ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรมาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรมาน*, -ทรมาน-

ทรมาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรมาน (v.) torture See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม
ทรมานทรกรรม (v.) torture See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน
ทรมานใจ (v.) live with suffering See also: endure, torture Syn. ทุกข์ทรมาน, ทุกข์ระทม
English-Thai: HOPE Dictionary
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
die(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย., See also: Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice
engine(เอน'จิน) n. เครื่องจักร,เครื่องกล,เครื่องยนต์,หัวรถจักร,รถจักร,เครื่องดับเพลิง,รถดับเพลิง,เครื่องทรมาน.
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
harry(แฮ'รี) vt.,vi. รบกวน,ก่อนกวน,ทรมาน,ทำลาย, Syn. hector,harass
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
throe(โธร) n. อาการปวดเกร็ง,อาการปวดอย่างแรง,อารมณ์รุนแรง,throes การชักอย่างรุนแรง,การต่อสู้อย่างรุนแรง อาการทนทุกข์ทรมานของความตาย อาการปวดในเวลาคลอดบุตร
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
tormenter(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
trial(adj) เป็นการทดลอง,ซ้อม,ทรมาน,พยายาม
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordeal, trial byการพิจารณาคดีโดยใช้วิธีทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passion playละครมหาทรมาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
third degreeระบบซ้อมผู้ต้องหา, ระบบทรมานผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
perish with (phrv.) ทรมานจาก
tear between (phrv.) ทรมานที่ต้องเลือกระหว่าง
psych out (phrv.) ทรมานใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทุกข์ใจ, ไม่สบายใจ
torture (vt.) ทรมานให้เจ็บปวด
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
afflict with (phrv.) ทุกข์ทรมานด้วย See also: ทนทุกข์อยู่กับ
agonize (vt.) ทำให้ทรมาน See also: ทำให้เจ็บปวด Syn. torture
agony (n.) ความทรมาน See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม Syn. suffering, torture, distress
be striken with (phrv.) เริ่มทุกข์ทรมานจาก
break down (phrv.) ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
euthanasia (n.) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษา ไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ) Syn. mercy killing
go through (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ Syn. pass through
have been throug the mill (idm.) ทุกข์ทรมาน See also: ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained
instrument of torture (n.) เครื่องทรมานดึงแขนขา
languish of (phrv.) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า) See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
lay a burden on (idm.) ทำให้ทนทุกข์ทรมานจาก (เช่น สิ่งที่รับผิดชอบ)
lie down under (phrv.) ยอมทนทุกข์ทรมาน Syn. lie down, sit down under
living death (n.) ช่วงชีวิตที่ทุกข์ทรมานอย่างมาก
long-suffering (adj.) ซึ่งทนทุกข์ทรมานเป็นเวลายาวนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look as if you're suffering from bottle fatigue.คุณดูราวกับว่าคุณกำลังทุกข์ ทรมาน ความเมื่อยล้าจากขวด
Miserably. Painfully.ช้าๆ ทรมาน อย่างเจ็บปวด
Is this discipline or torture?นี้คือวินัย หรือว่า ทรมาน กันแน่?
Kidnapped. Imprisoned, torture whoever they want.ลัีกพาตัว คุมขัง ทรมาน ใครก็ตามที่พวกมันต้องการ
Abduction, torture, rape.ลักพาตัว ทรมาน ข่มขืน
These last 24 hours have been torture, knowing Henry's cheating on me, pretending like nothing's happened.24 ชั่วโมงที่ผ่านมามันช่าง... ทรมาน รู้ว่าเฮนรี่นอกใจฉัน
Murder, torture, rape, wholesale slaughter.ฆาตกรรม ทรมาน ข่มขืน สังหารหมู่
So somebody is torturing and killing the people on your fake list.ดังนั้น ใครบางคน ทรมาน และฆ่า คนที่อยู่ในรายชื่อหลอกนั่น
But torture, torture, torture, torture.แต่ ได้แต่ทรมาน ทรมาน ทรมาน ทรมาน
Torture. Just like the first victims.ทรมาน เหมือนกับเหยื่อรายแรกของเขา
♪ it's hard to fight these feelings ♪ทรมานกับการฝืนความรู้สึก
Suffer her hangovers.ทรมานกับการเมาค้างของเธอ
Torturing people? That isn't you.ทรมานคน คุณไม่ใช่คนแบบนั้นนะ
Moral ain't got a damn thing to do with it.ทรมานคน มันหนักกบาลใครไหม
Such flutterings and spasms all over me!ทรมานจริงๆ กระตุกไปหมดทั้งตัว
Really torture, not this child's play.ทรมานจริงๆ ไม่ใช่กิ๊กก๊อกแบบนี้
Torture me, keep me captive, Drain me of blood until my body turns to dust.ทรมานฉัน เหมือนนักโทษ
Torture me all you want.ทรมานฉันตามที่นายต้องการเลย
This is torture-- Oh! Kenzi, our youngest cousin.ทรมานชัดๆ เคนซี่ เด็กสุดในบ้านๆ
It tortures the great Greek mathematician for weeks.ทรมานนักคณิตศาสตร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ อยู่หลายวัน
Torture. That can never, ever happen again.ทรมานมาก ไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอน
Torture will never work.ทรมานยังไงก็ไม่สำเร็จหรอก
Worst then death, eh? Cimmarian,ทรมานยิ่งกว่าความตายสินะ เจ้าซิมเมอเรียน
Tortures him until he gives up what's happening.ทรมานร่างกายเขาจนกว่าเขา จะยอมบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
Torture. Three hours of agony.ทรมานสุดๆ ทุรนทุรายอยู่สามชั่วโมง
It's an ordeal, I know... our check-in procedures.ทรมานหน่อยนะ กับระบบลงทะเบียนเข้าพักที่นี่
Summer comes and you live in dread of winterทรมานอยู่กับหน้าหนาว
That's about an hour's drive.ทรมานอยู่หลายชั่วโมง
Took him an hour to die.ทรมานอยู่เป็นชั่วโมงกว่าจะตาย
Torture him how, exactly?ทรมานเขายังไงดี,แน่นอนที่สุด
Beating him isn't going to work, Lincoln.ทรมานเค้าไม่ได้ผลหรอก
Even torturing you is boring.ทรมานเจ้า ยังน่าเบื่อเลย
"B-B-B-Bertie."ทรมานเป็นบ้าเลยล่ะ ตอนนี้ขาเลยตรงแล้ว
Yeah, from axe wounds!ทรมานเพราะขวานล่ะไม่ว่า!
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย

ทรมาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้ทรมาน English: to torment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรมาน
Back to top