ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอใช้ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอใช้ได้*, -พอใช้ได้-

พอใช้ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอใช้ได้ (adv.) fairly See also: reasonably, moderately Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair-to-middling (idm.) พอใช้ได้ See also: พอยอมรับได้
pretty (adv.) พอใช้ได้ See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง Syn. rather, tolerably
tolerably (adv.) ดีพอใช้ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hope this will do, Mr. De Winter.- หวังว่านี่คงพอใช้ได้นะครับ คุณเดอ วินเทอร์
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้
Find anything we can use.อาจมีบางอย่างที่พอใช้ได้
Are the goods okay, Brother Sum?พี่ซำ,ของพวกนี้พอใช้ได้มั๊ย?
The building's been burglarized a couple of times and the woman down the hall has mice, but you know, the lobby's decent.แต่กว่าจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ ก็ต้องใช้เวลา แล้วก็... ...ผู้หญิงในห้องโถงก็เยอะอย่างกับหนู แต่... ...ว่ามั้ย ห้องรับแขกมันก็พอใช้ได้
A very cozy place.แถวนี้มีที่พัก พอใช้ได้
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
On closer inspection, you look quite pretty.ดูใกล้ๆ เธอก็สวยเหมือนสวยพอใช้ได้
It's not much of a chair, but it'll do.ไม่ใช่เก้าอี้ที่ดีนัก แต่คงพอใช้ได้
I speak 20 languages fluently and another 20 passably.ข้าพูดได้อย่างชำนาน 20 ภาษา และพูดพอใช้ได้อีก 20 ภาษา
You know, we're still in the top 20. That's pretty good.นี่เรายังอยู่ใน20อันดับแรก ก็พอใช้ได้แล้ว
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย?
Or, like, copy toner should work, or...หรือ หมึกถ่ายเอกสาร อะไรที่พอใช่ได้ หรือ.
Well, she must be doing pretty well if she's willing to sponsor all four of us.เธอต้องทำได้ดีพอใช้ได้ทีเดียว ถ้าเธอจะตั้งใจสนับสนุนเรา 4 คนน่ะ
No, no, it's fine, it's fine.เปล่า เปล่า มันก็พอใช้ได้
You know, I fix things just to the point of working, Schmidt.ฉันไม่ใช่อาตี๋น้อย จากหนังเรื่อง Goonies รู้มั๊ย ฉันซ่อม เพื่อให้มันพอใช้ได้นะ ชมิดธ์
Bill Staton was a tolerable worker.บิลล์ สเตตันเป็นคนงานที่พอใช้ได้
You're stocked up on groceries and some half-decent wine.คุณสามารถหาไปซื้อของมาตุนไว้ได้ที่ร้านขายของชำ และไวน์คุณภาพพอใช้ได้
We were okay for so long.ที่ผ่านมาเราพอใช้ได้กันอยู่นาน
Do phones even work out there in the middle of the ocean?โทรศัพท์พอใช้ได้ไหม ออกมาแถวนี้ บริเวณใจกลางของมหาสมุทร?
Not where you were jealous of her hairstyle or her dress went up in flames or she made a halfway decent shot with an arrow.ไม่ใช่ที่คุณอิจฉาทรงผมของเธอ หรือตอนที่ชุดของเธอไฟลุก หรือตอนที่เธอยิงธนูแม่นพอใช้ได้
Ask Homeland Security if they have anything useful in their databases.ถามไปยังกระทรวงความมั่นคง เผื่อพวกเขามีอะไรที่พอใช้ได้ในฐานข้อมูล
It's not a done deal yet, but the D.A. says it looks good.มันยังไม่จบง่ายๆ หรอก แต่อัยการบอกว่ามันก็พอใช้ได้
Is there anything in your room? Anything that we could use?มีอะไรในห้องเธอที่พอใช้ได้ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอใช้ได้
Back to top