ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weirdo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weirdo*, -weirdo-

weirdo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weirdo (n.) คนประหลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. crackpot, crank, freak
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see that weirdo pistol.ขอฉันดูอาวุธหน้าตาประหลาดหน่อย
Please. It's probably just some weirdo misfit thing.ก็แค่ปรับตัวไม่ได้น่ะ
You got an e-mail from that weirdo at FuelFourU.พ่อมีอีเมล์จากคนแปลกหน้าชื่อฟูเอลโฟร์ยู
All these weirdo storm cloudsก็มีคนตั้งแยอะที่เห็นกลุ่มเมฆประหลาดพวกนี้
You're some kind of weirdo psychic freak.นายเป็นพวกตัวพิลึกพิลั่น
I'm talking about the weirdo inside the Buy More!ผมกำลังพูดถึงคนประหลาด ในบาย มอร์
What other kind of weirdo crap you got going on.แล้วมีอะไรที่แปลกๆเกิดกับนายอีกมั๊ยล่ะ
Some loner weirdo Who dropped out of school.คนที่สันโดษ แปลกๆ ที่หยุดเรียนไปเฉยๆน่ะเหรอ
Why are you shoving that little weirdo down Juanita's throat?ทำไมคุณต้องบังคับให้ลูกทำเรื่องแปลกๆด้วยล่ะ
That little weirdo is the key to you and I having more sex.ไอ้เรื่องแปลกๆที่คุณว่า มันจะช่วยให้เราได้มีเซ็กส์กันบ่อยขึ้นนะ
Well, she also says that in your weirdo alternate shared life experience thing that Brennan was pregnant.เธอกลัวที่จะเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต นั่นคือแบรนเนนท้อง
Gives me 25 of these weirdo poker chips, right?ให้เหรียญโป๊กเกอร์แปลกๆมา 25 อัน ใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weirdo
Back to top