ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขายของ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขายของ*, -คนขายของ-

คนขายของ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายของ (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย
คนขายของชำ (n.) grocer
English-Thai: HOPE Dictionary
grocer(โกร'เซอะ) n. คนขายของชำ
merchant(เมอ'เชินทฺ) n. พ่อค้า,ผู้ค้า,เจ้าของร้าน,คนขายของ. adj. เกี่ยวกับพาณิชย์,เกี่ยวกับเรือพาณิชย์สมุทร
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chandler(n) คนขายเทียน,คนขายของชำ
clerk(n) เสมียน,อาลักษณ์,คนขายของ
grocer(n) คนขายของชำ
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vender (n.) คนขายของ See also: ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย Syn. consignor, vendor, seller
grocer (n.) คนขายของชำ Syn. greengrocer, storekeeper
street vendor (n.) คนขายของตามถนน
salesgirl (n.) คนขายของผู้หญิง See also: พนักงานขายหญิง Syn. saleswoman
dealer (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader
monger (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader, dealer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I used to get served by this tall, broad guy, with, like, a wormy face.คนขายของคุณรูปร่างสูง หนา ที่ ดู หน้าอบอุ่น
Toy salesman named Donald Banse.คนขายของเล่นชื่อ โดนาล์ด แบนส์
The antiquities dealer left her some kind of warning.คนขายของโบราณทิ้งของไว้ บางอย่างเพื่อเตือนเธอ
The antiquities dealer left her some kind of warning.คนขายของโบราณส่งบางอย่าเพื่อเตือนเธอ
I know it can't be the mailman, the coal man, the ice man, they've been here today can't be the grocer, the butcher, the baker, they don't knock that wayฉันรู้ว่าคงไม่ใช่ไปรษณีย์ คนส่งถ่าน หรือคนส่งน้ำแข็ง เพราะวันนี้เขาได้มาแล้ว ไม่ใช่คนขายของชำ คนขายเนื้อ คนขายขนมปัง เพราะเขาไม่ได้เคาะแบบนี้
They get collection, from the travellers, the vendors and we will take care of it.มีนักเดินทางบริจาค คนขายของและพวกเราจัดการกันเองได้
My mother loved chandlerแม่ของฉันชอบคนขายของชำ
No, wider than that.ไม่ กว้างกว่านั้น คนขายของ
Ten years I've been flogging bric-a-brac and I miss "name your price" by one bleeding' minute!สิบปีที่ผมเป้นคนขายของเก่าที่โดนโขก และผมก็บอกราคาพลาด แล้วก็เจ็งโบ๊ง
Um, door-to-door salesman.เอ่อ.. คนขายของตามบ้านนะคะ
Don't you guys have anything better to do than to harass an old shopkeeper?พวกคุณไม่มีอะไรทำแล้วใช่ไหม ถึงมาระรานคนขายของแก่ๆแบบนี้
Well, the guy at the hardware store said to hang the samples in the morning so that you can see what they look like throughout the day.ใช่เลย คนขายของที่ร้านบอก ให้รีบแปะบางชิ้นตั้งแต่เช้า เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่ามันดูเป็นยังงัย ในตลอดทั้งวัน
Stock management software for the retail sector.ซอฟต์แวร์จัดการสต็อก ให้พวกคนขายของ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขายของ
Back to top