ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiner*, -whiner-

whiner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiner (n.) ผู้ครวญคราง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Lord, you're the biggest whiner these days... You are complaining about your room again?โอพระเจ้าวันนี้เป็นวันสำคัญ
I'll be in the clinic putting band-aids on stupid whinersฉันจะอยู่ที่คลินิคนั่งทำแผลให้คนไข้ใจเสาะ
Come on you whiners, let's get dirty!ไปเถอะ สหาย ลุยให้เต็มคราบเลย
Don't you listen to those whiners, Sherlock.อย่าไปฟังพวกนั้น เชอร์ล็อค
You know, far be it from me to be a Wendy Whiner...ไม่ได้ว่าฉันจะขี้บ่นหรืออะไรนะ
The day I decide to become a crime-fighting shit-swizzler... who rooms with a bunch of other little whiners at the Neverland mansion... of some creepy, old, bald, Heaven's Gate-looking motherfucker... on that day...วันไหนที่ฉันอยากร่วมทีมขจัดมารปราบคนชั่ว แบ่งห้องอยู่กับเหล่าฮีโร่เพ้อมาก ที่ปราสาทเนเวอร์แลนด์ ของหัวหน้าหัวล้านที่หน้าตา เหมือนยมบาลคุมประตูผี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiner
Back to top