ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whistler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whistler*, -whistler-

whistler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whistler (n.) คนผิวปาก See also: คนที่ทำให้เกิดเสียงหวีดหวิว
English-Thai: HOPE Dictionary
whistler(วิสทฺ'เลอะ) n. ผู้ผิวปาก,ผู้เป่านกหวีด,ผู้เปิดหวูด,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,นกเพรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Whistler knockoff... to a group of deranged children as another Madonna and child watch from the background.ให้พวกเด็กเพี้ยนๆฟัง และจากที่มาดอนน่าและเด็กคนนึง มองมาจากด้านหลัง
You got a week to find this whistler guy.นายมีเวลาหนึ่งอาทิตย์ หาตัววิสท์เลอร์ซะ
There's a political spotlight on whistler due to the nature of his crime.มีเรื่องที่น่าสนใจ/ทางการเมือง เกี่ยวกับวิสท์เลอร์
Mayor get message to lechero saying if whistler guy gets killed here in sona, whoever kills him gets to go to court,gets to see a judge.นายกบอกเลอเซโร่ว่า/ถ้าวิสทเล่อร์ตายที่นี้ ใครก็ตามที่ฆ่า/จะได้พบผู้พิพากษา
I heard you and the lads talking about that whistler character,how no one's found him.ฉันได้ยินพวกนายพูดกันเกี่ยวกับเรื่องวิสท์เลอร์ ว่าทำไมไม่มีใครพบมัน
And as far as you know,no one's ever broken out of this place except,uh... except maybe this whistler guy?เท่าที่นายรู้ ไม่เคยมีใครหนีออกจากที่นี่ได้ นอกจาก วิสท์เลอร์ใช่มั้ย?
So,if I can't break whistler out of here... you're gonna have to break them out of there.ฉะนั้น ถ้าฉันเอาวิลท์เลอร์ออกจากที่นี่ไม่ได้ นายต้องเอาพวกเขาออกมาจากที่นั่นให้ได้
The company wanted you here in panama alive,but framed for murder, and then for some strange reason,you seemed to really care about the fate of this whistler guy, and I got to tell you something,he's really curious about you,too.พวกนั้นต้องการให้แกมาที่ปานามานี่ แล้วมันก็แปลกนะที่อยู่ๆแกก็สนใจวิสท์เลอร์มากมายนัก ฉันขอบอกไว้เลยนะมันก็สนใจแกมากเหมือนกัน
Somebody called the company wanted you in here to work with that whistler guy.มีคนบางคนอยากให้แกมาอยู่ที่นี่ มาช่วยกับวิสท์เลอร์
LJ and sara will be traded for Whistler are we clear?แอลเจ กับ ซาร่า แลกกับวิสต์เลอร์ เข้าใจชัดแล้วนะ
It's only gonna work if... if Whistler cooperates.มันจะสำเร็จ/Nถ้า วิทเล่อส์ ร่วมมือ
And what makes you so sure that whistler didn't do it?แล้วอะไรที่ทำให้แกมั่นใจ/Nว่าวิทเล่อส์ไม่ได้ทำหล่ะ

whistler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkān) EN: whistler FR:
นกโกงกางหัวโต[n. exp.] (nok kōngkān) EN: Mangrove Whistler FR: Siffleur cendré [m] ; Pachycéphale des mangroves [m] ; Siffleur des mangroves [m]

whistler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler
Diademdickkopf {m} [ornith.]Yellow-fronted Whistler
Molukkendickkopf {m} [ornith.]Drab Whistler
Schwarzzügel-Dickkopf {m} [ornith.]Gilbert Whistler
Gelbbauch-Dickkopf {m} [ornith.]Golden Whistler
Küstendickkopf {m} [ornith.]Island Whistler
Lorentzdickkopf {m} [ornith.]Lorentz's Whistler
Wellendickkopf {m} [ornith.]Mottled Whistler
Buchendickkopf {m} [ornith.]Olive Whistler
Tongadickkopf {m} [ornith.]Tonga Whistler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whistler
Back to top