ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค้ำจุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค้ำจุน*, -ค้ำจุน-

ค้ำจุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้ำจุน (v.) support See also: bolster, prop up, back up, hold up, uphold, maintain, preserve, sustain, bolster Syn. ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
adminicle(แอดมิน' นิเคิล) n. สิ่งช่วย, สิ่งเสริม. สิ่งค้ำจุน -adminicular adj. (auxiliary)
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
buoy(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอยน้ำ,ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ,ทำให้ไม่จม,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ vi. ลอย
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
corbel(คอร์'เบิล) n. คานปีก,คานรับ,รอดยื่น,รอดช่วยแรง,บัว vt. ก่ออิฐหรือเป็นคานปีกหรือรอดยื่น,ค้ำจุนด้วยคานปีกหรือรอดยื่น
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
fulcrum(ฟัล'ครัม) n. จุดฟัลครัม,จุดค้ำจุน,จุดรองรับน้ำหนัก, Syn. support -pl. -fulcrums,-fulcra
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
prop rootn. รากค้ำ,รากอากาศสำหรับค้ำจุนลำต้น
staff(สทาฟ) n. ไม้เท้า,ไม้ราว,เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ด้าม,ไม้รังวัด,ไม้สัญญาณ,ไม้แสดง อำนาจ,คทา,ด้าม,ป้ายทาง,เส้นขีดขวางที่เป็นโน๊ตเพลงห้าเส้น,คณะผู้ร่วมงาน,คณะเสมียนพนักงาน,คณะเสนาธิการ,เสนาธิการ adj. เกี่ยวกับคณะเสนาธิการ,เกี่ยวกับคณะผู้ร่วมงาน
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
trig(ทริก) vt. ค้ำจุน,หนุน,ขัด,ดัน n. ที่หนุนเครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,เครื่องขัด., Syn. trim
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
prop(n) ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,ผู้ค้ำจุน,ผู้อุดหนุน
stay(n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
truss(n) เครื่องค้ำจุน,เข็มขัดรัดไส้เลื่อน,ช่อดอกไม้
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jack Up Rigแท่นเจาะในทะเล ตัวแท่นประกอบด้วยขา 3-5 ขา แต่ละขายาวประมาณ 300-500 ฟุต ช่วยค้ำจุนตัวแท่นติดกับพื้นทะเล สามารถเจาะในน้ำลึกตั้งแต่ 13-350 ฟุต ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buttress (vt.) ส่วนที่ค้ำจุน See also: ส่วนที่ค้ำ
buttress (n.) โครงสร้างที่เป็นส่วนค้ำจุน Syn. strut
plank (n.) สิ่งค้ำจุน
prop (n.) ผู้ค้ำจุน See also: ผู้ที่ช่วยเหลือ Syn. aid, assistance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For his whole claim of power rested on the sanctity of royal blood.เพราะสายโลหิตคือสิ่งค้ำจุนเขา
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร
You are in luck! You're a good-luck talisman.พี่ชายมีวาสนา บารมีค้ำจุน
Bree has been a pillar of the Fairview community for many years.บรี ผู้เป็นเสาหลักค้ำจุนชุมชนแฟร์วิวแห่งนี้ เป็นเวลาหลายต่อหลายปี
Who in the world gets special crutches?ใครที่ไหนในโลกที่ไม่มีสิ่งค้ำจุน?
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา
With little or no population remaining to sustain industry, other third world countries throughout Asia have also been encouraged...กับจำนวนที่น้อยนืดของประชากร ที่เหลือไว้เพื่อค้ำจุนบริษัท ในต่างประเทศ อย่างเช่นเอเชีย ก็... ..
WHAT MOST OF THE UNIVERSE IS MADE OF...เรื่องที่ทำให้เราและ แสงที่ค้ำจุนเรา
College tuition? Braces?ค่าเล่าเรียน เงินค้ำจุนต่างๆ
It keeps one clan from becoming stronger than the others.กฎที่ค้ำจุนไม่ไห้เผ่าใดเข้มแข็งกว่าเผ่าอื่นๆ
Because I think Balls Deep in Shit-Kicking Dudes by Kato is a much cooler-sounding book.ฉันคิดว่า "คู่หูปราบอธรรมค้ำจุนโลก โดยเคโต้" เป็นชื่อหนังสือที่เจ๋งกว่าเยอะ
He has no living family, but many friends on whom he relies for company and emotional support.เขาไม่เหลือครอบครัวที่ยังมีชีวิต แต่มีเพื่อนมาก เป็นคนที่เขาพึ่งพาเป็นเพื่อน และค้ำจุนด้านอารมณ์
And that the fabric of nature that sustains us is protected.และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของพวกเขาจะถูกส่งต่อไป และว่าผ้าของธรรมชาติที่ค้ำจุน เราได้รับการคุ้มครอง
But as you well know, sometimes one must break the rules, in order to serve the greater good.แต่คุณคงเข้าใจดี บางครั้งต้องแหกกฎเพื่อค้ำจุน คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า
Lords and ladies, the Faith and the Crown are the two pillars that hold up this world.ลอร์ดและท่านหญิง ศาสนาและอาณาจักร เป็นเสาหลักคู่ที่ค้ำจุนโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค้ำจุน
Back to top