ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่างพูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่างพูด*, -ช่างพูด-

ช่างพูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างพูด (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างพูดคุย (v.) be talkative See also: be full of talk, be chatty Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, ช่างเจรจา, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
English-Thai: HOPE Dictionary
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.
communicable(คะมูน'นะคะเบิล) adj. ซึ่งสามารถติดต่อกันได้,ช่างพูด., See also: communicability n. -S...
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,
English-Thai: Nontri Dictionary
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
talkative(adj) ช่างพูด,ช่างจำนรรจา,ช่างคุย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
babbling (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, ปากมาก Syn. chatty, verbose Ops. taciturn, quiet
gabby (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, ปากมาก Syn. chatty, babbling, verbose Ops. taciturn, quiet
loose (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, พล่าม
talkative (adj.) ช่างพูด See also: ช่างคุย, ช่างเจรจา, ซึ่งพูดมาก Syn. chatty, gabby
yappy (adj.) ช่างพูด Syn. talkative
magpie (sl.) คนช่างพูด (จนน่ารำคาญ) See also: คนพูดมาก, คนพูดเจื้อยแจ้ว
yapper (n.) คนช่างพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Walking. Talking. Listening.ที่ชอบเดิน ช่างพูด และชอบฟัง
Your previous employer here says you are a warm, chatty and life enhancing presence with a lot of potential.ผู้ว่าจ้างคนก่อน พูดถึงคุณว่า คุณเป็นคน ที่อบอุ่น ช่างพูด และมีศักยถาพในการทำงานมาก
But you always talk like your Dad.ช่างพูดเหมือนพ่อแกจริงๆ
Speaking of things that are past their freshness date, didn't you graduate...ช่างพูดได้โบราณแท้ พี่ชาย
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด
He's not much of a talker, is he?เขาไม่ใช่พวกช่างพูดใช่มั้ย
Whoooo! You, uh, getting anything there, chatty?คุณเอ่อได้รับอะไรที่นั่นช่างพูด?
Oh, it's not so bad. The women are all very talkative.ก็ไม่เลวนักหรอกจ๊ะ ผู้หญิงในนี้ก็ช่างพูดช่างคุยดีจ๊ะ
They have a sense of humor and talk well.พวกเขามีอารมณ์ขัน และช่างพูด
Now we got the food mouthing off about the farmer.ตอนนี้เรามีอาหารที่ช่างพูด พูดสาธยายเรื่องชาวนา
But so sad that she hardly speaky# แต่น่าเศร้าที่เธอช่างพูดน้อยนัก
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่
Let's hope you're this talk active Once i get my tools.หวังว่านายจะช่างพูดอย่างนี้ ตอนฉันถือมีดในมือ
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง
Those two with him, and they didn't exactly try to shut him up, but you could tell that they didn't want any chitchat.ถึงสองคนนั่น ไม่ได้ห้ามเขาพูด แต่บอกได้เลยว่า เขาไม่ใช่คนช่างพูด
It's kind of a sickening moment, when he realizes that all those months of pep talks and the hype, the psyching yourself up, had been delusional all along.ดูเหมือนเขาจังงันไปชั่วขณะ แต่เมื่อเขาเริ่มรู้ตัว ความห้าวหาญที่สะสมกันมาเป็นเดือน ความช่างพูด ภาวะจิตในตัวเขา คงทำให้หลอนอยู่นานทีเดียว
As the Princesa so eloquently pointed out, this is not your fight.เจ้าหญิง ท่านช่างพูดจาฉะฉาน, นี่ไม่ใช่เที่ยวบินของเจ้า
You're so full of shit.เธอช่างพูดไร้สาระสิ้นดี
Yeahyou were with the blonde-- the mouthy one.ใช่ คุณไปกับสาวผมบรอนซ์-- ช่างพูดคนนั้น
I'm, I'm not ordinarily a man of many words.โดยปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนช่างพูดเท่าไหร่
Hey, uh, nice job with Bush and the whole flying shoe Incident, by the way.(เจ็บโคะ) เฮ้ ลองซัดกับผมแทนนักวิทยาศาสตร์ช่างพูดดีกว่ามั๊ย
Eh, he's just talkative.เอ่อ เขาแค่เป็นคนช่างพูด
You are so full of shit.คุณมันช่างพูดได้ไร้สาระสิ้นดี
Anyway, she got pretty chatty.อย่างไรก็ตามเธอช่างพูดได้น่ารัก
Friend, ex, yappy's future ex.เพื่อน แฟนเก่า อนาคตแฟนเก่าช่างพูด
You're not much for talking, are you?เจ้าไม่ช่างพูดเท่าไหร่ใช่มั้ย
# See all these illusions just take us too long ## เพราะคุณช่างเดินสง่างาม เพราะคุณช่างพูดจาไพเราะ บา-ดา-บา-ดา #
Your brother's a Boy Scout, literally.น้องชายเธอ เจ้าหนูช่างพูด
Josh has never been much of a talker, but I think he felt a real responsibility for Bailey and the other boys in the hall.จอชไม่ได้เป็นคนช่างพูด แต่ฉันคิดว่าเขารู้สึกอย่างจริงจัง ว่าต้องรับผิดชอบเบลี่ย์ และเด็กคนอื่นๆในหอ
Oh, they just roll off your tongue, don't they?คุณช่างพูดออกมาได้หน้าตายมาก
Ah, you'd have to meet Saynay to fully appreciate his quiet nature.อะ คุณควรจะต้องไปพบ เซย์เนย์ ไปขอบคุณให้ด้วย ที่เขาไม่ช่างพูด
My mother says that you're chatty.แม่บอกว่าคุณเป็นสาวน้อยช่างพูด
Where is the delicious little chatbag?มนุษย์เนื้อหวานอร่อยช่างพูด มันอยู่ไหน
You're kind of an over-sharer, huh?คุณมันพวกช่างพูดมากเลยสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่างพูด
Back to top