ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอสมควร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอสมควร*, -พอสมควร-

พอสมควร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอสมควร (adv.) moderately See also: reasonably Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre
English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
meetly (adv.) พอสมควร Syn. fair, timely
reasonable (adj.) พอสมควร See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป Syn. moderate, proper
fairish (adj.) ดีพอสมควร See also: ดีพอใช้
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร
fairly (adv.) อย่างพอสมควร See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร Syn. moderately
moderately (adv.) อย่างพอสมควร See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล Syn. reasonably, fairly
OK (adv.) อย่างดีพอสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The issues before the court are sufficiently complex to require the attention of a learned judge, and too complex to confront a jury with.ปัญหาก่อนที่ศาลมีความซับซ้อน พอสมควร ที่จะต้องให้ความสนใจของผู้ พิพากษาได้เรียนรู้, และซับซ้อนเกินไปที่จะ เผชิญหน้ากับคณะลูกขุน
Well, the thing is... anyways, I've seen and heard something about it.พอสมควร,ฉันได้ยินและเห็นของดีอะไรบางอย่างมาล่ะ
Pretty much, I mean...พอสมควร.. คือฉันหมายถึง...
I'll try talking with them for the time being, but it's risky.ฉันได้พยายามคุยกับพวกนั้นเป็นเวลาพอสมควร\แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยง
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้
Marla.... ..the big tourist.แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหม มันก็คงนานพอสมควร
I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please.ผมหาข้อมูลมาพอสมควร และรู้ว่าคุณเอาใจยากขนาดไหน
Okay. He's been like that for a while.ได้ เขาเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรแล้ว
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน
You have been together for a few days, there must be someone you can't stand.พวกคุณอยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้ว ใครที่คุณคิดว่าอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้
We've progressed enough for now, you kids want a break?เรียนมาพอสมควร วันนี้พอแค่ก่อนดีใหม พักหน่อยดีกว่ามั๊ยเด็กๆ
This is Mount kilimanjaro more than 30 years ago and more recently.นี่คือภูเขาคิลิมานจาโรเมื่อ 30 กว่าปีก่อน และหลังจากนั้นพอสมควร
TOOK HERONG ENOUGH.เธอใช้เวลานานพอสมควร
But, John, I already know so much about you.แต่ว่า จอห์น ฉันรู้จักแกพอสมควรแล้วนะ
"sanity time," every afternoon, right, to a woman who mothers in the mornings and the evenings.เวลาพอสมควร อย่างทุก ๆ บ่าย สำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในตอนเช้าและตอนเย็น
I haven't had one in a whileฉันไม่ได้สูบมานานพอสมควร
It has a certain logic.มันมีกึ๋นอยู่พอสมควรนะ
Pretty save bets.เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควร
Holy fuck, thank you. You're old enough looking girl. How does that feel?เย็ดแม่ ขอบใจนะ เธอก็ดูเป็นผู้หญิงแก่พอสมควรนะ รู้สึกไงบ้างล่ะ
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ
The Holdens were movers and shakers in the city.พวกโฮลเด้นเป็นคนสำคัญในเมืองพอสมควรเลย
I was pretty banged up, and--and...ฉันโดนทำร้ายพอสมควร และ--และ..
It's been a while since we heard from her. It's a letter from the single mom, Jung-nam Hwang.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอมานานพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของ ซิงเกิ้ลมัม ฮวัง จุง นัม
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร
Very well. Two million.ก็พอสมควรครับ สองล้าน
I-I think I remember it pretty well from last year.ฉัน ฉันคิดว่าฉันจำได้พอสมควรจากปีที่แล้ว
Most of us possess a certain amount of self-knowledge, Shane.คนส่วนใหญ่นะ เชน เขาต้องรู้จักตัวเองกันพอสมควร
I have a lot of money saved up, and I won't completely feel like I'm dependent on him,ที่ฉันเริ่มทำงานแบบนี้ตั้งแต่แรก ฉันเก็บเงินได้เยอะพอสมควร
Not so much,no. Though I have done my fair share of babysitting lately.แม้ว่าฉันจะทำหน้าที่เลี้ยงเด็กพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้
High-end spa, nice restaurant, jewelry store.สปาสุดหรู, ร้านอาหารหรูๆ, ร้านเพชร แล้วถ้าเค้าสำรวจร้านพวกนนี้ เค้าก็มีตังค์พอสมควร
Our unsub is a white male in his mid- to late 20s, and he has money.เค้าอาศัยอยู่คนเดียว, ในบริเวณที่ใหญ่พอสมควร
Based on your expertise and contribution.ตอนนี้คุณเป็นพนักงานจัดเลี้ยงอาหาร แล้วคุณก็ได้เงินเดือนมากพอสมควร
I thought I'd try gettin', uh, a few drinks in him, loosen him up and, um, seemed like it was workin' pretty good.ฉันคิดว่า ฉันจะพยายามให้เค้าดื่มสักหน่อย ผ่อนคลายเค้าน่ะ อืม ดูเหมือนจะได้ผลดีพอสมควร
As bad as it could've gone without getting shot at, yeah.ก็เลวร้ายพอสมควร เกือบจะชักปืนยิงเอา
Well, his condition makes him a little hard to read.ภาวะที่เขาเป็นทำให้ยุ่งยาก พอสมควรในการอ่านใจเขา
Bureau's working with some local P.D.s to knock on doors, but it's gonna take some time.ทางสำนักงานกำลังตรวจสอบ กับทางตำรวจท้องถิ่น เพื่อไปเคาะประตูบ้าน แต่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
Listen, it's been a rough week, and maybe I said some things that were out of line.ฟังนะ มันเป็นสัปดาห์ ที่หนักหนาพอสมควร และบางทีผมก็ได้พูด อะไรบางอย่างไป ที่มันดูล้ำเส้นอยู่บ้าง และ...
To be largely constructive and flattering,ออกไปในเชิงสร้างสรรค์ และเยินยอกันพอสมควร
Well, that speeded things up a bit.นั่นทำให้อะไรๆเร็วขึ้นพอสมควรเลย
I'm thinking they've been checking on us for a while.ผมคิดว่าตรวจสอบมาพอสมควรแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอสมควร
Back to top