ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woodwork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woodwork*, -woodwork-

woodwork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woodwork (n.) สิ่งที่ทำจากไม้ โดยเฉพาะของภายในบ้าน See also: เช่น กรอบประตู หน้าต่าง บันได
woodworker (n.) ช่างไม้ Syn. carpenter
woodworking (n.) ทักษะของการทำงานไม้ See also: ศิลปะของการทำงานไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
woodwork(วูด'เวิร์ค) n. ผลิตภัณฑ์ไม้
woodworker(วูด'เวิร์คเคอะ) n. ช่างไม้
woodworking(วูด'เวิร์คคิง) n. งานช่างไม้ adj. เกี่ยวกับงานช่างไม้
English-Thai: Nontri Dictionary
woodwork(n) เครื่องไม้,งานช่างไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Woodwork เครื่องไม้ [TU Subject Heading]
Woodworking industries อุตสาหกรรมงานไม้ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got the bleeding hearts coming out of the woodwork whining about prison reform.นายต้องกระอักเลือดแน่ พวกโจรต้องโอดครวญเรื่องคุกจัดระเบียบใหม่
And when you're in charge, get ready for people to come out of the woodwork with their own agendas.เมื่อคุณรับตำแหน่ง ขอให้พร้อมสำหรับคนที่จะมาร้องเรียน
I mean, we jump her, we gotta jump the guys she's with, and God knows how many other agents are gonna come crawling out of the woodwork like ants.ฉันหมายถึงถ้าเราบุกเข้าถึงตัวหล่อนได้ เราก็ได้ปะทะกับพวกนั้นด้วย และแม้แต่พระเจ้าก็รู้ว่าพวกมันจะคลานออกมาก จากรังไม้เหมือนพวกมด
When your dad comes out of the woodwork demanding to see his daughter, that's when.เมื่อพ่อของคุณหยุดทำงานไม้ แล้วขอเจอลูกสาว นั่นล่ะคุณจะสาย
The Light is weak, all the hungry nasties are coming out of the woodwork trying to test the waters.ฝ่ายแสงกำลังอ่อนแอลง พวกมันเริ่มจะปรากฎแล้ว ลองทดสอบดูแถวเขตน่าน้ำสิ
I'm not hi... you think I could do this kind of woodwork if I was high?คุณคิดว่าผมจะทำงานไม้พวกนี้ได้เหรอ ถ้าผมเมาอยู่
I mean, now it's like dads coming out of the woodwork everywhere.- มีพ่อโผล่มาจากทุกที่
No matter how many Dago Guinea greaseballs come out of the woodwork!ไม่ว่ากี่ greaseballs Dago กีนีออกมาจากไม้!
They're crawling out of the woodwork.พวกมันพากันคลานออกมาจากซอกหลืบ
You name him, all the wack jobs come out of the woodwork.คุณตั้งชื่อเขา เรื่องประหลาด จะวิ่งเข้ามาไม่หยุด
He worshiped Odin not some woodworker nailed to a cross.เขาบูชาโอดิน ไม่ใช่้พวก ไม้กางเขน
I don't know how many others know who you are, but when the word gets out, the killers are gonna be coming out of the woodwork.ผมไม่ทราบวิธีการอื่น ๆ อีกมากมายรู้ว่า who คุณอยู่ แต่เมื่อคำว่าได้รับออก นักฆ่ามี gonna จะ ออก Ncoming ของงานไม้

woodwork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋木[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 旋木] wood turning; woodwork lathe
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter

woodwork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
埋め木細工[うめきざいく, umekizaiku] (n) mosaic woodwork
嵌め木細工[はめきざいく, hamekizaiku] (n) inlaid woodwork
巻柱[まきばしら, makibashira] (n) gold-covered woodwork at a temple in Hiraizumi
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork
建具師[たてぐし, tategushi] (n) woodworker; joiner
弦鋸;つる鋸[つるのこ, tsurunoko] (n) traditional Japanese woodworking saw; bow saw
木工[もっこう, mokkou] (n) woodworking; woodworker; carpenter; (P)
木工具[もっこうぐ, mokkougu] (n) woodworking tool
木工師[もっこうし, mokkoushi] (n) woodworker; carpenter
木工所[もっこうじょ;もっこうしょ, mokkoujo ; mokkousho] (n) carpentry shop; woodworking plant; sawmill
木工機械[もっこうきかい, mokkoukikai] (n) woodworking tools; woodworking machines
木工細工[もっこうさいく, mokkousaiku] (n) woodwork; woodworking
木工芸[もっこうげい, mokkougei] (n) (See 木工) woodworking
梓匠[ししょう, shishou] (n) cabinetmaker; woodworker

woodwork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woodwork
Back to top