ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whisperer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whisperer*, -whisperer-

whisperer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisperer (n.) ผู้กระซิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ooh,great,demon whisperers -- that's reliable.โอ๊ะ เยี่ยมเลย ข่าวลือของพวกปิศาจ มันน่าเชื่อถือมากเลย
He's like the fucking witness whisperer.เขายังกับคนปราบพยศพยาน
You're like the diva whisperer.เธอนี่เหมือนสาวกระซิบเลยเนอะ
And watching Ghost Whisperer.ดูเรื่องghost whisperer
Yeah, she's a serious baby whisperer.ใช่เธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงๆ
What if it's not an animal trainer, but more like, uh, you know, an animal whisperer?งั้น ถ้าไม่ใช่ คนฝึกส้ตว์ล่ะ แต่เป็น เอ่อ พวกที่สั่งสัตว์ได้
You could be like The-The Show Choir Whisperer.เธอเป็นเหมือนพวก ผู้หยั่งรู้งานร้องเพลงได้เลย
What am I, the TV Whisperer?ฉันไม่ใช่คนล่าทีวีนะ
Yeah, no, you're a vampire and also a ghost whisperer.ใช่สิ คุณเป็นแวมไพร์ แถมตำแหน่งจิตแพทย์ผีด้วย
I am the master of whisperers.ข้าคือผู้ควบคุม บรรดาข่าวลือ
Seriously, I'm like the Horse Whisperer.จริงๆนะ ฉันเก่งอย่างกับผู้เชียวชาญม้าเลยล่ะ
You're the Master of Whisperers.เป็นกบฎอันเฉิดฉายเคลื่อนทัพ จากสมรภูมิหนึ่งสู่สมรภูมิหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whisperer
Back to top