ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชนิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชนิด*, -ชนิด-

ชนิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนิด (n.) kind See also: sort, type Syn. ประเภท
ชนิดเม็ด (n.) tablet See also: pill type
English-Thai: HOPE Dictionary
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetic anhydride chem.สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
aceydeucy(เอ' ซิดู' ซี) เกมชนิดหนึ่ง backgammon great
achene(เอคีน') n. ผลไม้ชนิดที่มีเม็ดเล็ก ๆ และแข็ง
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
actinomycesเชื้อราชนิดหนึ่ง
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
afghan(แอฟ' เกิน, -แกน) n. ชาวอัฟกานิสถาน, ภาษาอัฟแกน, พรมที่ถักด้วยมือชนิดหนึ่ง. -adj. เกี่ยวกับอัฟกานิสถาน, ชาวอัฟกานิสถาน
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alanine(แอล' ลานิน) n. amine acid ชนิดหนึ่งในธรรมชาติ
albacore(แอล' บะคอร์) n., (pl. -core, -cores) ปลาทูนาชนิดหนึ่งจำพวก Germa alalunga (a tuna)
albertite(แอล' เบอไททฺ) n. แร่ชนิดหนึ่งคล้าย asphalt
albumin(แอลบู' มิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่ง
alder(ออล' เดอะ) n. ไม้ชนิดหนึ่งจำพวก Alnus ใช้ทำเครื่องเรือนเปลือกใช้ย้อมผ้า
aldosterone(แอลโดสทิโรน์') n. Biochem. ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากเปลือกของต่อม adrenal gland (a hormone) ดูที่ adrenal gland
English-Thai: Nontri Dictionary
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
ape(n) ลิงชนิดหนึ่ง
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ
breed(n) พันธุ์,พืชพันธุ์,ชนิด,กลุ่ม
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
bun(n) ขนมชนิดหนึ่ง,มวยผม
burgundy(n) เหล้าองุ่นชนิดหนึ่ง
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง
citron(n) มะนาวชนิดหนึ่ง
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
copperhead(n) งูพิษชนิดหนึ่ง
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง
croquet(n) กีฬาชนิดหนึ่ง
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
dormouse(n) หนูชนิดหนึ่ง
goldfinch(n) นกชนิดหนึ่ง
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
gender(n) เพศ,ชนิด,ประเภท
genus(n) ชนิด,ประเภท,แบบ,พันธุ์,จำพวก
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
halibut(n) ปลาชนิดหนึ่ง
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
hickory(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
kale(n) ผักกะหล่ำชนิดหนึ่ง
limousine(n) รถยนต์ชนิดหนึ่ง                        
lyre(n) พิณชนิดหนึ่ง
magnesia(n) ผงขาวชนิดหนึ่ง
mandrake(n) พรรณไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา
marten(n) สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายพังพอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subspeciesชนิดย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adenocarcinomaมะเร็งชนิดต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
androsteroneแอนโดรสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coupon policyกรมธรรม์ชนิดคูปอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
data typeแบบชนิดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dendriform ulcer; ulcer, dendriticแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
floating-caliper disc brakeเบรกจานชนิดก้ามปูลอย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
EEPROM (electrically erasable PROM)อีอีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EPROM (erasable programmable read-only memory)อีพร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
felt elementไส้กรองชนิดสักหลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterogamous๑. มีดอกหลายชนิด [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamous๑. มีดอกชนิดเดียว [เพศ]๒. มีเซลล์สืบพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ion exchange softenerเครื่องทำน้ำอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-curing resin; autopolymerising resinเรซินชนิดบ่มเอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progesteroneโพรเจสเทอโรน (ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
programmable read-only memory (PROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้ (พร็อม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PROM (programmable read-only memory)พร็อม (หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subtypeแบบชนิดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testosteroneเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerosolชนิดกระป๋องอัดความดัน, ฉีดพ่น, วิธีพ่น [การแพทย์]
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
Binocularชนิด2ตา [การแพทย์]
Closedชนิดไม่ติดต่อ [การแพทย์]
Continuousชนิดต่อเนื่อง,ช้าๆ,ต่อเนื่องกัน,ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Giantชนิดรุนแรง [การแพทย์]
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
