ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระปรี้กระเปร่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระปรี้กระเปร่า*, -กระปรี้กระเปร่า-

กระปรี้กระเปร่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปรี้กระเปร่า (adj.) vigorous See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง Ops. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้
English-Thai: HOPE Dictionary
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
dynamo(ได'นะโม) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ผู้ที่กระปรี้กระเปร่า
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
energetic(adj) ซึ่งมีกำลังมาก,แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,ขะมักเขม้น
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
life(n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
reanimate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่า,ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้คืนชีพ,ฟื้นฟู
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
rejuvenate(vt) ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้น,ทำให้หนุ่มขึ้น,ชุบตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at ease (idm.) กระปรี้กระเปร่า See also: มีชีวิตชีวา, สบายใจ
get up (phrv.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระตือรือร้น
rough and ready (sl.) กระปรี้กระเปร่า See also: กระฉับกระเฉง
flush (n.) ความกระปรี้กระเปร่า See also: ความกระฉับกระเฉง Syn. vigor, vitality Ops. feebleness
lift (n.) ความกระปรี้กระเปร่า See also: ความดีใจ, ความร่าเริง
rejuvenate (vt.) ทำให้กระปรี้กระเปร่า Syn. invigorate, refresh
rejuvenated (adj.) ซึ่งกระปรี้กระเปร่า See also: ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ Syn. convalescent
rejuvenator (n.) ผู้กระปรี้กระเปร่า See also: ผู้ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're, uh, awfully chipper this morning.เช้านี้ดูคุณสดชื่น กระปรี้กระเปร่า จังนะคะ
Now, come on, boys, where's your spirit? I don't hear no singing.กระปรี้กระเปร่าหน่อยสิ ไม่เห็นร้องเพลงกันเลย
Come on, you're single. Have some hormones.เอาน่า นายเป็นโสดแล้ว น่าจะกระปรี้กระเปร่า
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า...
They bless him with news to lift the heartพวกเค้าอวยพรให้มันสำหรับข่าวเพื่อให้หัวใจกระปรี้กระเปร่า
The stamina can be quite invigorating.ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากเลยล่ะ
Booted up.ผมรู้สึกกระปรี้กระเปร่า. .
I'm so sorry. I've been snappy all day.ฉันขอโทษ วันนี้ฉันรู้สึกกระปรี้กระเปร่าทั้งวันเลย
I don't know, she's pretty feisty since they put her on hormone-replacement therapy.ไม่รู้สิ ท่านกระปรี้กระเปร่าทีเดียว ตั้งแต่บำบัดเปลี่ยนโฮร์โมน
Now that I've taken off formal attire, I feel so much more light-hearted.ตอนนี้ข้าถอดชุดทางการออก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า
He begins every night really excited.เขาจะกระปรี้กระเปร่าก่อนออกเที่ยวในทุกๆ เย็น
It's refreshing.มันดูกระปรี้กระเปร่าดี
Listen, I'm not real flush at the moment, so...ฟังนะ ฉันไม่ได้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าจริง ๆ มาสักพัก, งั้น...
You should feel rejuvenated.คุณควรรู้สึกกระปรี้กระเปร่า
Yeah, like everything was just so energized for those few days, and I felt so close to everyone, and...ใช่ เหมือนทุกสิ่งมันดูกระปรี้กระเปร่า ในช่วงหลายวันก่อน และผมรู้สึกใกล้ชิดกับทุกคน และ...
My whole body came alive.ร่างกายผมก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่า
When you drink it you feel revived and full of energy.เมื่อดื่มมัน คุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและเปี่ยมพลัง
Classic stakeout fuel.เครื่องดื่มสุดคลาสสิคที่ทำให้กระปรี้กระเปร่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระปรี้กระเปร่า
Back to top