ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ของปลอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ของปลอม*, -ของปลอม-

ของปลอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของปลอม (n.) fake See also: counterfeit, artificial goods Syn. ของเทียม, ของเก๊ Ops. ของจริง, ของแท้
English-Thai: HOPE Dictionary
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
fraud(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,เล่ห์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ของปลอม, Syn. deception,deceit,guile
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fake (n.) ของปลอม See also: ของเทียม, ของเก๊, ของไม่แท้ Syn. copy, phony, imitation Ops. genuine article
phony (n.) ของปลอม See also: ของเก๊, ของเลียนแบบ Syn. counterfeit, fake, fraud
counterfeit (n.) ของปลอมแปลง See also: เงินปลอม Syn. forgery, imitation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, yeah, they are, and they're very good, but, um, well, the I.D. number shifted to 10 digits with two letters mixed in at the end of the year, and, uh, the seal's from last month.ใช่ ของปลอม แต่ปลอมเก่งมาก แต่ หมายเลขประจำตัวถูกปรับ เป็น 10 หลักกับตัวอักษร 2 ตัวผสม
It's artificial, soulless... that's why I'm trying to sell out.ของปลอมๆ ไร้จิตวิญญาณ... นั่นคือทำไม ผมถึงพยายามขายมัน
The fake is just gonna cost you a bullet, con man.ของปลอมจะต้องจ่ายเป็นกระสุนนะ เจ้านักตุ๋น
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
You've got fake incense. You must have been set up.แกได้กำยานของปลอมมา ตัดใจซะเถอะ
My plans remain unchanged.- รู้มั้ยผมคิดยังไง มันเป็นของปลอม
"His letter to Katya was a fake.""จดหมายของเขาที่จะคัทย่าเป็นของปลอม".
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม
She hides everything. Jewelry, even the fake stuff.แม่เขาเอาของทุกอย่างซ่อนไว้ เครื่องเพชรหรือแม้แต่ของปลอม
Hanamura's wife ... will change his will for the forged one.เมียของฮานามูระ... จะเปลี่ยนพินัยกรรมของเขา กับฉบับของปลอม
I mean, it's a fake.ผมหมายความว่า มันเป็นของปลอมน่ะ
It is a fake. Look. "Kendall", even spelt wrong the way I spell it wrong.มันเป็นของปลอม ดูนี่ "เคนดอลล์" ไม่ได้สะกดแบบนี้ ผมสะกดผิดเอง
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
You don't have to get so threatened.ไม่เห็นต้องโวยวาย ของจริงของปลอมมันผสมกันได้
I knew it!ต่อมาฉันจึงรู้ว่ามันเป็นของปลอม
Meaning that it's possible that you swapped out the fake ones for the real ones and didn't tell him.หมายความว่า คุณเป็นคนเปลี่ยน เอาของปลอมมาแทนของจริง โดยไม่ได้บอกเขา
You sent him in with a fake ransom.คุณให้ของปลอมเขาไปเป็นค่าถ่าย
What he has is a fake.วงที่เขามีน่ะของปลอมนะ
Tape you gave me's a dupe.เทปที่คุณให้มามันเป็นของปลอม
Literally or figuratively?ของจริง หรือของปลอมล่ะ
The TV program was a fake!รายการนั่นมันของปลอม
A fake notebook!สมุดเดธโน๊ตมันเป็นของปลอม
He'll know they're fake if he touches them.เขาจะรู้ว่าเป็นของปลอม พอเขาจับมัน
Panda's totally fake.แพนด้าของปลอมทั้งหมด
Oh, it's fake all right.โอ้ ของปลอมจริงๆ นั่นแหละ
Of course it's fake, everyone knows that.แน่นอนของปลอมใครๆ ก็รู้
The plates are probably fake. Pretty sure the other number's real.ทะเบียนรถเป็นของปลอม ค่อนข้างแน่ใจว่าเบอร์อื่นเป็นของจริง
Then their tattoo is fakeถ้าเช่นนั้น รอยสักของเค้าก็เป็นของปลอม
Even if it's fake...ถึงแม้ว่ามันจะเป็นของปลอม...
These notes are all fake.ตั๋วเงินพวกนี้เป็นของปลอมทั้งหมด
They seemed to have never considered that all your promissory notes were fakes created by your acquaintance.พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจเลยว่า ตั๋วเงินพวกนี้เป็นของปลอมที่ทำขึ้นมาโดยเพื่อนของเขาเอง
What if we get busted?เชื่อฉันสิ,ตราพวกนี้มันเป็นของปลอมนะ ถ้าเราโดนจับได้ล่ะ?
All right, well, that makes all these others counterfeit.ดี แสดงว่าอันอื่นเป็นของปลอม
I know the photo's a fake.ฉันรู้รูปนั้นเป็นของปลอม
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม
By the way, the virus you had seems to be... a fake.เอ้อจริงด้วยสินะ ไวรัสที่เธอฉีดเข้าไปนะ สงสัยว่ามันจะ เป็นของปลอมที่ทำไว้หลอก
Hey, everything's fake.นี่ ทุกอย่างเป็นของปลอม
Almost flawless, but a duplicate.เกือบจะไม่มีตำหนิเลย แต่มันของปลอม เป็นไปไม่ได้
The latest and greatest, I defy you to tell it from real life... could you imagine porn on this thing?ใหม่และดีที่สุด Nจนแยกของปลอมจากของจริงไม่ได้... ลองนึกว่าเป็นหนังโป๊ดูสิ?
And the pictures are often not real.และรูปก็ของปลอมซะครึ่งนึง จริงไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ของปลอม
Back to top