Latentชนิดไม่มีอาการ, ระยะสงบ, แอบแฝง [การแพทย์]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
Luminousชนิดเปล่งแสง [การแพทย์]
Macronodularชนิดตุ่มขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Micronizeชนิดอณูละเอียด [การแพทย์]
Monocularชนิดตาเดียว [การแพทย์]
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อม [TU Subject Heading]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Algidมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ [การแพทย์]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
alternation of generationวัฏจักรชีวิตแบบสลับ, วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซี่งในช่วงชีวิตจะมีระยะที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) สลับกับระยะที่มีโครโมโซม 1 ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Annularการหดตัวชนิดเป็นวงแหวน, แผ่นวงแหวน, วงแหวน [การแพทย์]
Anthracite แอนทราไซต์ ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antidiabetics, Oralยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน [การแพทย์]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
axonแอกซอน, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bacilliแบคทีเรียชนิดแท่ง,แบซิลไล [การแพทย์]
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
variety (n.) ประเภท ชนิด หรือลักษณะ See also: กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน Syn. category, kind, order, rank, type
cast (n.) ชนิด See also: ประเภท, แบบ Syn. kind, sort, style
genre (n.) ชนิด See also: ประเภท, จำพวก, แบบ Syn. kind, sort, type, style
kind (n.) ชนิด See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ Syn. type, group
sort (n.) ชนิด See also: จำพวก, ประเภท, แบบ Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
grammatical form (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. word class, lexeme
lexeme (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. grammatical form, word class
part of speech (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. grammatical form, word class, lexeme
word class (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. grammatical form, lexeme
antipasto (n.) ชนิดของเครื่องแต่งกลิ่นปรุงรส
subspecies (n.) ชนิดย่อย (พืช, สัตว์) See also: จำพวกย่อย
poison hemlock (n.) พืชจำพวก Conium maculatum เป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่งใช้เป็นยากดประสาท
aardvark (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
absinth (n.) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม Syn. absinthe
absinthe (n.) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม Syn. absinth
acanthus (n.) ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง
aconite (n.) พืชมีพิษชนิดหนึ่ง จำพวก Aconitum
actinia (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinian
actinian (n.) สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดรอบปาก Syn. actinia
admiral (n.) ผีเสื้อขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีสีสวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, the other prepared some kind of strange syrupเวลาในระหว่างนั้น, ชนิด prepare some อื่นๆ ของน้ำเชื่อมแปลก
14 different chemical compounds Were used in the material responsible for the incident On the bus.มีสารประกอบทั้งหมด 14 ชนิด ในสารที่ก่อเหตุบนรถเมล์
Three drugs, administered in a specific order.ตัวยา 3 ชนิด ตามคำสั่งของพนักงาน
No, at any given time, there's a good chance there's about a half dozen psychotropic drugs in his system, so drinking-- It's not a good idea.ไม่เลยสักนิด จะเป็นกาีรดีที่สุด เพราะมีตัวยาออกฤทธิ์ ทางจิตอยู่ 6 ชนิด อยู่ในร่างกายเขา ดังนั้นการดื่ม-- คงไม่ใช่ความคิดที่ดี
"Type 91 torpedoes transferred to the aircraft carrier Kaga October 28th, 1941, Shanghai.""เครื่องยิงตอร์ปิโดสู่อากาศ ชนิด 91 คาก้า ...28 ตุลาคม 1941 เซี่ยงไฮ้"
Markus Kane will not show you the same type of loyalty that you've shown him.มาคัสเคนจะไม่แสดงคุณ ชนิด Nsame ความจงรักภักดีที่คุณได้แสดงให้เขา
Learn it, cover to cover.อหิวาตกโรค ไข้รากสาดใหญ่ และแมลงอีกสิบๆ ชนิด ที่ไม่เคยรู้จัก
Look, all we have to do is carefully mix the two opposing solutions and wait a second to stabilize gravity and then...\ ตอนนี้ ทั้งหมดที่เราต้องทำ คือ ค่อยๆระวังผสมสารละลาย ที่ตรงกันข้ามกัน 2 ชนิด แล้วรอสักครู่, เพื่อให้แรงโน้มถ่วงมีความคงที่
Jam with four fruits, not plain strawberry.แยมผลไม้รวม 4 ชนิด ไม่ใช่แค่แยมสตอเบอรี่
The pillars went through a hole in the roof and the earth, which was arranged on top of the roof, and then there was a little, kind of, chimney on top of that.เสาเดินผ่านหลุมในหลังคา และแผ่นดินซึ่งได้รับการจัดให้อยู่ ด้านบนของหลังคา และแล้วก็มีเล็ก ๆ น้อย ๆ ชนิด ของปล่องไฟด้านบนของที่
What kind of BS that you said about me nowชนิดของ BS ที่คุณกล่าวเกี่ยวกับฉันตอนนี้
Kind of roomie you pray you don't get.ชนิดของ roomie คุณอธิษฐานคุณไม่ได้รับ
What kind of safety measures?ชนิดของ มาตรการความปลอดภัย?
