrow, sir, if you can bear to. Come and shoot with me, if you will.กลับมาพรุ่งนี้สิครับถ้าคุณมาได้ มายิงปืนกับผมถ้าคุณอยากจะยิง
Who told you to shoot a gun?ใครบอกให้เธอยิงปืนกันล่ะ
Catch KIM and make money at the same time.ค้นหาคิมไป หางานทำไป ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
At this rate, the perps you're after will escape and you'll end up with innocent citizens as victims.แกนี่ยิงได้ห่วยจริง ๆ ฉันว่าแกแค่หนีไป ยังจะดีซะกว่าใช้ฝีมือยิงปืนห่วย ๆ แบบนี้
Could you please stop that, sir?คุณพยุดยิงปืนฉีดน้ำได้ไหมครับคุณ
They stood here, rat-a-tat-tat, like fish in a barrel.พวกเขายืนอยู่ตรงนี้ ยิงปืนปังๆๆๆๆ เหมือนกับยิงปลาในถัง
I'll fire a red star cluster to signal the raid's over.ผมจะยิงปืนพลุสีแดงให้ เป็นสัญญาณบอกว่าเราบุกสำเร็จแล้ว
I have devised a gunning test.ฉันจะจัดการทดสอบยิงปืน
Chuck everything except for the potatoes!แต่ละคนน่ะ ยิงปืนเป็นที่ไหน
His shooting's not really up to his tennis, poor thing.-อย่าไปแหย่เขาน่า เขาไม่ถนัดยิงปืน เหมือนการเล่นเนนิสหรอก

ยิงปืน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิงปืน
Back to top