ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอใช้*, -พอใช้-

พอใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอใช้ (adv.) fairly See also: reasonably, moderately Syn. พอควร, พอประมาณ, ปานกลาง
พอใช้ได้ (adv.) fairly See also: reasonably, moderately Syn. พอใช้, พอสมควร, พอควร, พอประมาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
middling(มิด'ลิง) adj.,adv. ปานกลาง,ดีพอใช้,ซึ่งมีสุขภาพดีพอใช้ n., See also: middlings n.,pl. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือขนาดปานกลาง. middlingly adv., Syn. mid,medium
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้
obtainable(adj) หาได้,เอาได้,พอใช้ได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairพอใช้,งานเทศกาล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get by (phrv.) พอใช้การได้ See also: พอใช้ได้, ยอมรับได้
fair-to-middling (idm.) พอใช้ได้ See also: พอยอมรับได้
pretty (adv.) พอใช้ได้ See also: อย่างพอควร, พอใช้, ค่อนข้าง Syn. rather, tolerably
tolerably (adv.) ดีพอใช้ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's what happens when you use HV bullets in one of these things.พอใช้กระสุนเจาะเกราะมันก็จะทำงานแบบนี้ อ๋อๆ...
Take enough roids, you could do anything.พอใช้สเตอรอยด์มากๆ อะไรก็ทำได้ทุกอย่าง
Being reasonable got me where I am right now.พอใช้เหตุผล ฉันก็เลยตกอยู่ในสภาพนี้ไง
Hope this will do, Mr. De Winter.- หวังว่านี่คงพอใช้ได้นะครับ คุณเดอ วินเทอร์
In marrying Edgar, she found a measure of happiness.ด้วยการแต่งงานกับเอ็ดการ์ หล่อนมีความสุขพอใช้
30,000 yen would be enough, right?30,000 เยน คงจะพอใช่มั้ย ?
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้
When you're done, just give it a tap and say:แล้วอย่าลืมล่ะพอใช้เสร็จแล้ว
Find anything we can use.อาจมีบางอย่างที่พอใช้ได้
Are the goods okay, Brother Sum?พี่ซำ,ของพวกนี้พอใช้ได้มั๊ย?
You make enough money to live walking dogs?แค่รับจ้างจูงหมาได้เงินพอใช้เหรอ
The building's been burglarized a couple of times and the woman down the hall has mice, but you know, the lobby's decent.แต่กว่าจะได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ ก็ต้องใช้เวลา แล้วก็... ...ผู้หญิงในห้องโถงก็เยอะอย่างกับหนู แต่... ...ว่ามั้ย ห้องรับแขกมันก็พอใช้ได้
A very cozy place.แถวนี้มีที่พัก พอใช้ได้
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
On closer inspection, you look quite pretty.ดูใกล้ๆ เธอก็สวยเหมือนสวยพอใช้ได้
It's not much of a chair, but it'll do.ไม่ใช่เก้าอี้ที่ดีนัก แต่คงพอใช้ได้
Well, good job we've got the manpower, Andy?ดี ดีมาก เรามีกำคนพอใช่ไหม แอนดี้
I speak 20 languages fluently and another 20 passably.ข้าพูดได้อย่างชำนาน 20 ภาษา และพูดพอใช้ได้อีก 20 ภาษา
Aside from his fine little cajun butt. Hee-hee-hee!ที่ดีพอใช้คือบั้นท้ายเคจุน
You know, we're still in the top 20. That's pretty good.นี่เรายังอยู่ใน20อันดับแรก ก็พอใช้ได้แล้ว
It's not the weapons that worry us, it's having enough people to use them.ไม่ใช่อาวุธหรอกที่เราห่วง แต่เป็นที่กำลังคนไม่พอใช้อาวุธตั้งหาก
How about the intriguing part?แล้วอุบายนี้พอใช้ได้มั๊ย?
He's not strong enough.มันไม่แข็งแรงพอใช่ไม๊ครับ
And yes, in a purely put-a-bag-over-his-personality, use-him-as-a-pleasure-machine kind of way, he's passable.ใช่ ถ้าเอาเป้ออกจากหลัง ก็พอใช้เขาเป็นเครื่องบำบัดความต้องการได้ เขาผ่าน
I kind of hate them.ฉันออกแนวเกลียดพอใช้
We don't have enough problems?เรายังมีปัญหาไม่พอใช่ไหม?
Perfect, no. But is it sufficient?ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เพียงพอใช่ไหม
You still haven't had enough?นายยังโดนไม่พอใช่ไหม?
What,you couldn't judge me enough in n york?เธอตัดสินฉันไม่พอใช่ไหม ที่นิวยอร์ก
One van der bilt isn't enough?แวน เดอ บิลล์ คนเดียวไม่พอใช่ไหม?
We only got enough for ourselves.เรามีแค่พอใช้เท่านั้นเอง
And I believe he would do fine.และผมคิดว่าเค้าน่าจะทำได้พอใช้
Or, like, copy toner should work, or...หรือ หมึกถ่ายเอกสาร อะไรที่พอใช่ได้ หรือ.
Haven't you done enough already? Huh?คุณยังทำเรื่องไม่พอใช่ไหม หา
The forensic team found nothing usable.ทีมนิติเวชไม่พบอะไร ที่พอใช้ประโยชน์ได้
But wash the pan when you're done.แต่ฉันก็พูดไม่ได้ กะทะที่ใช้ย่างเนื้อ พอใช้เสร็จ เธอก็ต้องเอาไปล้าง
At least the engine sounds fine.เสียงเครื่องยนต์ฟังแล้วดีพอใช้นะ
It's septic, so after you finish, throw some lime on top of it.นี่ส้วม พอใช้เสร็จ ให้โรยปูนขาวลงไป
Well, she must be doing pretty well if she's willing to sponsor all four of us.เธอต้องทำได้ดีพอใช้ได้ทีเดียว ถ้าเธอจะตั้งใจสนับสนุนเรา 4 คนน่ะ
Well, a girl can never have enough sharp pointy objects can she?ผู้หญิงมีอาวุธแหลม เท่าไรก็ไม่พอใช่ไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอใช้
Back to top