What kind of pants does a girl have to wear to be left alone?ชนิดของกางเกงไม่สาว ได้ที่จะสวมใส่จะเหลือคนเดียว?
These kind of trades are totally out of the question.ชนิดของการค้าเหล่านี้เป็น ทั้งหมดออกจากคำถาม
Kind of stuck to herself most of the time.ชนิดของการติด ตัวเองมากที่สุดของเวลา.
What kind of a cut-rate production is this?ชนิดของการผลิตตัดอัตรานี้ คืออะไร?
This kind of evolution is called artificial selection or breeding.ชนิดของการวิวัฒนาการ นี้เรียกว่า "การเลือกเทียม" หรือ "ผสมพันธุ์".
A kind of break that pays our rent and keeps your pretty nurse around.ชนิดของการแบ่งที่จ่ายค่าเช่าของเรา และช่วยให้พยาบาลสวยของคุณรอบ.
What kind of radiation exposure are we walking into?ชนิดของการได้รับรังสีที่เราเดิน เข้ามา?
Some kind of crazy car chase.ชนิดของการไล่ล่ารถบางบ้า
What kind of a man betrays his flesh-and-blood brethren for alien metal?ชนิดของคนทรยศเนื้อและเลือดของ เขา พี่น้องโลหะมนุษย์ต่างดาว?
Some kind of innocence is measured out in yearsชนิดของความบริสุทธิ์บางส่วน คือวัดที่ออกมาในปีที่ผ่านมา
What kind of sickness ?ชนิดของความผิดปกติ? ฟีลิ
What'd you say your name was?ชนิดของความลับของมัน
# Some kind of momentary bliss #ชนิดของความสุขชั่วขณะบาง
Kind of nice being your hero for a change.ชนิดของความสุขที่เป็นพระเอกของ คุณสำหรับการเปลี่ยนแปลง
Some kind of happiness is measured out in milesชนิดของความสุขบาง คือวัดที่ออกมาในไมล์
Some kind of solitude is measured out in youชนิดของความเหงาบางวัดออกมาใน ตัวคุณ
You kind of want to slug him. You want to slug him.ชนิดของคุณต้องการที่จะบุ้งเขา คุณต้องการที่จะบุ้งเขา
Kind of remember her dancing with a bunch of mice.ชนิดของจำ เต้นรำของเธอกับพวงของหนู
What kind of life could've changed the Earth's atmosphere so dramatically?ชนิดของชีวิตที่จะได้เปลี่ยน ชั้นบรรยากาศของโลกอย่างมาก?
This kind of supernova always has the same maximum power output, about five billion times brighter than our Sun.ชนิดของซูเปอร์โนวานี้ มักจะมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดเดียวกัน ประมาณห้าพันล้านครั้ง สว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเรา
But finding habitable planets isn't easy.ชนิดของตัวทำละลายในการ ละลายสารเคมีเหล่านี้ทั้งหมดใน
What kind of reporter are you?ชนิดของนักข่าว are you?
What kind of sweet tooth fairy is this?ชนิดของนางฟ้าฟันหวานนี้คืออะไร
What kind of person does a job like this?ชนิดของบุคคลที่จะทำงานเช่นนี้ได้หรือไม่
What kind of person does something like this?ชนิดของบุคคลที่ทำอะไรแบบนี้?
What kind of moron puts out bowls without looking at them!ชนิดของปัญญาอ่อนทำให้ออกชามโดยไม่ได้มองไปที่พวกเขา!
What kind of fucking gun is that?ชนิดของปืนร่วมเพศเป็นแบบนี้?

ชนิด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชนิด
Back to top