ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weaver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weaver*, -weaver-

weaver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weaver (n.) ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ) Syn. webster
weaverbird (n.) นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae
English-Thai: HOPE Dictionary
weaver(วี'เวอะ) n. ผู้ทอ,ผู้สาน,ช่างทอผ้า,ช่างสาน,ผู้ปะติดปะต่อ,ผู้ประกอบ,ผู้ร้อย (ดอกไม้) ,ผู้เรียบเรียง,นกจำพวก Ploceus cucullatus
English-Thai: Nontri Dictionary
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจาบ (n.) weaverbird Syn. นกกระจาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What were you doing at the Weaver house?คุณไปทำอะไรที่บ้านของวีเวอร์
Catherine Weaver has agreed to meet.แคทเธอรีน วีเวอร์ ตกลงที่จะพบคุณ
A sigourney weaver movie?หนังของซิกอร์นี่ วีเวอร์เหรอ
Mrs. Weaver said she wanted a divorce, and I jumped out of the car.คุณนายวีเวอร์บอกว่า เธออยากหย่า ฉันเลยโดดออกจากรถ
Would you not mention to your parents that Mrs. Weaver and I are, you know...อย่าเพิ่งเล่าเรื่องฉัน กับคุณนายวีเวอร์ให้พ่อแม่เธอฟัง รู้มั้ย
Um, just, apparently, Mr. Weaver has become a real ladies' man.ก็ดูเหมือนว่าคุณวีเวอร์ กลายเป็นเสือผู้หญิงไปแล้ว
Cal Weaver saw Emily Boyle for the first time.คาล วีเวอร์ ได้เห็น เอมิลี่ บอยล์เป็นครั้งแรก
Listen, Weaver and I don't agree on much, but we agree on this.ฟังนะ, วีเวอร์กับพ่อมักจะคิดไม่ค่อยตรงกัน แต่เรื่องนี้เราคิดเหมือนกัน
I guess Weaver wanted somebody with hard combat experience to help him with the planning.เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธ„เนˆเธฒเธขเธŸเธญเธฃเนŒเธ•เธ”เธฃเธฑเธก เธ•เธญเธ™เธ—เธตเนˆเธกเธฑเธ™เน‚เธ”เธ™เน‚เธˆเธกเธ•เธต เธœเธกเน€เธ”เธฒเธงเนˆเธฒเธงเธตเน€เธงเธญเธฃเนŒเธ„เธ‡เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเนƒเธ„เธฃเธ—เธตเนˆเธกเธตเธเธตเธกเธทเธญเธ”เธต
There's no way I'm gonna leave you here to deal with Weaver by yourself.เนƒเธŠเนˆ เน„เธกเนˆเธกเธตเธ—เธฒเธ‡ เธœเธกเธˆเธฐเน„เธกเนˆเธ—เธดเน‰เธ‡เธžเนˆเธญเน„เธงเน‰เธ—เธตเนˆเธ™เธตเนˆ
Soldiers like Weaver are a big part of what got us this far.เธกเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡ เธ—เธตเนˆเธžเธงเธเน€เธฃเธฒเธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เธ—เธณเน€เธžเธทเนˆเธญเธญเธขเธนเนˆเธฃเธญเธ”
I don't think Weaver wants to hurt your dad.เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเนเธ›เธฅเธเนƒเธˆเน€เธฅเธข

weaver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织者[fǎng zhī zhě, ㄈㄤˇ ㄓ ㄓㄜˇ, 纺织者 / 紡織者] weaver

weaver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P)
嘴太機織[はしぶとはたおり;ハシブトハタオリ, hashibutohataori ; hashibutohataori] (n) (uk) grosbeak weaver (Amblyospiza albifrons)
機屋[はたや, hataya] (n) weaver
機織り;機織[はたおり, hataori] (n) weaving; weaver
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests)
織り子[おりこ, oriko] (n) weaver
織工[しょっこう, shokkou] (n) weaver
天人鳥[てんにんちょう;テンニンチョウ, tenninchou ; tenninchou] (n) (uk) pin-tailed whydah (species of weaverbird, Vidua macroura)
織女[しょくじょ, shokujo] (n) female weaver; Vega
足長蜘蛛[あしながぐも;アシナガグモ, ashinagagumo ; ashinagagumo] (n) (uk) Tetragnatha praedonia (species of long-jawed orb weaver)
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix)

weaver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างทอ[n. exp.] (chang thø) EN: weaver FR:
ช่างทอผ้า[n. exp.] (chang thø p) EN: weaver FR: tisserand [m]
จาบ[n.] (jāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird FR: tisserin [m]
คนทอผ้า[n.] (khon thø ph) EN: weaver FR: tisserand [m]
แมงมุมหลังหนามเหลืองจุดดำ[n. exp.] (maēngmum la) EN: Hasselt's Spiny Spider ; Hasselt's Spiny Orb Weaver FR:
มดแดง[n.] (motdaēng) EN: red ant ; weaver ant ; tailor ant ; yellow ant ; Oecophylla smaragdina FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle [f] ; fourmi œcophylle [f] ; Oecophylla smaragdina
นฬการ[n.] (nalakān) EN: weaver FR:
นกกระจาบ[n. exp.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird FR: tisserin [m]
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Streaked Weaver FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Baya Weaver FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp ) EN: Asian Golden Weaver FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]
เวณะ[n.] (wēna) EN: basket weaver ; basket maker FR: vannier [m]
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird FR: alouette [f]
แมงมุมเปลือกไม้ลายประดับ[n. exp.] (maēngmum pl) EN: Ornate Orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลมก้นแหลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Laglaise's Garden Spider ; Laglaise's Orb-weaver FR:
แมงมุมใยกลมแถบเขียว[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Green Striped Orb-weaver FR:
แมงมุมใยทอง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: orb web spider ; orb-weaver FR:
แมงมุมใยทองลายเฉียง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Golden Long-jawed Orb-weaver FR:

weaver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver
Bayaweber {m} [ornith.]Baya Weaver
Bengalenweber {m} [ornith.]Bengal Weaver
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver
Maronenweber {m} [ornith.]Chestnut Weaver
Augenbrauenweber {m} [ornith.]Compact Weaver
Dotterweber {m} [ornith.]Vitelline Masked Weaver
Foxweber {m} [ornith.]Fox's Weaver
Genickbandweber {m} [ornith.]Taveta Golden Weaver
Jacksonweber {m} [ornith.]Eastern Golden-backed Weaver
Kilomberoweber {m} [ornith.]Kilombero Weaver
Victoriaweber {m} [ornith.]Lake Victoria Weaver
Layardweber {m} [ornith.]Layard's Black-headed Weaver
Gilbweber {m} [ornith.]Ruppell's Weaver
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver
Manyarweber {m} [ornith.]Streaked Weaver
Kuckucksfink {m} [ornith.]Parasitic Weaver
Prinzenweber {m} [ornith.]Principe Golden Weaver
Schurrbärtchen {n} [ornith.]Scaly Weaver
Siedelweber {m} [ornith.]Sociable Weaver
Meisenweber {m} [ornith.]Strange Weaver
Dorfweber {m} [ornith.]Village Weaver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weaver
Back to top